БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Запис у трудовому договорі про звільнення у зв'язку з закінченням строку договора

Реклама

Тема: Трудовий договір, зразок (Трудовой договор, образец).

Трудовий договір розірваний сторонами "26" лютого 2019 р.

у зв'язку з закінченням строку трудового договору згідно п. 2 ст. 36 КЗпПУ

(підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України)


Підписи сторін:

Фізична особа ___________________

(або дорученням уповноважена нею особою)

Працівник______________________

(крім випадків розірвання трудового договору за
ініціативою фізичної особи у випадках, визначених
КЗпП України, за відсутності працівника)

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh029729 Проверки инспекции по труду / buh029730 Перевірки Держпраці.

buh029703 Индексация зарплаты / buh029704 Індексація зарплати.

buh029701 Сроки выплаты зарплаты / buh029702 Строки виплати зарплати.

buh029711 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh029712 Компенсація за невикористану відпустку.

buh029705 Штатное расписание / buh029706 Штатний розпис.

buh029701 Табель учета рабочего времени / buh029702 Табель обліку робочого часу.

buh029707 Пример индексации зарплаты / buh029708 Приклад індексації заробітної плати.

buh029709 Расчет отпускных / buh029710 Розрахунок відпускних.

buh029705 Таблица индексации зарплаты / buh029706 Таблиця індексації зарплати.

buh029701 Больничные / buh029702 Лікарняні.

buh029721 Классификатор профессий, Украина / buh029722 Класифыкатор професый.

buh029709 Пособие по беременности и родам / buh029710 Допомога по вагітності та пологах.

buh029743 Декретный отпуск по беременности и родам / buh029744 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh029757 Уведомление о приеме на работу / buh029758 Повідомлення про прийняття на роботу.

buh029717 Правила внутреннего трудового распорядка / buh029718 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh029741 Сменный график работы / buh029742 Змінний графік роботи.

buh029743 Работа в ночное время / buh029744 Робота в нічний час.