БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Помилки та неузгодженості в новому Порядку заповнення Форми №1ДФ та в новому бланку 1ДФ

Автор: Ошурков С. Тема: Об'єднана звітність / Объединенная отчетность (Форма 1ДФ).

1. Додаток Д5 повинен складатися за кожен місяць окремо, або один за квартал?

В Порядку заповнення Форми №1ДФ є опис заповнення графи "02" Додатку Д5:

"рядок 02 - вказуються арабськими цифрами:

звітний (податковий) період (календарний рік), за який подається Розрахунок;

квартал, за який формується Розрахунок (цифрове значення від 1 до 4);

номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3);

номер Розрахунку, до якого додається Д5 (відповідає номеру, вказаному у заголовній частині Розрахунку);

номер додатка в Розрахунку;"

А якщо подивитись на затверджений бланк Додатка Д5, то знайдемо там лише такі реквізити:

• рік,

• квартал,

• номер додатка в Розрахунку.

Тобто у затвердженому бланку не вистачає двох реквізитів, прописаних у Порядку заповнення Форми №1ДФ:

• номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3);

• номер Розрахунку, до якого додається Д5 (відповідає номеру, вказаному у заголовній частині Розрахунку).

Внаслідок цієї неузгодженості незрозуміло: Додаток Д5 повинен складатися за кожен місяць окремо, або один за квартал?

Поки що це питання знято після того як на сайті ДПС з'явилися електронні формати Форми №1ДФ.

Де-факто Додаток Д5 вважається щоквартальним, без розбиття між місяцями. Але де-юре питання може бути знято тільки після внесення зміни у текст Порядка заповнення.

 

2. У Додатку 4ДФ, якщо немає відокремленого підрозділу, заповнювати поле 032 "Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць" чи ні?

У порядку заповнення вказано:

"у рядку 032 - зазначаються дані про відокремлений підрозділ юридичної особи (повне найменування відокремленого підрозділу та код за Кодифікатором за місцезнаходженням підрозділу, стосовно якого юридичною особою подається Розрахунок".

З цього фрагменту Порядка можна зробити висновок, що без відособленого підрозділу НЕ потрібно заповнювати це поле.

Але в бланку 4ДФ для цього поля опис вказує на зовсім інше:

"Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад за місцезнаходженням податкового агента АБО відокремленного підрозділу, якщо Розрахунок подається за відокремлений підрозділ"

Будь-який програміст, якому дали завдання розробити введення та автоматичну перевірку 4ДФ саме завдяки слову "АБО" робить висновок, що заповнювати це поле потрібно і для самого податкового агента і для відособленого підрозділу.

Власне саме так програмісти одразу і зробили: електронний кабінет платника податків вимагає ввести "Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць".

Винні не програмісти, а автор бланка 4ДФ, який зробив опис поля врозріз з Порядком заповнення (тобто це неузгодженість аналогічна описаній у попередньому пункті стосовно кількості Додатків Д5).

 

3. Незрозуміло прописано принцип нумерації додатків до Форми 1ДФ

Для додатка 4 (4ДФ) чітко прописано принцип нумерації:

"1) реквізити 4ДФ, що заповнюються: ...

номер додатка такого виду в Розрахунку; ..."

Тобто, для повного кварталу (де є нарахування за всі три місяці) нумеруємо Додатки 4ДФ так: 1, 2, 3.

Але для інших додатків цей реквізит описано в Порядку заповнення не настільки чітко.

Для додатків Д1, Д5, Д6 написано так:

"номер додатка в Розрахунку;"

(тобто слів "такого виду" для цих додатків немає).

Але потім з'ясувалося, що для додатків Д5, Д6 проблема нумерації вирішена ра рівні бланків: читайте Про нумерацію додатків 1ДФ.

Що може означати така різниця вимог Порядку до заповнення різних додатків?

Мабуть автори Порядку планували прописати однаковий принцип для всіх додатків ("номер додатка ТАКОГО ВИДУ в Розрахунку"), але зробили це невдало.

Якщо до квітня 2021 Мінфін не внесе зміни до Порядку заповнення, то чекаємо хоча б роз'яснення стосовно нумерації додатків Д1.

 

4. Дрібні недоліки затверджених бланків додатків та основної частини Форми №1ДФ


4.1.
Основна частина звіту має нову графу, якої не було в старому звіті з ЄСВ та старій Формі №1ДФ: «Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад». Як що ми знайдемо цей Кодифікатор, то побачимо там коди, що складаються з 19 символів.

Але затверджений бланк Форми №1ДФ містить в цій графі лише 14 символів, а не 19!


4.2.
У Додатку Д1 маємо графу з загадковою назвою: "06. Жінка - Ж, чоловік – х".

