БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Таблиця 02-2 Тривалість щорічних додаткових відпусток (випадки з державним сектором)

Реклама

Таблиця 02-2. Тривалість щорічних додаткових відпусток (випадки з державним сектором)

Категоії працівників Тривалість щорічної додаткової відпустки Коментар

01

Державні службовці, які мають стаж держслужби понад:

Згідно ст. 58 Закону № 889 від 10.12.2015 та Порядку, затвердженому постановою КМУ №270 від 06.04.2016.

За держслужбовцями, які раніше (до 01.05.2016) згідно ст. 35 Закону № 3723 від 16.12.1993 мали право на додаткові відпустки більшої тривалості, чим передбачено ст. 58 Закону № 889, така тривалість зберігається і після 01.05.2016 р. Це в першу чергу стосується держслужбовців, які вже накопили на держслужбі стаж понад 15 років. За ними зберігається додаткова відпустка тривалістю 15 календарних днів.

— 5 років

1 календарний день

— 6 років

2 календарних дні

— 7 років

3 календарних дні

— 8 років

4 календарних дні

— 9 років

5 календарних днів

— 10 років

6 календарних днів

— 11 років

7 календарних днів

— 12 років

8 календарних днів

— 13 років

9 календарних днів

— 14 років

10 календарних днів

— 15 років

11 календарних днів

— 16 років

12 календарних днів

— 17 років

13 календарних днів

— 18 років

14 календарних днів

— 19 років і більше

15 календарних днів

02

Посадові особи органів місцевого самоврядування, які мають стаж роботи в цих органах::

Згідно ч. 6 ст. 21 Закону №2493 від 07.06.2001 та постановою КМУ №250 від 27.04.1994

— 10 років

5 календарних днів

— 11 років

7 календарних днів

— 12 років

9 календарних днів

— 13 років

11 календарних днів

— 14 років

13 календарних днів

— 15 років і більше

15 календарних днів

03

Судді, які мають стаж роботи понад 10 років

15 календарних днів

Згідно ст. 136 Закону №1402 від 02.06.2016

04

Прокурори, які мають стаж роботи в органах прокуратури більше 10 років

15 календарних днів

Згідно с. 2 ст. 82 Закону №1697 від 14.10.2014

05

Працівники державних спеціалізованих установ, які мають кваліфікацію судового експерта, після досягнення 5-річного стажу роботи (з урахуванням попереднього стажу роботи за фахом на посадах судових експертів, державних службовців і наукових працівників)

За кожен рік роботи на посадах керівних працівників, судових експертів і наукових працівників цих установ — 1 календарний день, але не більше 15 календарних днів

Згідно ч. 2 ст. 181 Закону № 4038 від 25.02.1994

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh0334t22u01 Расчет отпускных / buh0334t22u02 Розрахунок відпускних.

buh0334t22u03 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh0334t22u04 Компенсація за невикористану відпустку.

buh0334t22u05 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh0334t22u06 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh0334t22u07 Пример расчета отпускных / buh0334t22u08 Приклад розрахунку відпускних.

buh0334t22u09 Переходящие отпускные / buh0334t22u10 Перехідні відпускні.

buh0334t22u11 Выплата отпускных / buh0334t22u12 Виплата відпускних.

buh0334t22u31 Резерв отпусков / buh0334t22u32 Резерв відпусток.

buh0334t22u33 Учет отпускных / buh0334t22u34 Облік відпускних.

buh0334t22u81 График отпусков / buh0334t22u82 Графік відпусток.

buh0334t22u83 Ежегодный отпуск / buh0334t22u84 Щорічна відпустка.

buh0334t22u91 Дополнительный отпуск / buh0334t22u92 Додаткова відпустка.

buh0334t22u93 Продолжительность отпуска / buh0334t22u94 Тривалість відпустки.

buh0334t22u85 Учебный отпуск / buh0334t22u86 Навчальна відпустка.

buh0334t22u87 Отпуск за свой счет / buh0334t22u88 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh0334t22u35 Корректировка отпускных / buh0334t22u36 Коригування відпускних.

buh0334t22u37 Отпуск по уходу за ребенком / buh0334t22u38 Відпустка по догляду за дитиною.

buh0334t22u39 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh0334t22u40 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh0334t22u65 Приказ на отпуск / buh0334t22u66 Наказ про відпустку .

buh0334t22u67 Заявление на отпуск / buh0334t22u68 Заява на відпустку.

buh0334t22u41 Индексация зарплаты / buh0334t22u42 Індексація зарплати.

buh0334t22u43 Декретный отпуск по беременности и родам / buh0334t22u44 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh0334t22u45 Штатное расписание / buh0334t22u46 Штатний розпис.

buh0334t22u63 Табель учета рабочего времени / buh0334t22u64 Табель обліку робочого часу.