БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

База нарахування ЄСВ (єдиного соціального внеску)

Реклама

Теми: ЄСВ (єдиний соціальний внесок), ЕСВ (единый социальный взнос).

Базу для нарахування ЄСВ визначено в ст. 7 Закону № 2464 (Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування).

Згідно з ч. 1 цієї статті, ЄСВ нараховується на виплати у вигляді заробітної плати (основну і додаткову зарплату, а також заохочувальні та компенсаційні виплати), у тому числі в натуральній формі.

Перелік виплат, які належать до кожної зі складових заробітної плати, наведено в розділі 2 Інструкції № 5.

Виплати, що не включаються до фонду оплати праці, перелічені в розділі 3 Інструкції №5.

Дивіться ? Питання, що чaсто ставляться про ЄCВ >>.

Також до бази нарахування ЄСВ віднесені лікарняні та допомога по вагітності та пологах.

До бази нарахування ЄСВ відносять виплати за цивільно-правовими договорами за виконані роботи (надані послуги). Важливо, що йдеться тільки про виконані роботи або надані послуги. А якщо ви, наприклад, уклали з фізичною особою договір оренди, то нараховувати ЄСВ не потрібно.

Не потрібно оподатковувати виплати за цивільно-правовими договорами, якщо договір укладено з фізичною особою-підприємцем і роботи, що виконуються (або послуги, які надаються) таким підприємцем, відносяться до видів діяльності, зазначених у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР). Згідно пп. 1 п. 1 розділу ІІ Інструкції №449 (Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну №449 від 20.04.2015), для ненарахування ЄСВ треба підтвердити вид діяльності витягом з ЄДР (не вказано, в якому саме вигляді, зазвичай це копія паперового витягу, або роздруківка електронного витягу, або електронна копія електронного витягу).

Виплати, які не включаються до бази нарахування ЄСВ, зазначені в Переліку № 1170 (Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ №1170 від 22.12.2010).

Дивіться Таблицю: на які виплати нараховується ЄСВ, а на які - ні? >>


База нарахування ЄСВ обмежується двома показниками:

1) максимальною величину бази нарахування ЄСВ;

2) мінімальною межею бази нарахування ЄСВ.

Додатково: Скачайте довідник "ЄСВ та інші податки на зарплату"

 

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ

Згідно ч. 3 ст. 7 Закону № 2464, максимальна сума доходу, на яку нараховується ЄСВ, становить 15 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом.

Сума перевищення доходу над максимальною величиною до бази нарахування ЄСВ не потрапляє.

Максимальна базою порівнюється з доходом кожного працівника окремо.

Якщо протягом місяця працівник звільнився і потім знову був прийнятий на роботу, максимальну величину бази нарахування ЄСВ треба застосувати до загальної суми місячного доходу.

Будьте уважні в разі нарахування «перехідних» виплат (лікарняних, декретних і відпускних), що відносяться до різних місяців. Максимальну величину, на яку нараховується ЄСВ, при нарахуванні "перехідних" виплат застосовують окремо за кожен місяць (згідно з абз. другим пп. 2 п. 3 розділу IV Інструкції № 449): суми відпускних, лікарняних та декретних необхідно розподілити по місяцях, до яких вони належать, а потім вже розподілені виплати за кожен місяць (з урахуванням зарплати та відповідної частини відпускних, лікарняних, декретних) окремо порівнюють з максимальною величиною бази нарахування ЄСВ, що діяла в місяці, за який вони нараховані [додатково стосовно згаданих тем дивіться з прикладами: Розрахунок декретних (до речі, саме тут є розподіл нарахованої суми поміж конкретними місяцями, до яких вона належить), Розрахунок відпускних, Розрахунок лікарняних].


Згідно ч. 2 ст. 7 Закону № 2464 особливий порядок нарахування ЄСВ передбачено для:

1) осіб, які отримують зарплату (дохід) за виконані роботи (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць (а саме: осіб, які працюють у сільському господарстві; осіб, зайнятих на сезонних роботах; осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами;  творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників, кінематографістів) тощо);

2) осіб, яким після звільнення нараховано зарплату (дохід) за відпрацьований час або за рішенням суду — середню зарплату за вимушений прогул.

В таких випадках під час нарахування ЄСВ для порівняння з максимальною величиною бази нарахування ЄСВ, заробітну плату ділять на кількість місяців, за які вона нарахована.

