БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Зміни в розрахунку відпускних з 12 грудня 2020

Реклама

Внесено зміни до Порядку №100, який використовується для розрахунку сум відпускних та інших виплат із середньої зарплати за 2 місяці (тобто оплати відрядження, вихідної допомоги тощо).

Застосовуємо нові правила з 12.12.2020 р., тобто з дати опублікування постанови КМУ від 09.12.2020 р. № 1213 (офіційна редакція - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1213-2020-%D0%BF ), якою, були змінені правила розрахунку середньої. Якщо день початку відпустки, відрядження, проходження військової служби тощо, припадає на дату набуття чинності змінами або пізніше, застосовуємо оновлений порядок розрахунку середньої зарплати.

Перелічимо нижче зміни до Порядку №100.

1. Скасовано коригувати зарплату в разі підвищення окладів

Виключено з Порядку № 100 пункт 10, що зобов’язував коригувати зарплату в разі підвищення окладів у розрахунковому періоді. Розрахунок у цій частині спроститься. Але відпускні зменшаться.

Але!!!

Перевірте положення вашого колективного договору.

Якщо там наведено норми, що зобов'язують проводити таке коригування, і прописаний порядок його проведення (а не просто є посилання до неіснуючого на сьогодні п. 10 Порядку № 100), то вам і надалі доведеться продовжувати коригувати заробіток, який бере участь в розрахунку середньої зарплати.

 

2. Підкориговано початок розрахункового періоду

Уточннено, що якщо працівника прийнято на роботу з першого робочого, але не з першого календарного дня місяця, то такий місяць включаємо до розрахунку як повний (у другий абзац пункту 2 Порядку додано слова "Якщо працівника прийнято (оформлено) на роботу не з першого числа місяця, проте дата прийняття на роботу є першим робочим днем місяця, то цей місяць враховується до розрахункового періоду як повний місяць").

Наприклад, працівника прийнято 4 травня 2020. Це не перший календарний день місяця, але це перший робочий день місяця. Тому травень 2020 року увійде до розрахункового періоду як повний місяць.

Зазаначимо, що і раніше Мінсоцполітики неодноразово писало саме про такий варіант визначення розрахункового періоду. Але тепер це вже не думка працівників Мінсоцполітики, а пряма норма Порядку №100.

 

3. Час, не відпрацьований з інших поважних причин тепер не виключається з розрахункового періоду

Тепер час, не відпрацьований з інших поважних причин (наприклад, через стихійні лиха, бойові дії тощо), залишатиметься в розрахунку і зменшуватиме середню зарплату працівника.

Шостий абзац пункту 2 раніше виглядав так:

"Час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду."

Слова "або з інших поважних причин" і сам абзац трохи переписано. Тепер цей абзац прописано так:

"Час, протягом якого працівник згідно із законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду."

 

4. Змінено список виплат, що включаються у розрахунок середньої заробітної плати

Повністю переписано пункт 3 Порядку №100.

Тепер для обчислення відпускних та компенсації відпустки у розрахунку беруть участь:

1) "усі суми нарахованої заробітної плати згідно із законодавством та умовами трудового договору, крім визначених у пункті 4 цього Порядку" (це було процитовано перший абзац пункту 3 Порядку №100);

2) "виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження, вимушеного прогулу тощо) та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю" (це було процитовано останній абзац пункту 3 Порядку №100, допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю - це лікарняні та допомога по вагітності та пологах.

У пункті 4 Порядку встановлено вичерпний перелік виплат, які не враховуються в розрахунку.

 

5. Змінився порядок включення премій до розрахунку середньої зарплати

Раніше фрагмент пункту 3, що стосувався премій виглядав так:

"Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату. Премії, які виплачуються за квартал і більш тривалий проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарні місяці, включаються в заробіток в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. У разі коли число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати під час обчислення середньої заробітної плати за останні два календарні місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді."

Тепер фрагмент "Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату" повністю виключено і доводиться користуватися загальним правилом з другого абзацу п. 3 Порядку: "Суми нарахованої заробітної плати враховуються у тому місяці, за який вони нараховані та у розмірах, в яких вони нараховані".

