БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад №5 розрахунку відпускних для навчальної відпустки

Реклама

Тема: Навчальна відпустка (Учебный отпуск).

Ще 130 (!!!) прикладів документів і розрахунків - у buh049777 Довіднику "Відпустки" >>>

Приклад 5.

Працівниця, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 3 років, звернулася із заявою перервати вказану відпустку і надати з 3 по 9 вересня навчальну відпустку на підставі довідки-виклику. Її посадовий оклад — 10800 грн.

У такому разі роботодавець повинен видати наказ про надання навчальної відпустки та оплатити цю відпустку таким чином:

01) визначити кількість днів розрахункового періоду (без урахування святкових, неробочих днів і днів відпустки без збереження зарплати):

= (365 дн. - 11 дн.) = 354 к. дн.;

02) розрахувати умовний сумарний заробіток за 12 місяців розрахункового періоду (за вересень минулого року — серпень поточного року):

= 10800 грн. * 12 міс. = 129600 грн.;

03) визначити середньоденну зарплату:

= 129600 грн. / 354 к. дн. = 366,10 грн.;

04) обчислити оплату за 7 днів навчальної відпустки:

= 366,10 грн. * 7 дн. = 2562,70 грн.

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh049701 Расчет отпускных / buh049702 Розрахунок відпускних.

buh049703 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh049704 Компенсація за невикористану відпустку.

buh049705 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh049706 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh049707 Пример расчета отпускных / buh049708 Приклад розрахунку відпускних.

buh049709 Переходящие отпускные / buh049710 Перехідні відпускні.

buh049711 Выплата отпускных / buh049712 Виплата відпускних.

buh049731 Резерв отпусков / buh049732 Резерв відпусток.

buh049733 Учет отпускных / buh049734 Облік відпускних.

buh049735 Корректировка отпускных / buh049736 Коригування відпускних.

buh049737 Отпуск по уходу за ребенком / buh049738 Відпустка по догляду за дитиною.

buh049739 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh049740 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh049741 Индексация зарплаты / buh049742 Індексація зарплати.

buh049743 Декретный отпуск по беременности и родам / buh049744 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh049783 Ежегодный отпуск / buh049784 Щорічна відпустка.

buh049791 Дополнительный отпуск / buh049792 Додаткова відпустка.

buh049793 Продолжительность отпуска / buh049794 Тривалість відпустки.

buh049787 Отпуск за свой счет / buh049788 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh049765 Приказ на отпуск / buh049766 Наказ про відпустку .

buh049767 Заявление на отпуск / buh049768 Заява на відпустку.

buh049745 Штатное расписание / buh049746 Штатний розпис.

buh049763 Табель учета рабочего времени / buh049764 Табель обліку робочого часу.

buh049781 График отпусков / buh049782 Графік відпусток.