БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад акту про те, що працівник не з'явився за трудовою книжкою

Реклама

Тема: Видача трудової книжки при звільненні (Выдача трудовой книжки при увольнении).

ТОВ "Трудоголіки" Затверджую

директор

____________________

Працелюбченко О. О.

16.08.2019 р.

АКТ

Ми, що підписалися нижче, начальник відділу кадрів Непийпиво І. Г., інспектор з кадрів Непийгорілку О. М., бухгалтер Непийзовсім А. С., склали цей акт про те, що економіст Відпочивайченко Сергій Вікторович
16.08.2019 р. не з'явився отримати свою трудову книжку.


________________________ Непийпиво І. Г., начальник відділу кадрів


________________________ Непийгорілку О. М., інспектор з кадрів


________________________ Непийзовсім А. С., бухгалтер

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh051049 Трудовой договор / buh051050 Трудовий договір.

buh051003 Индексация зарплаты / buh051004 Індексація зарплати.

buh051001 Сроки выплаты зарплаты / buh051002 Строки виплати зарплати.

buh051011 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh051012 Компенсація за невикористану відпустку.

buh051005 Штатное расписание / buh051006 Штатний розпис.

buh051001 Табель учета рабочего времени / buh051002 Табель обліку робочого часу.

buh051009 Расчет отпускных / buh051010 Розрахунок відпускних.

buh051001 Больничные / buh051002 Лікарняні.

buh051021 Классификатор профессий, Украина / buh051022 Класифікатор професій алфавітний.

buh051009 Пособие по беременности и родам / buh051010 Допомога по вагітності та пологах.

buh051043 Декретный отпуск / buh051044 Декретна відпустка.

buh051057 Уведомление о приеме на работу / buh051058 Повідомлення про прийняття на роботу.

buh051017 Правила внутреннего трудового распорядка / buh051018 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh051041 Сменный график работы / buh051042 Змінний графік роботи.

buh051043 Работа в ночное время / buh051044 Робота в нічний час.

buh051071 Выходное пособие / buh051072 Вихідна допомога.

buh051073 Личная карточка работника / buh051074 Особова картка працівника.

buh051075 Приказ о приеме на работу / buh051076 Наказ про прийняття на роботу.

buh051077 Заявление о приеме на работу / buh051078 Заява про прийняття на роботу.