Тобто стосовно премій та інших виплат за результатами одного місяця правило змінилося: враховуємо іх не у місяці нарахування, а в тому місяці, за який вони нараховані.

Стосовно премій і виплат за результатами двох і більше місяців починаючи з 12.12.2020 маємо третій абзац пункту 3 Порядку №100 такого змісту:

"Премії та інші виплати, які виплачуються за два місяці або більш тривалий період, при обчисленні середньої заробітної плати включаються шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду частини, що відповідає кількості відпрацьованих робочих днів періоду (місяців), за які такі премії та інші виплати нараховані. Така частина визначається діленням суми нарахованих премій та інших виплат на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів кожного місяця, що відноситься до розрахункового періоду для обчислення середньої заробітної плати."

Тобто раніше ділили на кількість місяців, а зараз - пропорційно відпрацьованим робочим дням кожного місяця. І це не логічно, бо оплату відпусток за середнім заробітком, як і раніше, потрібно розраховувати в календарних днях, а не робочих.

Доведеться витрачати ще більше часу на розрахунок середнього заробітку в подібних випадках.

 

6. Змінено розрахунок виходячи з окладу

Якщо працівник в розрахунковому періоді не мав заробітку, то середньоденну зарплату розраховуємо виходячи з окладу (тарифної ставки) працівника.

Причому якщо оклад (тарифна ставка) менше мінімальної зарплати, середньоденну зарплату розраховуємо використовуючи розмір з мінімальної зарплати на день обчислення.

Якщо цьому працівникові встановлено неповний робочий час, до розрахунку середньої зарплати оклад (тобто мінімальну зарплату) беремо пропорційно зайнятості.

Середньоденну зарплату знаходимо наступним чином. Оклад (мінімальну зарплату) прмножуємо на 12 (місяців) і ділимо на кількість календарних днів, за вирахуванням святкових і неробочих днів, у 12-місячному розрахунковому періоді, що передує місяцю початку відпустки (або виплати компенсації за невикористану відпустку).

 

7.ФОПи використовують цей порядок (чисто "косметична" зміна)

Про всяк випадок до п. 2 постанови КМУ № 100 прописали, що цей Порядок № 100 поширюється і на підприємців. Формально такого ранеше в Порядку №100 не було, але ні в кого не виникало сумніву, що і раніше цей порядок стосувався і ФОПів.

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh066902 Розрахунок відпускних (як розрахувати відпускні) / buh066901 Расчет отпускных (как рассчитать отпускные)

buh066904 Компенсація за невикористану відпустку / buh066903 Компенсация за неиспользованный отпуск

buh066906 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку buh066905 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск

buh066908 Приклад розрахунку відпускних buh066907 Пример расчета отпускных

buh066912 Виплата відпускних / buh066911 Выплата отпускных

buh066932 Резерв відпусток / buh066931 Резерв отпусков

buh066934 Облік відпускних / buh066933 Учет отпускных

buh066982 Графік відпусток / buh066981 График отпусков

buh066984 Щорічна відпустка / buh066983 Ежегодный отпуск

buh066992 Додаткова відпустка / buh066991 Дополнительный отпуск

buh066994 Тривалість відпустки / buh066993 Продолжительность отпуска

buh066986 Навчальна відпустка / buh066985 Учебный отпуск

buh066988 Відпустка без збереження заробітної плати / buh066987 Отпуск за свой счет

buh066938 Відпустка по догляду за дитиною / buh066937 Отпуск по уходу за ребенком

buh066940 Додаткова відпустка на дітей / buh066939 Дополнительный отпуск на детей

buh066966 Наказ про відпустку / buh066965 Приказ на отпуск

buh066968 Заява на відпустку / buh066967 Заявление на отпуск

buh066974 Нарахування відпускних (як нараховуються відпускні) / buh066973 Начисление отпускных (как начисляются отпускные в Украине

buh066942 Індексація зарплати / buh066941 Индексация зарплаты

buh066944 Декретна відпустка по вагітності та пологах / buh066943 Декретный отпуск по беременности и родам

buh066946 Штатний розпис / buh066945 Штатное расписание

buh066964 Табель обліку робочого часу / buh066963 Табель учета рабочего времени