БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад наказу про звільнення працівника в межах випробувального терміну

Реклама

Тема: Випробувальний термін (Испытательный срок).

Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрії працівників"

Наказ №88

21.06.2019 р.

м. Одеса

Про звільнення

ЗВІЛЬНИТИ

Майструка Івана Антоновича, майстра з експлуатації та ремонту машин і механізмів, з 21 червня 2019 року у зв'язку зі встановленою невідповідністю займаній посаді (виконуваній роботі) протягом строку випробування, згідно п. 11 ч. 1 ст. 40 та ст. 28 КЗпП України.


Директор __________________ Суперкрутюк А. О.


С наказом ознайомлений:

_____________________ Майструк І. А.

21.06.2019

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh041229 Проверки инспекции по труду / buh041230 Перевірки Держпраці.

buh041203 Индексация зарплаты / buh041204 Індексація зарплати.

buh041201 Сроки выплаты зарплаты / buh041202 Строки виплати зарплати.

buh041211 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh041212 Компенсація за невикористану відпустку.

buh041205 Штатное расписание / buh041206 Штатний розпис.

buh041201 Табель учета рабочего времени / buh041202 Табель обліку робочого часу.

buh041207 Пример индексации зарплаты / buh041208 Приклад індексації заробітної плати.

buh041209 Расчет отпускных / buh041210 Розрахунок відпускних.

buh041205 Таблица индексации зарплаты / buh041206 Таблиця індексації зарплати.

Часто задаваемые вопросы о зарплате / Питання, що часто ставляться про зарплату

buh041201 Больничные / buh041202 Лікарняні.

buh041221 Классификатор профессий ДК 003:2010 / buh041222 Класифікатор професій ДК 003:2010.

buh041209 Пособие по беременности и родам / buh041210 Допомога по вагітності та пологах.

buh041243 Декретный отпуск по беременности и родам / buh041244 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh041257 Уведомление о приеме на работу / buh041258 Повідомлення про прийняття на роботу.

buh041217 Правила внутреннего трудового распорядка / buh041218 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh041241 Сменный график работы / buh041242 Змінний графік роботи.

buh041243 Работа в ночное время / buh041244 Робота в нічний час.