БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Розрахунок коригування до податкової накладної: Зміна кількості

Реклама

Розрахунок коригування з причиною 102 «Зміна кількості» складають, якщо змінюється кількість, але не змінюється ціна, зокрема, при:

1) частковому поверненні товарів/передоплати;

2) зміні кількості (зокрема, її збільшенні після авансу, з цього приводу був лист ДФСУ № 2072/6/99-95-42-03-15/ІПК від 10.05.2018).

Коригування проводять за кількістю:

1) у розрахунку коригування заповнюють кількісні графи 7, 8, а також графи 1 — 6, 11 — 15.

2) цінові графи 9, 10 не заповнюють.

Кількість рядків у розрахунку коригування має бути парною: кожному коригованому рядку ПН відповідає два рядки РК (один - з "мінусом", другий - з "плюсом"). Тобто рядок податкової накладної зі старою кількістю змінюють на рядок з новою кількістю.

У прикладі нижче змінюється кількість товару, що був розташований в 3 (це вказано 1 графі 1.2) рядку податкової накладної. Весь цей рядок "відмінусовуємо" (вказуємо з "мінусом" всю кількість товару, що раніше була вказана в цьому рядку податкової накладної [-1000]; тепер цей рядок не існує в зареєстрованій ПН), а замість нього додаємо у податкову накладну рядок №5 (вказуємо цей номер у графі 1.2) з новою кількістю [900] та незмінною ціною.

Потім аналогічно "відмінусовуємо" рядок 4 податкової накладної, а замість нього додаємо у податкову накладну рядок №6. І це вже буде група коригування №2 (у графі 2.2).

№ з/п  № з/п рядка подат-кової накла-дної, що коригу-ється або дода-ється Причина коригування  Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується Код Одиниця виміру товару / послуги Коригування кількості Коригування вартості Код
ставки
Код пільги Обсяги постачання
(база оподат-кування)
без урахування податку на додану вартість
Сума податку на додану вартість Код виду діяль-ності сіль-сько-госпо-дарсь-кого товаро-вироб-ника
код при-чини № з/п групи кори-гува-ння товару згідно з УКТ ЗЕД ознаки імпор-това-ного товару пос-луги згі-дно з ДКПП умовне позна-чення (укра-їнське) код кількість, об'єм, обсяг
(-) (+)
ціна поста-чання товарів/
послуг
ціна
(-) (+)
кількість постачання товарів/
послуг
1.1 1.2 2.1 2.2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 3 102 1 Цукор брендований в стіках 5г 1701     кг 0301 -1000 18,00     20   -18000,00 -3600,00  
2 5 102 1 Цукор брендований в стіках 5г 1701     кг 0301 900 18,00     20   16200,00 3240,00  
1 4 102 2 Гофростакан 200 мл 4823     тис.шт 2013 -9 1000,00     20   -9000,00 -1800,00  
2 6 102 2 Гофростакан 200 мл 4823     тис.шт 2013 8 1000,00     20   8000,00 1600,00  

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh057502 ПДВ / buh057501 НДС

buh057504 Податкова накладна / buh057503 Налоговая накладная

buh057506 Декларація з ПДВ / buh057505 Декларация по НДС

buh057508 Заповнення податкової накладної / buh057507 Заполнение налоговой накладной

buh057512 Сплата ПДВ / buh057511 Уплата НДС

buh057516 Розрахунок коригування до податкової накладної / buh057515 Расчет корректировки к налоговой накладной

buh057518 Податковий кредит / buh057517 Налоговый кредит

buh057520 Від'ємне значення ПДВ / buh057519 Отрицательное значение НДС

buh057522 Бюджетне відшкодування ПДВ / buh057521 Бюджетное возмещение НДС

buh057526 Уточнюючий розрахунок з ПДВ / buh057525 Уточняющий расчет по НДС

buh057528 Приклад заповнення податкової накладної / buh057527 Пример заполнения налоговой накладной

buh057530 Приклад заповнення декларації з ПДВ / buh057529 Пример заполнения декларации по НДС