БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Заповнення окремих граф форми №20-ОПП

Тема: 20-ОПП, заповнення.

Заповнення окремих граф форми №20-ОПП

 

За основу візьмемо текст Пам'ятки, що розташовано під затвердженим бланком Форми №20-ОПП та додамо деякі коментарі, бо ця Пам'ятка, м'яко кажучи, не дуже детальна.

 

1. При першому наданні повідомлення зазначаються всі об’єкти оподаткування.

При наступному поданні повідомлення зазначається новий об’єкт оподаткування або об’єкт оподаткування, щодо якого відбувається хоча б одна із зазначених змін.

2. Графа 2 «Код ознаки надання інформації» має значення:

Код ознаки надання інформації Ознака надання інформації
1 Первинне надання інформації про об’єкти оподаткування
3 Зміна відомостей про об’єкт оподаткування
6 Закриття об’єкта оподаткування

При поданні інформації про новий об’єкт оподаткування у графу 2 «Код ознаки надання інформації» вноситься значення «1 – первинне надання інформації про об’єкти оподаткування».

У разі зміни відомостей про об'єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об'єкта оподаткування, зазначається оновлена інформація про об'єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни, та у графу 2 «Код ознаки надання інформації» вноситься значення «3 – зміна відомостей про об’єкт оподаткування».

При цьому в разі зміни призначення об'єкта оподаткування або його перепрофілювання інформація щодо такого об'єкта оподаткування надається в повідомленні двома рядками, а саме: в одному рядку зазначається інформація про закриття об'єкта оподаткування, призначення якого змінюється (у графу 2 вноситься значення «6 – закриття об’єкта оподаткування»), у другому – оновлена інформація про об'єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого (у графу 2 вноситься значення «1 – первинне надання інформації про об’єкти оподаткування»), при цьому ідентифікатор об’єкта оподаткування змінюється.

3. Графа 3 «Тип об’єкта оподаткування» заповнюється відповідно до рекомендованого довідника типів об’єктів оподаткування, що оприлюднений на офіційному веб-сайті Центрального контролюючого органу та розміщений на інформаційних стендах у контролюючих органах (дивіться Тип об єкта оподаткування, Форма 20-ОПП).

Примітка: Графа 4 ніяк не описується Пам'яткою.

Тут, судячи з назви графи, потрібно вказувати назву об'єкту, якщо вона є: тобто вказати бар "Зелений змій" логічно чаме "Зелений змій", а "Бар"). Іноді в роз'ясненнях (наприклад, тут - ІПК ДПСУ №2937/ІПК/... від 17.07.2020) податківці пишуть, що треба вказувати не нахву, а характеристику об'єкта (тобто писати "Бар", а не "Зелений змій"). Правила заповнення графи 4 ніде не прописані. Обидва варіанта вірні. Крім того можемо вказати повністю «бар "Зелений змій"».

4. Графа 5 «Ідентифікатор об’єкта оподаткування» – це числове значення, яке складається з коду типу об’єкта оподаткування та внутрішнього ідентифікатора, прийнятого самою особою, що складається з 5-ти знаків.

Наприклад:

для кафе ідентифікатор об’єкта оподаткування може бути 24700001, де 247 – код типу об’єкта оподаткування відповідно до рекомендованого довідника типів об’єктів оподаткування, 00001– внутрішній ідентифікатор, прийнятий особою;

для кіоску – 00200010, де 002 – код типа об’єкта оподаткування відповідно до рекомендованого довідника типів об’єктів оподаткування, 00010 – внутрішній ідентифікатор, прийнятий особою.

Примітка. Разом повинно бути 8 знаків.

Якщо  Тип об’єкта складається з 1 або 2 цифр, то ліворуч додаємо 1 або 2 нулі, щоб перша частина ідентифікатору складалася з трьох цифр. У наведеному вище прикладі Тип об’єкта, що складається з однієї цифри, "2" "КІОСК"  було доповнено ліворуч двома нулями до "002".

Другу частину коду ідентифікатора (5 знаків із 8) відведено під внутрішній ідентифікатор, який платник податків присвоює своєму об’єкту самостійно, беручи за основу порядковий номер такого об’єкта в обліку платника податків або його інвентарний номер тощо.

5. У разі зміни місцезнаходження об’єкта оподаткування зазначається нове місцезнаходження такого об’єкта.

Графи 6–7 «Адміністративна одиниця відповідно до КОАТУУ, де знаходиться об’єкт оподаткування» заповнюються відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою, що розміщений на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

Пункт 8.4 Порядку вказує, що у разі створення відокремленого підрозділу юридичної особи з місцезнаходженням за межами України у графі 6 зазначається код країни місцезнаходження такого підрозділу, графа 7 не заповнюється.

