БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

6 кроків розробки штатного розпису

Реклама

Тема: buh057006 Штатний розпис / buh057005 Штатное расписание

Крок 1 — визначення структури підприємства, форми і системи оплати праці

Якою повинна бути структира підприємства, які мають бути структурні підрозділи, підприємство вирішує самостійно (згідно ст. 64 ГКУ).

Форми та системи оплати праці, що застосовуються на підприємстві, мають бути встановлені в колективному договорі (якщо він є), Положенні про оплату праці або іншому нормативному акті роботодавця, погодженому з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником, іншим представником трудового колективу).

 

Крок 2 — встановлення переліку посад і професій працівників

У штатному розписі мають бути зазначені всі потрібні для роботи підприємства посади та професії (у т. ч. посади, які обіймають сумісники, вакантні посади). Назви посад повинні відповідати Класифікатору професій.

На підставі штатного розпису буде плануватися необхідна чисельність працівників.

 

Крок 3 — визначення чисельності штатних одиниць

Кількість штатних одиниць госпрозрахункові підприємства визначають самостійно.

Залежно від потреб підприємства допускається встановлювати в штатному розписі кількість штатних одиниць за посадами менше 1 (наприклад, 0,5 або 0,75). Наприклад, якщо за цією посадою не потрібна зайнятість працівника повний робочий час.

На одну штатну одиницю теоретично може бути прийнято як одного працівника, так і двох працівників з неповним робочим днем (наприклад, на 0,5 штатної одиниці кожен, тобто кожен із них відпрацює 50 % робочого часу та отримає, відповідно, половину окладу, встановленого за цією посадою).

У штатному розписі відображаютья також посади осіб, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною. За ними зберігається місце роботи (посада) на протязі такої відпустки (згідно з ч. 3 ст. 2 Закону про відпустки).

Скачайте Обов'язкові кадрові документи >>

 

Крок 4 — встановлення розмірів окладів, надбавок, доплат

Використовуємо колективний договір та інші локальні нормативні акти роботодавця, погоджені з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом. Наприклад, це може бути Положення про оплату праці, у якому установлені норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови введення та розміри надбавок і доплат.

У штатному розписі оклад (місячна тарифна ставка) працівника не може бути нижче прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня поточного року.

Однакові оклади за всіма посадами загрожують штрафами від Держпраці.

Теоретично штатний розпис можемістити однакові найменуваня посад з різними посадовими окладами (тарифними ставками). Це підтвердило Мінсоцполітики в листі від 28.12.2016 р. № 1812/0/101-16/284. Але в такому випадку рекомендовано обґрунтувати відмінності розмірів окладів різними посадовими обов’язками, прописаними в посадових (робочих) інструкціях.

За деякими посадами можуть бути зазначені доплати / надбавки, які є складовими системи оплати праці та носять постійний характер. Доплату до мінімальної зарплати в штатному розписі відображати не потрібно, оскільки її розмір може змінюватися залежно від виконаної норми праці в поточному місяці.

На думку Мінсоцполітики в листі №1127/0/204-19 вiд 13.09.2019, для працівників з відрядною оплатою праці у штатному розписі можна не зазначати розмір оплати, а навести тільки кількість штатних одиниць.

Скачайте чек-лист "Оплата праці: яких вимог законодавства дотримуватись?" >>

 

Крок 5 — проєкт штатного розпису

Проєкт штатного розпису зазвичай готується профільним відділом (наприклад, відділом оплати праці, відділом кадрів, відділом організації праці та заробітної плати тощо). Проєкт огоджується з керівниками відділів (служб), із заступниками керівника і затверджується керівником підприємства. Якщо на підприємстві немає профільного відділу, розробка штатного розпису може бути покладена на окремого спеціаліста в порядку, передбаченому внутрішніми нормативними актами підприємства.

Підписують проєкт штатного розпису зазвичай один із заступників керівника підприємства і керівник фінансової служби (або головний бухгалтер).

Погоджувати з профспілкою (або радою трудового колективу) проєкт штатного розпису не потрібно. Законодавство не містить такої вимоги.

Скачайте міні-книжку "Штатний розпис" >>

 

Крок 6 — затвердження штатного розпису

Зазвичай штатний розпис затверджують шляхом видання відповідного наказу (розпорядження). Дивіться Зразок штатного розпису з таким наказом. Можливе затвердження штатного розпису безпосередньо грифом затвердження.

Датою штатного розпису вважається дата його затвердження.

У разі потреби штатний розпис погоджується з організацією вищого рівня. В такому випадку обов’язково оформляють гриф погодження.

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh057074 Наказ про затвердження штатного розпису / buh057073 Наказ про внесення змін до штатного розпису]

buh057050 Трудовий договір / buh057049 Трудовой договор

buh057085 Цивільно-правовий договір / buh057084 Договор ГПХ (Гражданско-правовой договор).

buh057004 Індексація зарплати / buh057003 Индексация зарплаты

buh057002 Строки виплати зарплати / buh057001 Сроки выплаты зарплаты

buh057012 Компенсація за невикористану відпустку / buh057011 Компенсация за неиспользованный отпуск

buh057002 Табель обліку робочого часу / buh057001 Табель учета рабочего времени

buh057010 Розрахунок відпускних / buh057009 Расчет отпускных

buh057002 Лікарняні / buh057001 Больничные

buh057022 Класифікатор професій / buh057021 Классификатор профессий, Украина

buh057010 Допомога по вагітності та пологах / buh057009 Пособие по беременности и родам

buh057044 Декретна відпустка / buh057043 Декретный отпуск

buh057058 Повідомлення про прийняття на роботу

buh057018 Правила внутрішнього трудового розпорядку / buh057017 Правила внутреннего трудового распорядка

buh057042 Змінний графік роботи / buh057041 Сменный график работы

buh057044 Робота в нічний час / buh057043 Работа в ночное время

buh057072 Вихідна допомога / buh057071 Выходное пособие

buh057074 Особова картка працівника / buh057073 Личная карточка работника

buh057076 Наказ про прийняття на роботу / buh057075 Приказ о приеме на работу

buh057078 Заява про прийняття на роботу / buh057077 Заявление о приеме на работу

buh057080 Строковий трудовий договір / buh057079 Срочный трудовой договор

buh057082 Звільнення за власним бажанням / buh057081 Увольнение по собственному желанию

buh057084 Звільнення за угодою сторін / buh057083 Увольнение по соглашению сторон