БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад повідомлення про зміну умов трудового договора та Правил внутрішнього трудового розпорядку

Реклама

Тема: Зміна режиму роботи (Изменение режима работы).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Мрії працівників»

22 квітня 2019 р.

Рись І. А.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміну умов трудового договора та Правил внутрішнього трудового розпорядку

Шановний Іван Арнольдович!

На підставі наказу №44 від 22.04.2019 р., керуючись ст. 32 КЗпП, повідомляємо Вам, що з 01.07.2019 р. вводиться новий режим роботи для працівників виробничого цеху №1 у три зміни:

1 зміна — з 08.00 до 16.30 з перервою для відпочинку і харчування з 12.00 до 12.30;

2 зміна — з 16.30 до 01.00 з перервою для відпочинку і харчування з 20.00 до 20.30;

3 зміна (скорочена) — з 01.00 до 08.00 з перервою для відпочинку і харчування з 04.30 до 05.00.

Необхідність даних змін викликана наступними змінами в організації виробництва і праці: збільшенням обсягу виробництва і потребою забезпечення безперервності виробничого процесу. У цій ситуації збереження колишніх умов трудового договора та Правіл внутрішнього трудового розпорядку неможливе.

В разі Вашої незгоди на продовження роботи в нових умовах Вам може бути запропонована вакантна посада або робота, відповідна Вашій кваліфікації, а за її відсутності — нижчестояча посада або нижчеоплачувана робота, яку Ви змогли б виконувати з урахуванням стану Вашого здоров'я.

Просимо Вас у термін до 01.07.2019 р. надати свою письмову згоду на продовження роботи в ТОВ «Мрії працівників» на викладених умовах за допомогою підписання додаткової угоди до трудового договору / згоди про зміну Правил внутрішнього трудового розпорядку. У разі ненадання Вами згоди на продовження трудових стосунків у змінених умовах роботодавець сприйме це як Вашу відмову від продовження трудових відносин. В даному випадку, а також за відсутності відповідних Вам вакантних посад або іншої відповідної роботи і в разі Вашої відмови від запропонованої роботи за наявними вакансіями трудовий договір буде припинений на підставі п. 6 ст.36 КЗпП.

Начальник відділу кадрів _______________ Закадріщенко М. О.

З повідомленням ознайомлений, 1 екземпляр на руки отримано ______________ Рись І. А. 22.04.2019 р.

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh037029 Проверки инспекции по труду / buh037030 Перевірки Держпраці.

buh037049 Трудовой договор / buh037050 Трудовий договір.

buh037003 Индексация зарплаты / buh037004 Індексація зарплати.

buh037001 Сроки выплаты зарплаты / buh037002 Строки виплати зарплати.

buh037011 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh037012 Компенсація за невикористану відпустку.

buh037005 Штатное расписание / buh037006 Штатний розпис.

buh037001 Табель учета рабочего времени / buh037002 Табель обліку робочого часу.

buh037007 Пример индексации зарплаты / buh037008 Приклад індексації заробітної плати.

buh037009 Расчет отпускных / buh037010 Розрахунок відпускних.

buh037005 Таблица индексации зарплаты / buh037006 Таблиця індексації зарплати.

buh037001 Больничные / buh037002 Лікарняні.

buh037021 Классификатор профессий, Украина / buh037022 Класифікатор професій.

buh037009 Пособие по беременности и родам / buh037010 Допомога по вагітності та пологах.

buh037043 Декретный отпуск / buh037044 Декретна відпустка.

buh037057 Уведомление о приеме на работу / buh037058 Повідомлення про прийняття працівника на роботу за сумісництвом.

buh037017 Правила внутреннего трудового распорядка / buh037018 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh037041 Сменный график работы / buh037042 Змінний графік роботи.

buh037043 Работа в ночное время / buh037044 Робота в нічний час.