БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад угоди про зміну Правил внутрішнього трудового розпорядку

Реклама

Тема: Зміна режиму роботи (Изменение режима работы).

УГОДА №1
про зміну Правил внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «Мрії працівників»

28 квітня 2019 р.

м. Одеса

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мрії працівників» в особі директора Суперменова Альберта Васильовча, що діє на підставі Статуту, іменоване надалі Роботодавець або Товариство, з одного боку, і працівники Рись Іван Арнольдович, Гусь Автанділ Петрович, Лось Валерій Акакійович, ... ... ..., з іншого боку, уклали цю Угоду про таке:

1. Працівники згодні з новою редакцією Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, затвердженою наказом №43 від 22.04.2019 р., в частині зміни режиму роботи.

2. Ця угода складена у 13 екземплярах, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Роботодавця, а інші — у кожного з працівників.

3. Підписи, адреси і реквізити сторін:

<...>

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh036829 Проверки инспекции по труду / buh036830 Перевірки Держпраці.

buh036849 Трудовой договор / buh036850 Трудовий договір.

buh036803 Индексация зарплаты / buh036804 Індексація зарплати.

buh036801 Сроки выплаты зарплаты / buh036802 Строки виплати зарплати.

buh036811 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh036812 Компенсація за невикористану відпустку.

buh036805 Штатное расписание / buh036806 Штатний розпис.

buh036801 Табель учета рабочего времени / buh036802 Табель обліку робочого часу.

buh036807 Пример индексации зарплаты / buh036808 Приклад індексації заробітної плати.

buh036809 Расчет отпускных / buh036810 Розрахунок відпускних.

buh036805 Таблица индексации зарплаты / buh036806 Таблиця індексації зарплати.

buh036801 Больничные / buh036802 Лікарняні.

buh036821 Классификатор профессий, Украина / buh036822 Класифікатор професій.

buh036809 Пособие по беременности и родам / buh036810 Допомога по вагітності та пологах.

buh036843 Декретный отпуск / buh036844 Декретна відпустка.

buh036857 Уведомление о приеме на работу / buh036858 Повідомлення про прийняття працівника на роботу, термін подання.

buh036817 Правила внутреннего трудового распорядка / buh036818 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh036841 Сменный график работы / buh036842 Змінний графік роботи.

buh036843 Работа в ночное время / buh036844 Робота в нічний час.