БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Питання: якщо мінімалка та прожитковий мінімум зросли протягом року, то чому суми єдиного податку для 1 та 2 групи не зросли?

Реклама

Читаємо початок статті 293 Податкового кодексу:

"293.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки)."


Як бачимо, ставка для 1 або 2 групи обчислюється станом на 1 січня поточного року і не залежить від зміни мінімальної зарплати та прожиткового мінімума протягом року.

Дивіться нижче три відео про заповнення декларації для ФОП 2 і 1 групи та про заповнення Додатка 1 до декларації:

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

rp000802 Добірка "Єдиний податок" / rp000801 Сборник "Единый налог"

rp000804 Декларація платника єдиного податку / rp000803 Декларация плательщика единого налога

rp000806 Групи платників єдиного податку / rp000805 Группы плательщиков единого налога

rp000808 Книга обліку доходів, витрат / rp000807 Книга доходов и расходов

rp000812 Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) / rp000811 Единый социальный взнос (ЕСВ)

rp000814 Об'єднаний звіт з ЄСВ, ПДФО / rp000813 Объединенный отчет по ЕСВ, НДФЛ

rp000848 Єдиний податок - 2 група / rp000847 Единый налог - 2 группа

rp000850 Єдиний податок - 3 група / rp000849 Единый налог - 3 группа

rp000864 Реквізити для сплати єдиного податку / rp000863 Реквизиты для уплаты единого налога

rp000860 Декларація про доходи / rp000859 Декларация о доходах

rp000862 Податок на прибуток / rp000861 Налог на прибыль