БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Чи можливо виплатити відпускні не до початку відпустки, а пізніше?

Реклама

Ситуація.

Працівник просить терміново надати йому кілька днів відпустки. Для роботодавця це призводить до неможливості виплатити відпускні у встановлений термін (до початку відпустки, а до 19.07.2022 р. діяв ще жорсткіший термін - за 3 дні до початку). Чи можливо виплатити відпускні в інший термін?

Згідно ст. 21 Закону про відпустки та частині четвертій ст. 115 КЗпП, заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується до початку відпустки (а до 19.07.2022 діяло жорсткіше правило: не пізніше ніж за три дні до її початку).

У цей строк має виплачуватися заробітна плата за час усіх видів відпусток, передбачених статтею 4 Закону про відпустки, за виключенням відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, оплата якої регулюється іншими законодавчими актами.

Але, крім двох згаданих законодовачих актів, маємо ще параграф 2 статті 7 Конвенції № 132 про оплачувані відпустки (переглянута у 1970 році, Конвенцію ратифіковано Законом №2481-III від 29.05.2001, офіційна редакція Конвенції - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_022 >>>):

"2. Суми, що належать до виплати згідно з параграфом 1 цієї статті, виплачуються зацікавленій особі до відпустки, якщо інше не передбачено в угоді, що стосується цієї особи і роботодавця."


Враховуючи положення цієї Конвенції та те, що конкретний період надання щорічної відпустки або її частини узгоджується між працівником і роботодавцем, у разі необхідності отримання частини, наприклад, щорічної відпустки у стислі терміни, працівник може в заяві висловити своє бажання про отримання заробітної плати за час відпустки в інші строки, визначені між працівником та роботодавцем.

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh042401 Расчет отпускных / buh042402 Розрахунок відпускних.

buh042403 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh042404 Компенсація за невикористану відпустку.

buh042405 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh042406 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh042407 Пример расчета отпускных / buh042408 Приклад розрахунку відпускних.

buh042411 Выплата отпускных / buh042412 Виплата відпускних.

buh042431 Резерв отпусков / buh042432 Резерв відпусток.

buh042433 Учет отпускных / buh042434 Облік відпускних.

buh042481 График отпусков / buh042482 Графік відпусток.

buh042483 Ежегодный отпуск / buh042484 Щорічна відпустка.

buh042485 Учебный отпуск / buh042486 Навчальна відпустка.

buh042487 Отпуск за свой счет / buh042488 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh042437 Отпуск по уходу за ребенком / buh042438 Відпустка по догляду за дитиною.

buh042439 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh042440 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh042465 Приказ на отпуск / buh042466 Наказ про відпустку .

buh042467 Заявление на отпуск / buh042468 Заява на відпустку.

buh042443 Декретный отпуск / buh042444 Декретна відпустка.