БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Питання, що підлягають узгодженню з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником)

Реклама

Таблиця. Питання, що підлягають узгодженню з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) 

Питання що підлягають узгодженню Норма
1 Ведення переговорів з розробки і укладення колективного договору як одна із сторін ст. 12, 14 КЗпП, ст. 3 Закону №3356
2 Контроль за виконанням колективного договору, якщо такий орган безпосередньо брав участь в укладенні колективного договору як одна зі сторін ст. 19 КЗпП
3 Встановлення терміну випробування під час прийняття на роботу, що перевищує три місяці, але не більше шести місяців [додатково читайте Випробувальний термін / Испытательный срок] ч.1 ст. 27
4 Розірвання трудового договору з керівником, якщо той порушив законодавство про працю, про колективні договори і угоди  п. 4 ст. 36 КЗпП 
5

Розірвання трудового договору, якщо працівник, що звільняється, входить до складу виборних органів підприємства, за підставами, передбаченими пп. 1- 5, 7 ст. 40 КЗпП та пп. 2, 3 ст. 41 КЗпП.

ст. 43 КЗпП 
6

Встановлення п’ятиденного або шестиденного робочого тижня.

Це обговорюється при укладенні колективного договору (згідно ст. 7 Закону № 3356) або регулюється в іншому внутрішньому документі підприємства

ст. 52 КЗпП
7 Введення підсумованого обліку робочого часу, узгодження графіків роботи (змінності), тривалість роботи.

Згідно з п. 2 Методрекомендацій, затверджених наказом Мінпраці № 138 від 19.04.2006, у разі відсутності профспілки це питання може регулюватися колективним договором. Додатково читайте Підсумований облік робочого часу / Суммированный учет рабочего времениЗмінний графік роботи / Сменный график работы.
ст. 61 КЗпП
8 Встановлення п’ятиденного або шестиденного робочого тижня. ст. 52 КЗпП
9

Режим (графік) роботи підприємства.

Згідно зі ст. 7 Закону № 3356, це питання обговорюється при укладенні колективного договору або прописується в іншому внутрішньому документі підприємства. 

ст. 66, ч. 2 ст. 67, ст. 69, ст. 183 КЗпП
10 Проведення надурочних робіт ст. 64 КЗпП
11 Встановлення переліку робіт, де за умовами виробництва перерву встановити не можна, але працівникові має бути надана можливість прийняття їжи протягом робочого часу, порядку і місця прийняття їжи ч.4 ст. 66 КЗпП
12

Перенесення вихідних і робочих днів

Додатково дивіться, як перенесення правильно оформити, з прикладом наказу.

ч. 5 ст. 67 КЗпП
13 Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні ч. 1 ст. 71 КЗпП
14 Затвердження графіка щорічних відпусток (додатково читайте Графік відпусток / График отпусков) ст. 79 КЗпП, ст. 10 Закону про відпустки
15 Перенесення щорічної відпустки на інший строк за ініціативою роботодавця (додатково читайте Перенесення відпустки / Перенос отпуска) ст. 80 КЗпП, ст. 10 Закону про відпустки
16 Введення, зміна і перегляд норм праці  ст. 86 КЗпП
17 Норми виробітку для молодих робітників ч. 2 ст. 193 КЗпП
18

Перелік категорій працівників, що підлягають атестації, строки і графік її проведення

ч. 2 ст. 11 Закону №4312
19

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови введення і розмірів надбавок, доплат, премій, винагород і інших заохочувальних, компенсаційних та гарантійних виплат.

Згідно з ст. 7 Закону № 3356, ці питання обговорюються при укладенні колективного договору або прописуються в іншому внутрішньому документі підприємства.

ст. 96, 97 КЗпП 
20 Установлення строків виплати зарплати та розміру зарплати за першу половину місяця (додатково читайте Строки виплати зарплати / Сроки выплаты зарплаты) ст. 115 КЗпП
21 Застосування заохочень ч.1 ст. 144 КЗпП
22

Встановлення колективної (бригадної) матеріальної відповідальності.

Письмовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність укладається між підприємством і усіма членами колективу (бригади).

ст. 1352 КЗпП
23 Правила внутрішнього трудового розпорядку (читайте добірку Правила внутрішнього трудового розпорядку / Правила внутреннего трудового распорядка) ст. 142 КЗпП
24 Розгляд питань про порушення трудової дисципліни замість накладення дисциплінарного стягнення  ст. 152 КЗпП
25 Контроль за дотриманням усіма працівниками законодавства з охорони праці  ст. 160 КЗпП
26 Участь у вирішенні трудових спорів ст. 224, 226 КЗпП
27 Встановлення матеріальної відповідальності працівників, винних у спричиненні збитків, понесених підприємством ст. 2525 КЗпП
28 Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів ч. 2 ст. 252 КЗпП
29 Звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган професійної спілки), крім випадків додержання загального порядку ч. 3 ст. 252 КЗпП

Додатково:

У листі Мінсоцполітики №1491/13/8416 від 27.10.2016 є думка, що "Наказ про зменшення коефіцієнта коригування для всіх працівників підприємства погоджується з профспілковим комітетом або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом". Але посилання на нормативний акт для обгрунтування такої думки у листі не наведено. Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений Постановою КМУ №100 від 08.02.1995 не містить такої вимоги.

Використовуються такі законодавчі акти:

1) Закон №3356 - Закон України «Про колективні договори і угоди» №3356-XII від 01.07.93;

2) КЗпП - Кадекс законів про працю;

3) Закон про відпустки № 504/96-ВР від 15.11.1996.

4) Закон №4312 - Закон Про професійний розвиток працівників №4312-VI від 12.01.2012.

Важливі сторінки / Важные страницы:

rp000830 Перевірки Держпраці / rp000829 Проверки инспекции по труду

rp000850 Трудовий договір / rp000849 Трудовой договор

rp000804 Індексація зарплати / rp000803 Индексация зарплаты

rp000802 Строки виплати зарплати / rp000801 Сроки выплаты зарплаты

rp000812 Компенсація за невикористану відпустку / rp000811 Компенсация за неиспользованный отпуск

rp000806 Штатний розпис / rp000805 Штатное расписание

rp000802 Табель обліку робочого часу / rp000801 Табель учета рабочего времени

rp000808 Приклад індексації заробітної плати / rp000807 Пример индексации зарплаты

rp000810 Розрахунок відпускних / rp000809 Расчет отпускных

rp000806 Таблиця індексації зарплати / rp000805 Таблица индексации зарплаты

rp000802 Лікарняні / rp000801 Больничные

rp000822 Класифікатор професій ДК 003:2010, пошук / rp000821 Классификатор профессий, Украина

rp000810 Допомога по вагітності та пологах / rp000809 Пособие по беременности и родам

rp000844 Декретна відпустка по вагітності та пологах / rp000843 Декретный отпуск по беременности и родам

rp000858 Повідомлення про прийняття на роботу / rp000857 Уведомление о приеме на работу

rp000818 Правила внутрішнього трудового розпорядку / rp000817 Правила внутреннего трудового распорядка

rp000842 Змінний графік роботи / rp000841 Сменный график работы

rp000844 Робота в нічний час / rp000843 Работа в ночное время

rp000872 Вихідна допомога / rp000871 Выходное пособие

rp000874 Особова картка працівника / rp000873 Личная карточка работника

rp000876 Наказ про прийняття на роботу / rp000875 Приказ о приеме на работу

rp000878 Заява про прийняття на роботу / rp000877 Заявление о приеме на работу

rp000880 Строковий трудовий договір / rp000879 Срочный трудовой договор

rp000881 Увольнение по собственному желанию / rp000882 Звільнення за власним бажанням.

rp000883 Увольнение по соглашению сторон / rp000884 Звільнення за угодою сторін.