БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад запису у трудову книжку про звільнення протягом випробувального терміну

Реклама

Тема: Випробувальний термін (Испытательный срок).

№ запису Дата Відомості пpо прийом на роботу, переведення нa іншу роботу і звільнення (iз зазначенням причини і посиланням нa статтю, пункт закону) На пiдставі чого внесено запис (документ, йoго дата і номер)
Чиcло Місяць Рік
• • • • • • • • •
18 30 09 2019 Звільнений у зв'язку зі встановленою невідповідністю займаній посаді (виконуваній роботі) протягом строку випробування, згідно п. 11 ч. 1 ст. 40 та ст. 28 КЗпП України Наказ 49/К від 30.09.2019 р.

Директор ТОВ «Мрії працівників» підпис Міліонерченко В. С.

місце печатки

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh052429 Проверки инспекции по труду / buh052430 Перевірки Держпраці.

buh052449 Трудовой договор / buh052450 Трудовий договір.

buh052403 Индексация зарплаты / buh052404 Індексація зарплати.

buh052401 Сроки выплаты зарплаты / buh052402 Строки виплати зарплати.

buh052411 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh052412 Компенсація за невикористану відпустку.

buh052405 Штатное расписание / buh052406 Штатний розпис.

buh052401 Табель учета рабочего времени / buh052402 Табель обліку робочого часу.

buh052407 Пример индексации зарплаты / buh052408 Приклад індексації заробітної плати.

buh052409 Расчет отпускных / buh052410 Розрахунок відпускних.

buh052405 Таблица индексации зарплаты / buh052406 Таблиця індексації зарплати.

Часто задаваемые вопросы о зарплате / Питання, що часто ставляться про зарплату

buh052401 Больничные / buh052402 Лікарняні.

buh052421 Классификатор профессий ДК 003:2010 / buh052422 Класифікатор професій ДК 003:2010.

buh052409 Пособие по беременности и родам / buh052410 Допомога по вагітності та пологах.

buh052443 Декретный отпуск по беременности и родам / buh052444 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh052457 Уведомление о приеме на работу / buh052458 Повідомлення про прийняття на роботу.

buh052417 Правила внутреннего трудового распорядка / buh052418 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh052441 Сменный график работы / buh052442 Змінний графік роботи.

buh052443 Работа в ночное время / buh052444 Робота в нічний час.

buh052471 Выходное пособие / buh052472 Вихідна допомога.

buh052473 Личная карточка работника / buh052474 Особова картка працівника.

buh052475 Приказ о приеме на работу / buh052476 Наказ про прийняття на роботу.

buh052477 Заявление о приеме на работу / buh052478 Заява про прийняття на роботу.