БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад №6 коригування зарплати для розрахунку відпускних

Реклама

Тема: Приклад коригування середньої зарплати (Пример корректировки средней зарплаты).

Ще 130 (!!!) прикладів документів і розрахунків - у buh043677 Довіднику "Відпустки" >>>

Працівник іде в щорічну основну відпустку з 01 квітня на 24 календарні дні. У розрахунковому періоді (квітень минулого року — березень поточного року) він обіймав:

1) до 01 вересня минулого року - посаду заступника головного бухгалтера (оклад — 10500,00 грн.);

2) з 01 вересня минулого року - посаду головного бухгалтера (оклад — 12000,00 грн.).

З жовтня минулого року всім працівникам підприємства було підвищено оклади. Після підвищення оклад працівника за новою посадою став 14400,00 грн.

У такому випадку коригуванню підлягатиме тільки зарплата за новою посадою (головний бухгалтер), оскільки саме в період роботи на цій посаді в працівника був підвищений оклад.

Підвищення окладу відбулося на такий коефіцієнт

= 14400,00 грн. / 12000,00 грн. = 1,2

На цей коефіцієнт коригуємо тільки зарплату, нараховану в розрахунковому періоді за новою посадою за період до підвищення (тобто зарплату вересня минулого року):

= 12000,00 грн. * 1,2 = 14400,00 грн.

Зарплату за квітень — серпень минулого року, нараховану за попередньою посадою працівника, не коригуємо, оскільки оклад за цією посадою в період, коли працівник її обіймав, не підвищувався.


Загальна сума виплат, яку беремо для розрахунку середньоденної зарплати

= 10500,00 грн. * 5 [тобто зарплата з квітня по серпень минулого року за попередньою посадою] + 14400,00 грн. [тобто відкоригована зарплата за вересень минулого року за новою посадою] + 14400,00 грн. * 6 міс. [тобто зарплата з минулого року по березень поточного року] = 153300,00 грн.


Середньоденна зарплата

= 153300,00 / (365 днів у році - 11 святкових і неробочих днів) = 433,05 грн.


Сума відпускних

= 433,05 * 24 = 10393,20 грн.

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh043601 Расчет отпускных / buh043602 Розрахунок відпускних.

buh043603 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh043604 Компенсація за невикористану відпустку.

buh043605 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh043606 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh043607 Пример расчета отпускных / buh043608 Приклад розрахунку відпускних.

buh043609 Переходящие отпускные / buh043610 Перехідні відпускні.

buh043611 Выплата отпускных / buh043612 Виплата відпускних.

buh043631 Резерв отпусков / buh043632 Резерв відпусток.

buh043633 Учет отпускных / buh043634 Облік відпускних.

buh043681 График отпусков / buh043682 Графік відпусток.

buh043683 Ежегодный отпуск / buh043684 Щорічна відпустка.

buh043691 Дополнительный отпуск / buh043692 Додаткова відпустка.

buh043693 Продолжительность отпуска / buh043694 Тривалість відпустки.

buh043685 Учебный отпуск / buh043686 Навчальна відпустка.

buh043687 Отпуск за свой счет / buh043688 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh043635 Корректировка отпускных / buh043636 Коригування відпускних.

buh043637 Отпуск по уходу за ребенком / buh043638 Відпустка по догляду за дитиною.

buh043639 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh043640 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh043665 Приказ на отпуск / buh043666 Наказ про відпустку .

buh043667 Заявление на отпуск / buh043668 Заява на відпустку.

buh043641 Индексация зарплаты / buh043642 Індексація зарплати.

buh043643 Декретный отпуск по беременности и родам / buh043644 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh043645 Штатное расписание / buh043646 Штатний розпис.

buh043663 Табель учета рабочего времени / buh043664 Табель обліку робочого часу.