Якщо об'єкт знаходиться за межами населеного пункту, податківці рекомендують писати інформацію з документів на об'єкт, а у разі її відсутності — назву адміністративно-територіальної одиниці, де розташовано об'єкт.

Стосовно заповнення графи 6 для земельної ділянки пам’ятайте, що у кадастровому номері земельної ділянки, яку вказуємо у графі 12, зашифровано (у перших 10 цифрах кадастрового номера) код КОАТУУ території, на якій знаходиться ця ділянка. Краще вказувати у графі 6 перші 10 цифр саме з кадастрового номера, прописаного у графі 12. Якщо дані графи 6 (тобто код КОАТУУ) і графи 12 (перші 10 цифр) не збігатимуться, то Форма №20-ОПП не буде прийнята. З цього приводу був лист ДФСУ №3892/6/99-99-08-02-01-15/ІПК від 19.08.2019.

Примітка: Графа 8 ніяк не описується Пам'яткою.

Пункт 8.4 Порядку вказує, що у разі створення відокремленого підрозділу юридичної особи з місцезнаходженням за межами України у графі 8 - повне місцезнаходження в країні за межами України.

6. У графі 9 «Стан об’єкта оподаткування» зазначається: 1 - будується/готується до введення в експлуатацію; 2 - експлуатується; 3 - тимчасово не експлуатується; 5 - непридатний до експлуатації; 6 - об’єкт відчужений/повернутий власнику; 7 - зміна призначення/перепрофілювання; 8 - орендується; 9 - здається в оренду.

7. У графі 10 «Вид права на об’єкт» зазначається: 1 - право власності; 2 - право володіння; 3 - право користування (сервітут, емфітевзис, суперфіцій); 4 - право господарського відання; 5 - право оперативного управління; 6 - право постійного користування; 7 - право довгострокового користування або оренди; 8 - право короткострокового користування, оренди або найму; 9 - іпотека; 10 - довірче управління майном.

Для оренди треба уточнити, довгострокова вона («7») або короткострокова («8»). Але не прописано, як відокремити одну від іншої. Доводиться брати подібне правило з бухобліку (оренда на рік і менше — вказуємо «8», оренда більше року — вказуємо «7»)..

8. На підставі проставленої відповідної позначки в графі 11 здійснюється взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

Вказавши позначку «√» або «+» у графі 11, платник податків звільняється від подання форми № 17-ОПП.

Якщо платнику не потрібно ставати на облік за місцезнаходженням об’єкта, то графу 11 лишаємо порожньою;

9. Графа 12 «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування (зазначити у разі наявності)» заповнюється у разі реєстрації об’єкта оподаткування у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера (наприклад, таким номером є: кадастровий номер - для земельної ділянки; реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна - для нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки; номер кузова транспортного засобу - для легкового автомобіля; номер шасі транспортного засобу - для вантажного автомобіля та причепа; бортовий реєстраційний номер - для суден; реєстраційний знак - для повітряних суден тощо).

Пункт 8.4 Порядку вказує, що у разі застосовання принципа укрупнення інформації щодо транспортних засобів у графі 12 зазначаємо кількість таких транспортних засобів.

Крім того, в останньому абзаці пункту 8.4 Порядку встановлено, що форма №20-ОПП з інформацією про об’єкти, які зареєстровані у державному органі без присвоєння реєстраційного номера, подаються до контролюючого органу за основним місцем обліку в паперовому вигляді із доданням копії документа, що підтверджує реєстрацію об’єкта оподаткування у відповідному державному органі. У такому разі графа 12 «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування» повідомлення за формою № 20-ОПП не заповнюється.

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh070702 Податок на прибуток / buh070701 Налог на прибыль

buh070727 Єдиний податок / buh070728 Единый налог

buh070723 Податок на землю / buh070724 Налог на землю

buh070725 Податок на нерухомість / buh070726 Налог на недвижимость

buh070745 Наказ про облікову політику / buh070746 Приказ об учетной политике

buh070706 Бухгалтерський облік / buh070705 Бухгалтерский учет

buh070708 Фінансова звітність / buh070707 Финансовая отчетность

buh070714 Облік податку на прибуток / buh070713 Учет налога на прибыль

buh070729 Єдиний податок - 2 група / buh070730 Единый налог - 2 группа

buh070731 Єдиний податок - 3 група / buh070732 Единый налог - 3 группа

buh070733 1 група платників єдиного податку / buh070734 1 группа единого налога

buh070740 Декларація з ПДВ / buh070732 Декларация по НДС

buh070735 Декларація платника єдиного податку / buh070736 Декларация плательщика единого налога

buh070737 Податки на зарплату / buh070738 Налоги на зарплату

buh070731 Податкова накладна / buh070739 Налоговая накладная

buh070741 Неоподатковуваний мінімум / buh070742 Необлагаемый минимум

buh070743 Баланс підприємства (Форма №1) / buh070744 Баланс предприятия (Форма №1)