БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад наказу Про зміну режиму роботи

Реклама

Тема: Зміна режиму роботи (Изменение режима работы).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Мрії працівників»

НАКАЗ

№ 44

22.04.2019

м. Одеса

Про зміну режиму роботи

У зв'язку зі збільшенням обсягу виробництва і необхідністю забезпечити безперервність виробничого процесу на підставі ст. 32 КЗпП

НАКАЗУЮ:

1. Відмінити двозмінний режим роботи для працівників виробничого цеху №1.

2. Встановити новий режим роботи для працівників виробничого цеху №1 у три зміни:

1 зміна — з 08.00 до 16.30 з перервою для відпочинку і харчування з 12.00 до 12.30;

2 зміна — з 16.30 до 01.00 з перервою для відпочинку і харчування з 20.00 до 20.30;

3 зміна (скорочена) — з 01.00 до 08.00 з перервою для відпочинку і харчування з 04.30 до 05.00.

3. Затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «Мрії працівників» в новій редакції, з відображенням в них вказаних у п. 2 змін, і ввести їх в дію з 01.05.2019 р.

4. Начальникові відділу кадрів Закадріщенко М. О.:

4.1. Забезпечити ознайомлення працівників виробничого цеху з наказом не пізніше 01.05.2019 р., в цей же термін вручити вказаним працівникам письмові повідомлення про зміну умов трудового договору і Правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.2. З 01.05.2019 р. до 01.07.2019 р. письмово пропонувати працівникам виробничого цеху №1, що відмовилися продовжити роботу в умовах, що змінилися, вакантні посади, відповідні їх кваліфікації.

4.3. Укласти з працівниками, згідними з прийнятими змінами, угоду про прийняття змін до Правил внутрішнього трудового розпорядку в частині встановлення нового режиму роботи (відносно тих працівників, чий режим роботи вказано безпосередньо в трудовому договорі).

5. Цей наказ набирає чинності:

5.1. З 01.05.2019 р. — відносно працівників, що знов приймаються на роботу у виробничий цех.

5.2. З 01.07.2019 р. — відносно вже працювавших на дату видання наказу працівників, що виразили свою згоду на роботу в нових умовах, або після закінчення двох місяців з моменту вручення відповідного повідомлення працівникові.


Директор ______________ Суперменов А. В.

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh036929 Проверки инспекции по труду / buh036930 Перевірки Держпраці.

buh036949 Трудовой договор / buh036950 Трудовий договір.

buh036903 Индексация зарплаты / buh036904 Індексація зарплати.

buh036901 Сроки выплаты зарплаты / buh036902 Строки виплати зарплати.

buh036911 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh036912 Компенсація за невикористану відпустку.

buh036905 Штатное расписание / buh036906 Штатний розпис.

buh036901 Табель учета рабочего времени / buh036902 Табель обліку робочого часу.

buh036907 Пример индексации зарплаты / buh036908 Приклад індексації заробітної плати.

buh036909 Расчет отпускных / buh036910 Розрахунок відпускних.

buh036905 Таблица индексации зарплаты / buh036906 Таблиця індексації зарплати.

buh036901 Больничные / buh036902 Лікарняні.

buh036921 Классификатор профессий, Украина / buh036922 Класифікатор професій.

buh036909 Пособие по беременности и родам / buh036910 Допомога по вагітності та пологах.

buh036943 Декретный отпуск / buh036944 Декретна відпустка.

buh036957 Уведомление о приеме на работу / buh036958 Як подати повідомлення про прийняття на роботу?.

buh036917 Правила внутреннего трудового распорядка / buh036918 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh036941 Сменный график работы / buh036942 Змінний графік роботи.

buh036943 Работа в ночное время / buh036944 Робота в нічний час.