БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Розрахунок коригування до податкової накладної: Повернення (повністю)

Реклама

Розрахунок коригування з причиною 103 «Повернення товару або авансових платежів» складають, якщо потрібно повністю обнулити рядок, декілька рядків, або усі рядки податкової накладної, зокрема, при:

1) повному поверненні товару/передоплати (повному обнуленні позиції в податковій накладній);

2) заліку передоплати в рахунок оплати товарів за іншим договором (з цього приводу був лист ДФСУ № 404/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 05.02.2019);

3) обнуленні помилково складеної податкової накладної (тобто коли постачання не було).

Коригування проводять за кількістю:

1) у розрахунку коригування заповнюють кількісні графи 7, 8, а також графи 1 — 6, 11 — 15

2) цінові графи 9, 10 не заповнюють.

При цьому для обнулення позиції податкової накладної запис уносять до розрахунку коригування одним рядком (новий плюсовий рядок, на відміну від прикладу з частковою зміною кількості, у такому разі не додають).

Якщо потрібно обнулити декілька рядків або всю податкову накладну, то відповідно мінусових рядків у розрахунку коригування буде декілька.

№ з/п  № з/п рядка подат-кової накла-дної, що коригу-ється або дода-ється Причина коригування  Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується Код Одиниця виміру товару / послуги Коригування кількості Коригування вартості Код
ставки
Код пільги Обсяги постачання
(база оподат-кування)
без урахування податку на додану вартість
Сума податку на додану вартість Код виду діяль-ності сіль-сько-госпо-дарсь-кого товаро-вироб-ника
код при-чини № з/п групи кори-гува-ння товару згідно з УКТ ЗЕД ознаки імпор-това-ного товару пос-луги згі-дно з ДКПП умовне позна-чення (укра-їнське) код кількість, об'єм, обсяг
(-) (+)
ціна поста-чання товарів/
послуг
ціна
(-) (+)
кількість постачання товарів/
послуг
1.1 1.2 2.1 2.2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 3 103 1 Цукор брендований в стіках 5г 1701     кг 0301 -1000 18,00     20   -18000,00 -3600,00  

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh057602 ПДВ / buh057601 НДС

buh057604 Податкова накладна / buh057603 Налоговая накладная

buh057606 Декларація з ПДВ / buh057605 Декларация по НДС

buh057608 Заповнення податкової накладної / buh057607 Заполнение налоговой накладной

buh057612 Сплата ПДВ / buh057611 Уплата НДС

buh057616 Розрахунок коригування до податкової накладної / buh057615 Расчет корректировки к налоговой накладной

buh057618 Податковий кредит / buh057617 Налоговый кредит

buh057620 Від'ємне значення ПДВ / buh057619 Отрицательное значение НДС

buh057622 Бюджетне відшкодування ПДВ / buh057621 Бюджетное возмещение НДС

buh057626 Уточнюючий розрахунок з ПДВ / buh057625 Уточняющий расчет по НДС

buh057628 Приклад заповнення податкової накладної / buh057627 Пример заполнения налоговой накладной

buh057630 Приклад заповнення декларації з ПДВ / buh057629 Пример заполнения декларации по НДС