БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад 1 додаткової угоди до трудового договору (роботодавець - юридична особа)

Реклама

Тема: Трудовий договір, зразок (Трудовой договор, образец), Зміна режиму роботи (Изменение режима работы).

Скачайте електронну міні-книжку "Трудовий договір" >>

Додаткова угода №1/19
до трудового договору №5/18 від 21 жовтня 2018 р.

25 лютого 2019 р.

м. Одеса

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мрії працівників» в особі директора Суперменова Альберта Васильовча, що діє на підставі Статуту, іменоване надалі Роботодавець, з одного боку, та Працелюбченко Валерій Іванович, іменований надалі Працівник, з іншого боку, уклали цю додаткову угоду до трудового договору №5/18 від 21.10.2018 року (далі — трудовий договір) про нижченаведене:

1. Викласти пункт 1.4 трудового договору в наступній редакції:

«Працівникові встановлюється режим роботи з 9.00 до 17.30 з перервою для відпочинку і харчування тривалістю 30 (тридцять) хвилин з 12.30 до 13.00».

2. Ця додаткова угода до трудового договору набирає чинності з 01.03.2019 р.

3. Ця додаткова угода до трудового договору є невід'ємною частиною трудового договору, складена у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Роботодавця, інший - у Працівника.

4. Підписи, адреси та реквізити сторін:

... ... ...

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh029829 Проверки инспекции по труду / buh029830 Перевірки Держпраці.

buh029803 Индексация зарплаты / buh029804 Індексація зарплати.

buh029801 Сроки выплаты зарплаты / buh029802 Строки виплати зарплати.

buh029811 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh029812 Компенсація за невикористану відпустку.

buh029805 Штатное расписание / buh029806 Штатний розпис.

buh029801 Табель учета рабочего времени / buh029802 Табель обліку робочого часу.

buh029807 Пример индексации зарплаты / buh029808 Приклад індексації заробітної плати.

buh029809 Расчет отпускных / buh029810 Розрахунок відпускних.

buh029805 Таблица индексации зарплаты / buh029806 Таблиця індексації зарплати.

Часто задаваемые вопросы о зарплате / Питання, що часто ставляться про зарплату

buh029801 Больничные / buh029802 Лікарняні.

buh029821 Классификатор профессий ДК 003:2010 / buh029822 Класифікатор професій ДК 003:2010.

buh029809 Пособие по беременности и родам / buh029810 Допомога по вагітності та пологах.

buh029843 Декретный отпуск по беременности и родам / buh029844 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh029857 Уведомление о приеме на работу / buh029858 Повідомлення про прийняття на роботу.

buh029817 Правила внутреннего трудового распорядка / buh029818 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh029841 Сменный график работы / buh029842 Змінний графік роботи.

buh029843 Работа в ночное время / buh029844 Робота в нічний час.