Ми звикли бачити у Таблиці 6 старого звіту з ЄСВ подібну графу з позначеннями "Жінка - Ж, чоловік – Ч".

Тому чекаємо що бланк додатку Д1 в кабінеті платника податків та в інших сервісах елекронної звітності буде мати саме такий вибір у графі 06: "Жінка - Ж, чоловік – Ч".


4.3. В основній частині звіту у графі 8 "Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті за звітний квартал, усього (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 рядка 7)" – чомусь бланк має 3 клітинки замість однієї.


4.4. В основній частині звіту в розділі II радок "Додаткова база нарахування єдиного внеску" має чомусь дві клітинки замість трьох.

Недоліки, що перелічені вище в пунктах 1-4 розглянуті у відео Приклад №1 заповнення Форми 1ДФ (об'єднаної).

 

5. Недоліки стосовно заповнення основної чаcтини розрахунку з типом "Довідковий"


5.1.
Порядок заповнення для рядків 1, 1.1, 2, 2.1 не містить посилань на суми Додатку Д1, як це зроблено для рядків 3 та 3.1.

"Довідковий" розрахунок та його додатки, з одного боку, треба складати тільки стосовно працівників, яким має бути призначені соціальні виплати або пенсія. З іншого боку, опис рядків 1, 1.1, 2, 2.1 зформульовано таким чином, ніби там треба заповнювати суми стосовно всіх працівників.

5.2. Незрозуміло, яку кількість працівників вказувати у графі 10 «Штатна чисельність працівників ...» (рядки 101-110) для розрахунку з типом "Довідковий".

У порядку опис заповнення цих рядків зформульовано таким чином, ніби там треба заповнювати кількість усіх працівників, а не тільки тих, стосовно яких власне і складається "Довідковий" розрахунок.

Недоліки, що перелічені вище в пункті 5 розглянуті у відео Приклад заповнення Форми 1ДФ з типом "Довідковий" (об'єднаної).

 

6. А якщо різні бази оподаткування ПДФО та військовим збором?

Незрозуміло, як автори Порядка заповнення нової "об'єднаної" звітності збираються вирішити конфлікт заповнення Додатка 4ДФ у ситуаціях, коли ПДФО та військовий збір мають різні бази оподаткування.

 

7. Для Додатка Д6 нумерація граф у затвердженому бланку не відповідає нумерації в тексті Порядку заповнення

Нижче процитовано опис заповнення двох граф Додатка Д6 із Порядку заповнення:

"рядок 032 - код за ЄДРПОУ ліквідованого платника єдиного внеску у разі подання правонаступником Розрахунку з типом «Уточнюючий» за осіб, що перебували в трудових відносинах чи відносинах цивільно-правового характеру з платником єдиного внеску, який ліквідований; {Але в офіційно затвердженому бланку це вже рядок 033}

рядок 033 - зазначається позначка для призначення пенсії у разі подання Д6 у складі Розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий» для призначення пенсії застрахованим особам. У цьому разі Д6 має містити відомості для призначення пенсії по застрахованій особі, які подаються за період до дати формування заяви на призначення пенсії;" {Але в офіційно затвердженому бланку це вже рядок 034}

 

8. В основній частині звіту у графі 09 не вистачає ще одного варіанта вибору

Маємо такі варіанти:

• 091 Роботодавець
• 092 Бюджетна установа
• 093 Підприємство, організація всеукраїнської громадської організації інвалідів, зокрема товариств УТОГ, УТОС
• 094 Підприємство, організація громадської організації інвалідів

Але, якщо підприємець складає Форму 1ДФ лише тому що треба в Додатку 4ДФ показати виплату іншому підприємцю, або звичайній фізичній особі за оренду, він не підпажає під жодний варіант вибору.

Цей ФОП - не роботодавець (бо в нього немає працівників), не "бюджетник" і не має відношення до організацій інвалідів.

Цей ФОП не може правильно заповнити графу 09.

Цей список буде поповнюватися.

Підпишіться на нові відео:

Важливі сторінки / Важные страницы:

1df001002 Добірка "ПДФО (прибутковий податок)" / 1df001001 Сборник "НДФЛ в Украине"

1df001004 Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) / 1df001003 Единый социальный взнос (ЕСВ)

1df001006 Добірка "Військовий збір" / 1df001005 Сборник "Военный сбор"

1df001008 ? Питання, що часто ставляться про ПДФО / 1df001007 ? Часто задаваемые вопросы по НДФЛ

1df001010 ? Питання, що часто ставляться про ЄСВ / 1df001009 ? Часто задаваемые вопросы о ЕСВ

1df001012 Класифікатор професій / 1df001011 Классификатор профессий

1df001014 Рахунки для сплати ЄСВ / 1df001013 Счета для уплаты ЕСВ