БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Список статей адміністративного кодексу, де неоподатковуваний мінімум використовується для класифікації правопорушення

Тема: Неоподатковуваний мінімум (Необлагаемый минимум).

Стаття 40. Покладення обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду

містить обмеження:

якщо сума шкоди не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів , а для неповнолітніх - сума шкоди не перевищує одного неоподатковуваного мінімума.

Стаття 51. Дрібне викрадення чужого майна

...

Викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Стаття 57. Порушення вимог щодо охорони надр

...

Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 1351. Підроблення проїзних квитків і знаків поштової оплати

...

Примітка. Під великим розміром слід розуміти дії, які завдали шкоди у розмірі, що перевищує п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 1552. Обман покупця чи замовника

...

Примітка. Обманом покупців чи замовників у великих розмірах слід вважати обман, що спричинив громадянинові матеріальну шкоду у сумі, що перевищує три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян.

Стаття 1623. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

...

Примітка. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння визнається здійсненим у великому розмірі, якщо вартість зазначених у цій статті предметів, незданих або непроданих, перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 163. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів

...

Примітка. Розміщення цінних паперів вважається у значних розмірах, якщо номінальна вартість таких цінних паперів у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 1637. Діяльність на фондовому ринку без ліцензії

...

Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності

...

Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 1645. Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка

...

Примітка. Під великим розміром слід розуміти вартість алкогольних напоїв або тютюнових виробів, яка у п'ятсот чи більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 16415. Приховування стійкої фінансової неспроможності

...

Примітка. Велика матеріальна шкода має місце, коли її розмір у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 16416. Зайняття забороненими видами господарської діяльності

...

Примітка. Отримання доходу у великому розмірі має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 1651. Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

...

Несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, -

...

Несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, у тому числі авансових платежів, у сумі більше трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - ...

Стаття 1668. Порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг

...

Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 16616. Незаконні дії у разі банкрутства

...

Примітка. Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 16617. Фіктивне банкрутство

...

Примітка. Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 1841. Неправомірне використання державного майна

...

Використання посадовою особою в особистих чи інших неслужбових цілях державних коштів, наданих їй у службове користування приміщень, засобів транспорту чи зв'язку, техніки або іншого державного майна, якщо це завдало державі шкоди на суму, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, - ...

В інших віипадках неоподатковуваний мінімум в адміністративному кодексі зустрічається для визначення розміру штрафів, а не для кваліфікації правопорушень.

Наприклад, для всіх абзаців, що починаються зі слів "тягне за собою накладення штрафу ..." використовуємо для розрахунку саме 17 гривень, а не податкову соціальну пільгу.

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rp087003 Финансовая отчетность / rp087004 Фінансова звітність підприємства

rp087003 Бухгалтерский учет / rp087004 Бухгалтерський облік

rp087013 Учетная политика / rp087014 Облікова політика

rp087005 Баланс предприятия (Форма №1) / rp087006 Баланс підприємства (Форма №1)

rp087013 Отчет о финансовых результатах / rp087014 Звіт про фінансові результати

rp087015 Отчет о движении денежных средств / rp087016 Звіт про рух грошових коштів

rp087017 Отчет о собственном капитале / rp087018 Звіт про власний капітал

rp087019 Отчет субъекта малого предпринимательства / rp087020 Фінансовий звіт малого підприємства

rp087021 Примечания к финансовой отчетности / rp087022 Примітки до фінансової звітності

rp087005 Бухгалтерские проводки / rp087006 Бухгалтерські проводки

rp087015 Приказ об учетной политике / rp087016 Наказ про облікову політику

rp087019 План счетов бухгалтерского учета / rp087020 План рахунків бухгалтерського обліку

rp087001 Учет основных средств / rp087002 Облік основних засобів

rp087023 Должностная инструкция бухгалтера / rp087024 Посадова інструкція бухгалтера

rp087061 Календарь бухгалтера / rp087062 Календар бухгалтера.