БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Відмінності трудового договору та цивільно-правової угоди

Тема: Цивільно-правовий договір (Гражданско-правовой договор).

Трудовий договір Цивільно-правовий договір
Кодекс законів про працю Цивільний кодекс України
Працівник зобов’язується виконувати роботу згідно кваліфікації і підпорядковуватись правилам внутрішнього розпорядку Виконавець зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу (надати послугу), а замовник зобов’язується прийняти і оплатити результати роботи (оплатити послугу).
Подається заява і приймається наказ про прийняття на роботу Сторони підписують письмовий договір (працівник подає паспорт та довідку про ідентифікаційний номер)
Вноситься запис у трудову книжку Не вноситься запис у трудову книжку
У договорі зазначається посада, розмір зарплати, дата початку роботи У договорі зазначається предмет (річ або послуга), ціна і строк договору
Предметом договору є сам процес роботи Предметом договору є кінцевий результат роботи або послуги
Вид оплати  –  зарплата Вид оплати – винагорода
Розмір оплати – не менше мінімальної зарплати Розмір винагороди – визначається у договорі і не залежить від мінімальної зарплати
Строк оплати – не рідше 2 разів на місяць Строк оплати зазначається у договорі
Передбачені соціальні гарантії – оплата періоду непрацездатності, допомоги по безробіттю, відпустки Соціальні гарантії надаються тільки тоді, коли виконавець самостійно проводить відрахування до соціальних фондів
Надається оплачувана щорічна відпустка, виплати на відрядження тощо Трудові гарантії не надаються

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh053730 Перевірки Держпраці / buh053729 Проверки инспекции по труду

buh053750 Трудовий договір / buh053749 Трудовой договор

buh053704 Індексація зарплати / buh053703 Индексация зарплаты

buh053702 Строки виплати зарплати / buh053701 Сроки выплаты зарплаты

buh053712 Компенсація за невикористану відпустку / buh053711 Компенсация за неиспользованный отпуск

buh053706 Штатний розпис / buh053705 Штатное расписание

buh053702 Табель обліку робочого часу / buh053701 Табель учета рабочего времени

buh053708 Приклад індексації заробітної плати / buh053707 Пример индексации зарплаты

buh053710 Розрахунок відпускних / buh053709 Расчет отпускных

buh053706 Таблиця індексації зарплати / buh053705 Таблица индексации зарплаты

buh053702 Лікарняні / buh053701 Больничные

buh053722 Класифікатор ДК 003:2010 / buh053721 Классификатор профессий, Украина

buh053710 Допомога по вагітності та пологах / buh053709 Пособие по беременности и родам

buh053744 Декретна відпустка по вагітності та пологах / buh053743 Декретный отпуск по беременности и родам

buh053758 Повідомлення про прийняття на роботу / buh053757 Уведомление о приеме на работу

buh053718 Правила внутрішнього трудового розпорядку / buh053717 Правила внутреннего трудового распорядка

buh053742 Змінний графік роботи / buh053741 Сменный график работы

buh053744 Робота в нічний час / buh053743 Работа в ночное время

buh053772 Вихідна допомога / buh053771 Выходное пособие

buh053774 Особова картка працівника / buh053773 Личная карточка работника

buh053776 Наказ про прийняття на роботу / buh053775 Приказ о приеме на работу

buh053778 Заява про прийняття на роботу / buh053777 Заявление о приеме на работу

buh053780 Строковий трудовий договір / buh053779 Срочный трудовой договор

buh053781 Увольнение по собственному желанию / buh053782 Звільнення за власним бажанням.

buh053783 Увольнение по соглашению сторон / buh053784 Звільнення за угодою сторін.