БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

ГЛАВА 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - Розділ II. Адміністрування податків, зборів, платежів

РекламаПовернутися до ЗМІСТУ Податкового кодексу > > >

Стаття 109. Загальні положення

Стаття 110. Особи, які притягаються до відповідальності за вчинення правопорушень

Стаття 111. Види відповідальності за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи

Стаття 112. Загальні умови притягнення до фінансової відповідальності

Стаття 112-1. Обставини, що пом’якшують відповідальність особи

Стаття 113. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи)

Стаття 114. Строки давності для застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)

Стаття 115. Застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) у разі вчинення кількох порушень

Стаття 116. Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)

Стаття 117. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) у контролюючих органах

Стаття 118. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків

Стаття 119. Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків

Стаття 119-1. Порушення порядку подання інформації контролюючим органам про угоди щодо оренди об’єктів нерухомості

Стаття 120. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності

Стаття 120-1. Порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та допущення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної

Стаття 120-2. Порушення порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних

Стаття 121. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи

Стаття 122. Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою - підприємцем

Стаття 123. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання

Стаття 123-1. Порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, страхування додаткової пенсії

Стаття 124. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу

Стаття 126. Порушення правил сплати (перерахування) податків

Стаття 127. Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати

Стаття 128. Неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими фінансовими установами податкової інформації контролюючим органам

Стаття 128-1. Порушення правил вивезення пального з території акцизного складуПовернутися до ЗМІСТУ Податкового кодексу > > >

Важливі тематичні добірки / Важные тематические сборники:

2rozd11gl002 Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) / 2rozd11gl001 Единый социальный взноc (ЕСВ), 2rozd11gl004 Єдиний податок / 2rozd11gl003 Единый налог, 2rozd11gl006 ПДВ / 2rozd11gl005 НДС, 2rozd11gl008 ПДФО / 2rozd11gl007 НДФЛ, 2rozd11gl010 Військовий збір / 2rozd11gl009 Военный сбор, 2rozd11gl012 Податок на прибуток / 2rozd11gl011 Налог на прибыль, 2rozd11gl014 Земельний податок / 2rozd11gl013 Плата за землю, 2rozd11gl016 Податок на нерухомість / 2rozd11gl015 Налог на недвижимость, 2rozd11gl018 Розрахунок відпускних / 2rozd11gl017 Расчет отпускных, 2rozd11gl020 Компенсація за невикористану відпустку / 2rozd11gl019 Компенсация за неиспользованный отпуск, 2rozd11gl022 Відпустка по вагітності та пологах / 2rozd11gl021 Отпуск по беременности и родам, 2rozd11gl024 Резерв відпусток / 2rozd11gl023 Резерв отпусков, 2rozd11gl026 Індексація зарплати / 2rozd11gl025 Индексация зарплаты, 2rozd11gl028 Табель обліку робочого часу / 2rozd11gl027 Табель учета рабочего времени, 2rozd11gl030 Лікарняні, лікарняний лист / 2rozd11gl029 Больничные, больничный лист, 2rozd11gl032 Допомога по вагітності та пологах / 2rozd11gl031 Пособие по беременности и родам, / 2rozd11gl034 Штатний розпис / 2rozd11gl033 Штатное расписание, 2rozd11gl036 Підсумований облік робочого часу / 2rozd11gl035 Суммированный учет рабочего времени, 2rozd11gl038 Перевірки Держпраці / 2rozd11gl037 Проверки инспекции по труду, 2rozd11gl040 Касові апарати / 2rozd11gl039 Кассовые аппараты, 2rozd11gl042 Бухгалтерський облік / 2rozd11gl041 Бухгалтерский учет, 2rozd11gl044 Фінансова звітність / 2rozd11gl043 Финансовая отчетность, 2rozd11gl046 Основні засоби / 2rozd11gl045 Основные средства, 2rozd11gl048 Облікова політика / 2rozd11gl047 Учетная политика, 2rozd11gl050 Облік зарплати / 2rozd11gl049 Учет зарплаты, 2rozd11gl052 Об'єднаний звіт з ЄСВ, ПДФО / 2rozd11gl051 Объединенный отчет по ЕСВ, НДФЛ, 2rozd11gl054 Декларація платника єдиного податку / 2rozd11gl053 Декларация плательщика единого налога, 2rozd11gl056 Податкова накладна / 2rozd11gl055 Налоговая накладная, 2rozd11gl058 Декларація з ПДВ / 2rozd11gl057 Декларация по НДС, 2rozd11gl060 Звіт 1ДФ / 2rozd11gl059 Форма 1ДФ, 2rozd11gl062 Декларація про доходи / 2rozd11gl061 Декларация о доходах, 2rozd11gl064 Декларація з податку на прибуток / 2rozd11gl063 Декларация налога на прибыль, 2rozd11gl066 Книга доходів / 2rozd11gl065 Книга доходов, 2rozd11gl068 Повідомлення про прийняття працівника на роботу / 2rozd11gl067 Уведомление о приеме на работу.