БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Приклад наказу про прийняття на роботу сумісника за типовою формою, затвердженою наказом №489

Реклама

Тема: Прийняття на роботу сумісника (Прием на работу совместителя), Наказ про прийняття на роботу (Приказ о приеме на работу).

Заповніть Наказ про прийняття на роботу в онлайн-режимі + роздрукуйте:
[з підказками стосовно окремих пунктів]

_ТОВ "Мрії сумісників"_

Типова форма N П-1

Найменування підприємства (установи, організації)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 5 грудня 2008 р. N 489

НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) N 31-К від "03" червня 2019 р.
про прийняття на роботу

Сумісниченко Інна Миколаївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

Прийняти на роботу з "04" червня 2019 р.
до "____" _____________ 20___ р.
(заповнюється у разі строкового трудового договору (контракту))

Табельний номер

41

_____________-____________
назва структурного підрозділу
_дизайнер промислових виробів та об'єктів_
назва професії (посади), кваліфікація

умови прийняття на роботу
(необхідне відмітити позначкою "х"):

умови роботи:
(необхідне відмітити позначкою "х"):

    на конкурсній основі

робота:     основна  Х  за сумісництвом

    за умовами контракту до ____________ у разі необхідності вказати дату (дд.мм.рррр.)

умови праці (згідно атестації робочого місця):
________________________________________

    зі строком випробування ______ місяців

________________________________________

    на час виконання певної роботи

    тривалість робочого дня (тижня) год. хв.

    на період відсутності основного працівника

 Х  тривалість робочого дня (тижня) при роботі з неповним робочим часом 4 год.

    із кадрового резерву

    ______________________________________

    за результатами успішного стажування

    ______________________________________

    переведення

    _____________________________________

Оклад: 9900,00 грн.

Керівник підприємства
(установи, організації)

___________________
(підпис)

_Міліонерченко С. О._
(Прізвище, ім'я, по батькові)

З наказом
(розпорядженням)
ознайомлений


________________________
(підпис працівника)


"03" червня 2019 року

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh037849 Трудовой договор / buh037850 Трудовий договір.

buh037803 Индексация зарплаты / buh037804 Індексація зарплати.

buh037801 Сроки выплаты зарплаты / buh037802 Строки виплати зарплати.

buh037811 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh037812 Компенсація за невикористану відпустку.

buh037805 Штатное расписание / buh037806 Штатний розпис.

buh037801 Табель учета рабочего времени / buh037802 Табель обліку робочого часу.

buh037807 Пример индексации зарплаты / buh037808 Приклад індексації заробітної плати.

buh037809 Расчет отпускных / buh037810 Розрахунок відпускних.

buh037805 Таблица индексации зарплаты / buh037806 Таблиця індексації зарплати.

buh037801 Больничные / buh037802 Лікарняні.

buh037821 Классификатор профессий, Украина / buh037822 Класифікатор професій.

buh037809 Пособие по беременности и родам / buh037810 Допомога по вагітності та пологах.

buh037843 Декретный отпуск / buh037844 Декретна відпустка.

buh037857 Уведомление о приеме на работу / buh037858 Строки подання повідомлення про прийняття працівника на роботу.

buh037817 Правила внутреннего трудового распорядка / buh037818 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh037841 Сменный график работы / buh037842 Змінний графік роботи.

buh037843 Работа в ночное время / buh037844 Робота в нічний час.

buh037871 Выходное пособие / buh037872 Вихідна допомога.