БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Приклад №10 заповнення табеля обліку робочого часу

Реклама

Тема: buh025131 Заповнення табеля робочого часу / buh025132 Заполнение табеля рабочего времени.

Приклад 10

Працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 6 років. З 25 вересня жінка принесла лікарняний лист у зв'язку з вагітністю та пологами.

ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ за вересень 2019 року

Ліва частина табелю:

№ з
/
п

Та-бель-ний но-мер

Стать (ч/ж)

П. І. Б.,
посада

Відмітки про явки та неявки за числами місяця (годин)

Відпрацьовано за місяць

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Х

днів

годин

всього

з них:

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

над-уро-чно

ніч-них

вечі-рніх

вихід-них, свят-кових

. . .

1

009

ж

Положук О. М., секретар

ДД

ДД

ДД

ДД

ДД

ДД

ДД

ДД

ДД

ДД

ДД

ДД ДД

ДД

ДД

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

Х

ДД

ДД

ДД

ДД

ДД

ДД

ДД

ДД

ДД

ВП

ВП ВП

ВП

ВП

ВП

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

8 8

-

-

8

Х

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh025101 Ведение табеля учета рабочего времени / buh025102 Зразок заповнення табеля робочого часу.

buh025103 Суммированный учет рабочего времени / buh025104 Підсумований облік робочого часу.

buh025105 Штатное расписание / buh025106 Штатний розпис.

buh025117 Правила внутреннего трудового распорядка / buh025118 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh025125 Сменный график работы / buh025126 Змінний графік роботи.

buh025127 Работа в ночное время / buh025128 Робота в нічний час.

buh025141 Индексация зарплаты / buh025142 Індексація зарплати.

buh025143 Декретный отпуск / buh025144 Декретна відпустка.

buh025157 Уведомление о приеме на работу / buh025158 Термін подачі повідомлення про прийняття працівника на роботу.

buh025121 Классификатор профессий (Украина) / buh025122 Класифікатор професій.

buh025109 Расчет отпускных / buh025110 Розрахунок відпускних.

buh025111 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh025112 Компенсація за невикористану відпустку.

buh025115 Расчет больничного / buh025116 Розрахунок лікарняних.

buh025151 График сменности / buh025152 Графік змінності.

buh025101 Больничные / buh025102 Лікарняні.

buh025103 Декретный отпуск / buh025104 Декретна відпустка.

buh025107 Больничный по уходу за ребенком / buh025108 Лікарняний по догляду за дитиною.

buh025111 Страховой стаж / buh025112 Страховий стаж.

buh025113 Пособие по беременности и родам / buh025114 Допомога по вагітності та пологах.

buh025117 Расчет декретных / buh025118 Розрахунок декретних.

buh025153 Табель учета рабочего времени - бланк простой word / buh025154 Розумні бланки табель обліку робочого часу.