БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Відпускні при перенесенні відпустки

Реклама

Тема: Перенесення відпустки (Перенос отпуска).

Якщо хвороба настала до початку відпустки працівника і було прийнято рішення про її перенесення на інший термін, то відпускні працівникові доведеться нараховувати виходячи з нового розрахункового періоду і нового розміру середньоденної заробітної плати за цей період. Проте можливі інші варіанти, адже все залежить від того, чи зміняться в результаті перенесення відпустки ці показники.

Так, у випадку якщо перенесення відпустки відбувається в межах одного календарного місяця, то сума нарахованих відпускних за умови збереження початкового строку відпустки не зміниться, адже ані розрахунковий період для нарахування відпускних, ані розмір середньоденної заробітної плати не змінюються.

Якщо ж відпустка буде перенесена на період, початок якого припаде на інший календарний місяць, то в результаті цього зміниться як розрахунковий період для нарахування відпускних, так і, швидше за все, розмір середньоденної заробітної плати за цей період, адже на розмір цього показника може вплинути окрім іншого і сума лікарняних.

БОНУС: Скачайте довідник "Відпускні + Компенсація відпустки"

Приклад

Працівник подав заяву про надання відпустки з 26 червня тривалістю 24 календарних дні. Розрахунковий період для нарахування відпускних у цьому випадку був визначений з 1 червня минулого року по 31 травня поточного року, розмір середньоденної заробітної плати — 300,00 грн., а сума відпускних — 7200,00 грн. (300,00 грн. * 24 дні). Проте з 22 червня працівник захворів. Листок непрацездатності за період з 22 по 30 червня, а також заява про перенесення відпустки на період з 3 по 25 липня працівник подав 3 липня

Оскільки в даному випадку змінюється розрахунковий період (липень минулого року — червень поточного року), то слід нараховувати відпускні виходячи з даних за цей період, зокрема, з суми середнього заробітку за цей період. Припустимо, що розмір середньоденної заробітної плати за такий період зменшився до 285,00 грн. У зв'язку з цим сума нарахованих відпускних складатиме 6840,00 грн. (285,00 грн. * 24 дні).

Виходячи з цих даних слід зробити відповідні коригування за червень.

Оскільки сума відпускних була виплачена працівникові до початку відпустки, тобто у червні, то ця сума буде зарахована в рахунок лікарняних і заробітної плати за червень, а також відпускних за липень.

Якщо на момент подачі працівником заяви про перенесення відпустки за попередній місяць звіт вже буде наданий, то слід зробити відповідні коригування.

БОНУС: Скачайте довідник "Лікарняні"

Із цього приводу в листі ПФУ №5537/05-10 від 07.03.2012 написане наступне: «якщо в поточному місяці необхідно сторнувати суму заробітної плати за попередній період у зв'язку з нарахуванням допомоги з тимчасової непрацездатності за попередній період, то в таблиці 6 додатку 4 необхідно відображати: суму заробітної плати за поточний період, сторновану суму заробітної плати за попередній період із знаком мінус, суму допомоги з тимчасової непрацездатності за попередній період»

Читайте додаткові теми:

01) Лікарняні у Формі 1ДФ / Больничные в Форме 1ДФ,

Оскільки відпускні є складовою заробітної плати, то викладене в листі ПФУ стосується і ситуацій, коли виникає необхідність сторнувати суму відпускних за попередній місяць у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю працівника під час відпустки.

Також у листі ПФУ № 3647/05-02 від 04.02.2016 вказано, що при відображенні перерахунків відпускних, нарахованих у попередніх періодах у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, сторновані суми відпускних відображаються з негативним значенням з кодом типу нарахування «10».

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh044801 Расчет отпускных / buh044802 Розрахунок відпускних.

buh044803 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh044804 Компенсація за невикористану відпустку.

buh044805 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh044806 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh044807 Пример расчета отпускных / buh044808 Приклад розрахунку відпускних.

buh044809 Переходящие отпускные / buh044810 Перехідні відпускні.

buh044811 Выплата отпускных / buh044812 Виплата відпускних.

buh044831 Резерв отпусков / buh044832 Резерв відпусток.

buh044833 Учет отпускных / buh044834 Облік відпускних.

buh044835 Корректировка отпускных / buh044836 Коригування відпускних.

buh044837 Отпуск по уходу за ребенком / buh044838 Відпустка по догляду за дитиною.

buh044839 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh044840 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh044883 Ежегодный отпуск / buh044884 Щорічна відпустка.

buh044891 Дополнительный отпуск / buh044892 Додаткова відпустка.

buh044893 Продолжительность отпуска / buh044894 Тривалість відпустки.

buh044885 Учебный отпуск / buh044886 Навчальна відпустка.

buh044887 Отпуск за свой счет / buh044888 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh044865 Приказ на отпуск / buh044866 Наказ про відпустку .

buh044867 Заявление на отпуск / buh044868 Заява на відпустку.

buh044841 Индексация зарплаты / buh044842 Індексація зарплати.

buh044843 Декретный отпуск по беременности и родам / buh044844 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh044845 Штатное расписание / buh044846 Штатний розпис.

buh044863 Табель учета рабочего времени / buh044864 Табель обліку робочого часу.

buh044881 График отпусков / buh044881 Графік відпусток.