БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Заповнення зворотного боку лікарняного листа

Реклама


Скачати у PDF-форматі

Заповнення зворотного боку лікарняного листа

№ з/п

Хто заповнює

На що звернути увагу бухгалтеру (кадровику, підприємцю)

1

Заповнює табельник або уповноважена особа

Тип роботи (постійна, тимчасова, сезонна) впливає на обмеження тривалості лікарняного, оскільки у разі тимчасової та сезонної роботі лікарняний не перевищує 75 днів, а у разі постійної – 4 місяці.

«Не працював з «___»_____20__р. до «__»_____20__р.». Тут зазначаємо період хвороби. Увага: незважаючи на те, що в реквізиті стоїть прийменник «до», необхідно зазначити, по яке число місяця хворів працівник. Інформація повинна відповідати даним, наведеним на лицьовому боці листка непрацездатності.

Поле "Неробочі дні за період непрацездатності" можна не заповнювати, оскільки лікарняні нараховуються на календарні дні.

Зазначаємо дату фактичного виходу працівника на роботу (поле "До роботи став з ...").

2

Заповнює відділ кадрів або уповноважена особа

Якщо особа має пільгу на отримання 100% лікарняних незалежно від страхового стажу, то треба підкреслити, чому. Якщо така причина відсутня, її треба дописати. Чорнобильці 4-ї категорії на сьогодні пільги не мають.

У абзаці "Страховий стаж на день настання непрацездатності:" підкреслюєте правильний варіант, а якщо працівник має стаж до 3-х років, це треба вписати, оскільки відповідна графа відсутня [читайте Страховий стаж (Страховой стаж)].

3

Заповнює комісія з соціального страхування

У першому рядку вказуєте кількість днів, за які нараховується лікарняний, а також понижувальний %, якщо особа має недостатньо страхового стажу. Якщо достатньо або має пільгу – зазначаємо 100%. Для відпустки по вагітності та пологам нараховується завжди 100%.

Якщо працівнику відмовлено у виплаті допомоги, зазначаємо причину. Вони наведені у ст. 23 Закону про соцстрахування від 23.09.1999 № 1105 [додатково читайте Коли лікарняні не оплачують].

4

Заповнює бухгалтерія

Форма розрахунку, наведена у бланку, застаріла. Тому поле “Довідка про заробітну плату” заповнювати не треба. Замість цього до лікарняного листка додається розрахунок середньої зарплати у довільній формі, що засвідчений підписами керівника та головного бухгалтера (див. лист ФСС ТВП від 20.07.2016 р. № 2.4-46-1257). Можна вказати оклад, оскільки у деяких випадках (лікарняний у перший день роботи) нарахування здійснюються на основі окладу, а не середнього заробітку.

[додатково дивіться з прикладами: Розрахунок лікарняних ( Расчет больничного) та Розрахунок декретних ( Расчет декретных)]

Далі заповнюємо поле “Належить до виплати”. Не забудьте знизу написати загальну суму допомоги прописом. Тут наводиться вся сума лікарняних, у т. ч. за 5 днів за рахунок роботодавця.

Нижче (у полі “Включено до платіжної відомості за місяць”) вказуєте місяць, у якому були нараховані лікарняні.


Стосовно помилок на зворотному боці бланка

Якщо ви припустилися помилки під час заповнення зворотного боку, то її обов’язково потрібно виправити.

Як це зробити? Інструкція № 532 описує порядок виправлення помилок лише лицьового боку бланка. Порядок коригувань на зворотному боці лікарняного ніде не прописаний. Тому залишається виправляти помилки за загальними правилами, передбаченими розд. 4 Положення № 88. Неправильний текст або цифри закресліть і над закресленим надпишіть правильний текст або цифри. Після цього зробіть напис: «Виправлено». Він має бути підтверджений підписами осіб, які підписали той розділ лікарняного листа, куди закралася помилка. Обов’язково вкажіть дату виправлення.

А якщо помилково заповнений рядок, який заповненню не підлягає, тоді «відповідальному» за помилку на полях бланка потрібно зробити запис: «Рядок «…» вважати незаповненим» і підтвердити підписом.

Кількість виправлень на зворотному боці бланка лікарняного не обмежено.

Додатково:

1) Приклади документів для лікарняних та декретних,

2)  Калькулятор розрахунку лікарняних >> / Калькулятор расчета больничного >>,

3)  Калькулятор розрахунку декретних >> / Калькулятор расчета декретных >>.

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh065702 Лікарняні / buh065701 Больничные

buh065714 Допомога по вагітності та пологах / buh065713 Пособие по беременности и родам

buh065706 Лікарняний під час відпустки / buh065705 Больничный во время отпуска

buh065708 Лікарняний по догляду за дитиною / buh065707 Больничный по уходу за ребенком

buh065719 Облік лікарняних, проводки / buh065720 Учет больничных, проводки