БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Постанова КМУ №1290 вiд 17 листопада 1997 р.

Постанова КМУ №1290 вiд 17 листопада 1997 р. Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці

Офіційна редакція: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1290-97-п >>>

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

rp086801 Расчет отпускных / rp086802 Розрахунок відпускних.

rp086803 Компенсация за неиспользованный отпуск / rp086804 Компенсація за невикористану відпустку.

rp086805 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / rp086806 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

rp086807 Пример расчета отпускных / rp086808 Приклад розрахунку відпускних.

rp086809 Переходящие отпускные / rp086810 Перехідні відпускні.

rp086811 Выплата отпускных / rp086812 Виплата відпускних.

rp086831 Резерв отпусков / rp086832 Резерв відпусток.

rp086833 Учет отпускных / rp086834 Облік відпускних.

rp086881 График отпусков / rp086882 Графік відпусток.

rp086883 Ежегодный отпуск / rp086884 Щорічна відпустка.

rp086891 Дополнительный отпуск / rp086892 Додаткова відпустка.

rp086893 Продолжительность отпуска / rp086894 Тривалість відпустки.

rp086885 Учебный отпуск / rp086886 Навчальна відпустка.

rp086887 Отпуск за свой счет / rp086888 Відпустка без збереження заробітної плати.

rp086835 Корректировка отпускных / rp086836 Коригування відпускних.

rp086837 Отпуск по уходу за ребенком / rp086838 Відпустка по догляду за дитиною.

rp086839 Дополнительный социальный отпуск на детей / rp086840 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

rp086865 Приказ на отпуск / rp086866 Наказ про відпустку .

rp086867 Заявление на отпуск / rp086868 Заява на відпустку.

rp086841 Индексация зарплаты / rp086842 Індексація зарплати.

rp086843 Декретный отпуск по беременности и родам / rp086844 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

rp086845 Штатное расписание / rp086846 Штатний розпис.

rp086863 Табель учета рабочего времени / rp086864 Табель обліку робочого часу.