БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Таблиця 01-2 Тривалість щорічної основної відпустки: Окремі випадки

Реклама
Kатегорії працівників Тривалість відпстки Примітки та посилання на нормативний акт

01

Державні службовці

30 календарних днів (якщо законодавством не передбачено відпустку більшої тривалості)

Згідно ч. 1 ст. 57 Закону № 889 від 10.12.2015

02

Посадові особи органів місцевого самоврядування

Згідно ч. 5 ст. 21 Закону № 2493 від 07.06.2001

03

Прокурори

30 календарних днів

Згідно ч. 1 ст. 82 Закону № 1697 від 14.10.2014

04

Судді

30 робочих днів

Згідно ст. 136 Закону № 1402 від 02.06.2016

05

Працівники державних спеціалізованих установ, що мають кваліфікацію судового експерта

30 календарних днів (якщо законодавством не передбачена триваліша відпустка)

Згідно ч. 1 ст. 181 Закону № 4038 від 25.02.1994

06

Працівники протитуберкульозних установ, що надають медичну допомогу хворим туберкульозом, працюють з живими збудниками туберкульозу або матеріалами, які їх містять, здійснюють догляд за хворими туберкульозом і прибирання приміщень, в яких знаходяться такі хворі

36 календарних днів

Згідно ч. 1 и 3 ст. 23 Закону № 2586 від 05.07.2001

07

Працівники протитуберкульозних установ, які захворіли туберкульозом унаслідок виконання службових обов'язків

45 календарних днів з використанням відпустки в літній або інший зручний для них час

08

Військовослужбовці строкової служби, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

не менше 30 календарних днів (без урахування часу проїзду)

Згідно ст. 25 Закону № 796 від 28.02.1991

09

Працівники, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення (пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу):

Згідно ст. 47 Закону №796 від 28.02.1991.

Різниця між тривалістю відпустки, що надається працівнику згідно із Законом № 796, і тривалістю щорічної відпустки відповідно до Закону про відпустки та інших законів України відшкодовується підприємствам за рахунок бюджету органами соціального захисту населення. Така компенсація надається згідно з Порядком використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою КМУ №936 від 20.09.2005.

09.1

— у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

44 календарних дня

(без урахування додаткової відпустки),

загальна тривалість основної та додаткової щорічних відпусток не повинна перевищувати 56 календарних днів

09.2

— у зоні гарантованого добровільного відселення

37 календарних днів

(без урахування додаткової відпустки),

загальна тривалість основної та додаткової щорічних відпусток не повинна перевищувати 49 календарних днів

09.3

— у зоні посиленого радіологічного контролю

30 календарних днів

(без урахування додаткової відпустки),

загальна тривалість основної та додаткової щорічних відпусток не повинна перевищувати 42 календарних дня

10

Помічники вихователів дошкільних навчальних закладів

28 календарних днів

Згідно ч. 4 ст. 30 Закону «Про дошкільну освіту» № 2628-III від 11.07.2001

11

Журналісти

36 календарних днів

Згідно ч. 3 ст. 13 Закону «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» №540/97-ВР від 23.09.1997

12

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) за вислугу:

Згідно ст. 101 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» №2011-XII від 20.12.1991

Без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки і назад, але не більше 2 діб в один кінець.

12.1

— до 10 років

30 календарних днів

12.2

— від 10 до 15 років

35 календарних днів

12.3

— від 15 до 20 років

40 календарних днів

12.4

— понад 20 років

45 календарних днів

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh0334t12u01 Расчет отпускных / buh0334t12u02 Розрахунок відпускних.

buh0334t12u03 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh0334t12u04 Компенсація за невикористану відпустку.

buh0334t12u05 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh0334t12u06 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh0334t12u07 Пример расчета отпускных / buh0334t12u08 Приклад розрахунку відпускних.

buh0334t12u09 Переходящие отпускные / buh0334t12u10 Перехідні відпускні.

buh0334t12u11 Выплата отпускных / buh0334t12u12 Виплата відпускних.

buh0334t12u31 Резерв отпусков / buh0334t12u32 Резерв відпусток.

buh0334t12u33 Учет отпускных / buh0334t12u34 Облік відпускних.

buh0334t12u81 График отпусков / buh0334t12u82 Графік відпусток.

buh0334t12u83 Ежегодный отпуск / buh0334t12u84 Щорічна відпустка.

buh0334t12u91 Дополнительный отпуск / buh0334t12u92 Додаткова відпустка.

buh0334t12u93 Продолжительность отпуска / buh0334t12u94 Тривалість відпустки.

buh0334t12u85 Учебный отпуск / buh0334t12u86 Навчальна відпустка.

buh0334t12u87 Отпуск за свой счет / buh0334t12u88 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh0334t12u35 Корректировка отпускных / buh0334t12u36 Коригування відпускних.

buh0334t12u37 Отпуск по уходу за ребенком / buh0334t12u38 Відпустка по догляду за дитиною.

buh0334t12u39 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh0334t12u40 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh0334t12u65 Приказ на отпуск / buh0334t12u66 Наказ про відпустку .

buh0334t12u67 Заявление на отпуск / buh0334t12u68 Заява на відпустку.

buh0334t12u41 Индексация зарплаты / buh0334t12u42 Індексація зарплати.

buh0334t12u43 Декретный отпуск по беременности и родам / buh0334t12u44 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh0334t12u45 Штатное расписание / buh0334t12u46 Штатний розпис.

buh0334t12u63 Табель учета рабочего времени / buh0334t12u64 Табель обліку робочого часу.