 

Мінімальна межа бази нарахування ЄСВ

Це регламентовано абзацем другим ч. 5 ст. 8 Закону № 2464.

Якщо база нарахування ЄСВ виявляється меншою за розмір мінімальної зарплати, ЄСВ розраховують як добуток розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, і ставки ЄСВ.

Крім того, у випадку, коли база оподаткування є меншою за розмір мінімальної зарплати, теж доведеться розподіляти суми відпускних, лікарняних, декретних поміж місяцями, до яких вони фактично відносяться. Принцип розподілу описано вище у розділі "Максимальна величина бази нарахування ЄСВ".

Зазначену вимогу необхідно застосовувати тільки:

1) за основним місцем роботи (це місце роботи, де особа працює на підставі укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу, згідно п. 12 ч. 1 ст. 1 Закону № 2464);

2) якщо працівник перебував у трудових відносинах повний календарний місяць або відпрацював усі робочі дні звітного місяця.


Якщо ж працівник був прийнятий на основне місце роботи не з першого робочого дня або звільнений не в останній робочий день місяця, то сума ЄСВ розраховється з фактично нарахованої йому в поточному місяці зарплати (незалежно від її розміру).

Якщо працівник прийнятий на основне місце роботи в перший робочий день місяця, який не збігається з першим числом календарного місяця (тобто цей працівник відпрацював повністю всі робочі дні в поточному місяці), база нарахування ЄСВ для нього визначається не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної зарплати. Це зазначають податківці в консультації в підкатегорії 301.04.01 ЗІР.

Якщо працівник не працював увесь місяць з причини перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці для догляду за дитиною, прогулу, внаслідок чого база нарахування ЄСВ у цьому місяці дорівнює нулю, нараховувати ЄСВ з мінімальної зарплати не потрібно.

Скачайте Обов'язкові кадрові документи >>

Мінімальна межа застосовується тільки для бази нарахування ЄСВ, до якої застосовується звичайна ставка 22%. Для працівників, для яких передбачено нижчі ставки ЄСВ (тобто 8,41 %, 5,3 % та 5,5 %), ЄСВ нараховують на фактичну суму зарплати (підтверджується листом ДФСУ №1394/5/99-99-17-03-03-16 від 29.01.2016).

Якщо працівник виконує на тому ж підприємстві разом зі своєю основною роботою за трудовим договором ще й роботу за сумісництвом (внутрішній сумісник) або за цивільно-правовим договором, для розрахунку бази нарахування ЄСВ враховується та порівнюється з мінімальною зарплатою його сукупний дохід за місяць. Це підтверджується листами ДФСУ №1394/5/99-99-17-03-03-16 від 29.01.2016, №4496/6/99-95-42-02-15 від 03.03.2017 та №3128/6/99-99-13-02-03-15 від 15.02.2017. Якщо загальний дохід працівника (з урахуванням зарплати за основною посадою, за внутрішнє сумісництво та винагороди за цивільно-правовим договором) виявляється меншим ніж розмір мінімальної зарплати, база нарахування ЄСВ визначається виходячи з мінімальної зарплати.

У ситуації з НЕосновним місцем роботи, ЄСВ розраховують виходячи із суми нарахованого доходу незалежно від його розміру без порівняння з мінімальною зарплатою.

Детальніший розгляд цього аспекту теми дивіться на сторінці ЄСВ, якщо база нарахування менше мінімальної зарплати.

Додатково про таку ситуацію дивіться добірку роз'яснень Доплата до мінімальної зарплати та  Приклади розрахунку доплати до мінімальної зарплати.

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh055104 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / buh055103 ЕСВ (единый социальный взнос)

buh055133 Объединенный отчет по ЕСВ, НДФЛ / buh055134 Об'єднаний звіт з ЄСВ, ПДФО.

buh055108 Рахунки для сплати ЄСВ / buh055107 Счета для уплаты ЕСВ

buh055108 ПДФО (прибутковий податок) / buh055107 НДФЛ в Украине

buh055102 Військовий збір / buh055101 Военный сбор

buh055152 Єдиний податок / buh055151 Единый налог

buh055148 Єдиний податок - 2 група / buh055147 Единый налог - 2 группа

buh055150 Єдиний податок - 3 група / buh055149 Единый налог - 3 группа

buh055160 Декларація про доходи / buh055159 Декларация о доходах

buh055116 Класифікатор професій / buh055117 Классификатор профессий