БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Чи обов'язкові форми, затверджені наказом Держкомстату №489 від 05.12.2008 (накази про прийняття на роботу та звільнення, наказ на відпустку, табель, розрахунково-платіжна відомість)?

Реклама

Наказ Держкомстату №489 від 05.12.2008 не пройшов реєстрацію в Міністерстві юстиції України. Тому приведені в наказі форми мають лише рекомендаційний характер.

Якщо ви вважаєте за потрібне внести якісь зміни або доповнення до згаданих типових форм, затверджених цим наказом, то можете це зробити.

Про те, що форми з наказу №489 не обов'язково застосовувати і можна видозмінити під свої потреби, визнав сам же Держкомстат у своєму листі №17/1-25/ж-61/10/59 від 19.03.2010).

Відмітьте, це визнання від Держкомстату сталося ще у 2010 році.

Чи є підтвердження цього в судовій практиці?

Так.

Наприклад, Постанова Одеського окружного адміністративного суду від 03.06.2013 у справі № 815/3999/13-а (офіційно опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень за адресою http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31710095 ).

Суд у цій постанові, окрім всього іншого, підтвердив, що затверджена Держкомстатом форма наказу на відпустку – необов'язкова. Процитуємо:

«Для цього можна використати типову форму № П-3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки», затверджену наказом Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 5 грудня 2008 року № 489. Ця форма наказу є рекомендованою, тому роботодавець може внести до неї корективи або скласти наказ довільної форми.»

Це постанова суду двічі оскаржувалася та залишена судами вищих інстанцій без змін (дивіться ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37680997 і ухвалу Вищого адміністративного суду України http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39345976, офіційно опубліковані в Єдиному державному реєстрі судових рішень).


Примітно, що до цих пір періодично різні представники державних органів і "експерти" продовжують твердити про обов'язковість форм, затверджених цим наказом.

Наприклад, у виданні "Праця i зарплата" в номері 8 від 23 лютого 2011 автор завірив в обов'язковості застосування форм, затверджених наказом Держкомстату №489.

Цікаво, що опісля п'яти років (!!!) цю ж статтю 2011 року з журналу "Праця i зарплата", в 2016 році опублікували ще два бухгалтерські видання.

Ось адреса статті першого з цих бухгалтерських видань - https://buhgalter.../news-649283.html >>>

Коментарі читачів показові:

Ось адреса статті другого видання - https://news.dtkt..../compensation/39232 >>>

Коментарі читачів ще прекрасніші, ніж до попередньої згаданої статті.

Читачі виявилися більш грамотними, ніж автор (т. з. "експерт").

В цьому випадку модератор вимушений був в коментарі поправити автора статті:

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh050249 Трудовой договор / buh050250 Трудовий договір.

buh050203 Индексация зарплаты / buh050204 Індексація зарплати.

buh050201 Сроки выплаты зарплаты / buh050202 Строки виплати зарплати.

buh050211 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh050212 Компенсація за невикористану відпустку.

buh050205 Штатное расписание / buh050206 Штатний розпис.

buh050201 Табелирование сотрудников, Украина / buh050202 Заповнення табелю обліку робочого часу за новою формою no п-5 / buh050202 табель обліку робочого часу - позначення.

buh050209 Расчет отпускных / buh050210 Розрахунок відпускних.

buh050201 Больничные / buh050202 Лікарняні.

buh050221 Классификатор профессий, Украина / buh050222 Код професії.

buh050209 Пособие по беременности и родам / buh050210 Допомога по вагітності та пологах.

buh050243 Декретный отпуск / buh050244 Декретна відпустка.

buh050257 Уведомление о приеме на работу / buh050258 Повідомлення про прийняття працівника на роботу.

buh050217 Правила внутреннего трудового распорядка / buh050218 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh050241 Сменный график работы / buh050242 Змінний графік роботи.

buh050243 Работа в ночное время / buh050244 Робота в нічний час.

buh050271 Выходное пособие / buh050272 Вихідна допомога.

buh050273 Личная карточка работника / buh050274 Особова картка працівника.

buh050275 Приказ о приеме на работу / buh050276 Наказ про прийняття на роботу.

buh050277 Заявление о приеме на работу / buh050278 Заява про прийняття на роботу.

buh050253 Табель учета рабочего времени excel с формулами / buh050254 Скачать табель обліку робочого часу в excel.