БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад №09 заповнення табеля обліку робочого часу

Реклама

Тема: buh024931 Заповнення табеля робочого часу / buh024932 Заполнение табеля рабочего времени.

Приклад 09

Перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, жінка надала лікарняний лист по вагітності та пологах починаючи з 06 вересня.

Обидві відпустки позначаються однаковим кодом «ВП» або «16».

Але відпустка по вагітності та пологах - оплачувана. Для днів цієї відпустки вказуємо нормальну тривалість робочого для (кількість годин), а для відпустки по догладу за дитиною не вказуємо кількість годин.

Дивіться на прикладі нижче: тільки з 6 вересня починаємо ставити 8 годин для кожного робочого дня (з початку відпустки по вагітності та пологах), а з 1 по 5 вересня прокреслюємо клітинки для обліку годин.

ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ за вересень 2019 року

Ліва частина табелю:

№ з
/
п

Та-бель-ний но-мер

Стать (ч/ж)

П. І. Б.,
посада

Відмітки про явки та неявки за числами місяця (годин)

Відпрацьовано за місяць

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Х

днів

годин

всього

з них:

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

над-уро-чно

ніч-них

вечі-рніх

вихід-них, свят-кових

. . .

1

009

ж

Положук О. М., секретар

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП ВП

ВП

ВП

Х

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

8

8

8

8 8

-

-

Х

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП ВП

ВП

ВП

ВП

Х

8

8

8

8

8

-

-

8

8

8

8 8

-

-

8

Х

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh024901 Табель учета рабочего времени / buh024902 Табель обліку робочого часу.

buh024903 Суммированный учет рабочего времени / buh024904 Підсумований облік робочого часу.

buh024905 Штатное расписание / buh024906 Штатний розпис.

buh024917 Правила внутреннего трудового распорядка / buh024918 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh024925 Сменный график работы / buh024926 Змінний графік роботи.

buh024927 Работа в ночное время / buh024928 Робота в нічний час.

buh024941 Индексация зарплаты / buh024942 Індексація зарплати.

buh024943 Декретный отпуск / buh024944 Декретна відпустка.

buh024957 Уведомление о приеме на работу / buh024958 Термін подання повідомлення про прийняття працівника на роботу.

buh024921 Классификатор профессий (Украина) / buh024922 Класифікатор професій.

buh024909 Расчет отпускных / buh024910 Розрахунок відпускних.

buh024911 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh024912 Компенсація за невикористану відпустку.

buh024915 Расчет больничного / buh024916 Розрахунок лікарняних.

buh024951 График сменности / buh024952 Графік змінності.

buh024901 Больничные / buh024902 Лікарняні.

buh024903 Декретный отпуск / buh024904 Декретна відпустка.

buh024911 Страховой стаж / buh024912 Страховий стаж.

buh024917 Расчет декретных / buh024918 Розрахунок декретних.

buh024954 Скачати бланк табеля робочого часу