БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад наказу про виплату грошової компенсації відпустки (без звільнення)

Реклама
Ще 130 (!!!) прикладів документів і розрахунків - у buh048477 Довіднику "Відпустки" >>>

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мрії працівників»

НАКАЗ

№104

03.06.2019

м. Одеса

Про виплату грошової компенсації

ВИПЛАТИТИ:

Працелюбченко Інні Олександрівні, заступнику головного бухгалтера, компенсацію за невикористані 4 календарних дні щорічної основної відпустки за період роботи з 25.05.2018 по 24.05.2019.

Підстава: заява Працелюбченко І. О. від 03.04.2019.


Директор _______________ Багатогрошовченко О. С.


3 наказом ознайомлена

_________________ 03.06.2019 Працелюбченко І. О.

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh048401 Расчет отпускных / buh048402 Розрахунок відпускних.

buh048403 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh048404 Компенсація за невикористану відпустку.

buh048405 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh048406 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh048407 Пример расчета отпускных / buh048408 Приклад розрахунку відпускних.

buh048409 Переходящие отпускные / buh048410 Перехідні відпускні.

buh048411 Выплата отпускных / buh048412 Виплата відпускних.

buh048431 Резерв отпусков / buh048432 Резерв відпусток.

buh048433 Учет отпускных / buh048434 Облік відпускних.

buh048481 График отпусков / buh048482 Графік відпусток.

buh048483 Ежегодный отпуск / buh048484 Щорічна відпустка.

buh048491 Дополнительный отпуск / buh048492 Додаткова відпустка.

buh048493 Продолжительность отпуска / buh048494 Тривалість відпустки.

buh048485 Учебный отпуск / buh048486 Навчальна відпустка.

buh048487 Отпуск за свой счет / buh048488 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh048435 Корректировка отпускных / buh048436 Коригування відпускних.

buh048437 Отпуск по уходу за ребенком / buh048438 Відпустка по догляду за дитиною.

buh048439 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh048440 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh048465 Приказ на отпуск / buh048466 Наказ про відпустку .

buh048467 Заявление на отпуск / buh048468 Заява на відпустку.

buh048441 Индексация зарплаты / buh048442 Індексація зарплати.

buh048443 Декретный отпуск по беременности и родам / buh048444 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh048445 Штатное расписание / buh048446 Штатний розпис.

buh048463 Табель учета рабочего времени / buh048464 Табель обліку робочого часу.