БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Поділ сегментів на пріоритетні та допоміжні

Реклама

Поділ сегментів на пріоритетні та допоміжні

За характером впливу на фінрезультат діяльності підприємства звітні сегменти поділяють на пріоритетні й допоміжні. У фінзвіт- ності інформацію про пріоритетні звітні сегменти (господарські чи географічні виробничі, або географічні збутові сегменти) розкривають детальніше.

Підприємство, визначаючи пріоритетний вид звітного сегмента, має враховувати власну організаційну структуру. Так, якщо організаційна структуризація виробничих й інших відокремлених підрозділів підприємства (п. 15 П(С)БО 29):

У побудована за видами продукції (товарів, робіт, послуг), що виробляють, то пріоритетним визнають господарський вид сегмента, а допоміжним — географічний;

здійснюється за регіонами, у яких підприємство функціонує, то пріоритетним визнається географічний вид сегмента, а допоміжним — господарський.

У разі відсутності чітких переваг залежності фінрезультатів і ризиків

пріоритетним звітним сегментом визнають господарський сегмент, а допоміжним — географічний.

Під час реорганізації підприємства чи припинення певного виду діяльності підприємство може змінити у звітному періоді пріоритетний сегмент.

Обліковою політикою підприємства визначають: види сегментів, пріоритетний вид сегмента, засади ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках. Зміну облікової політики щодо сегментів відображають відповідно до П(С)БО 6.

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh023403 Финансовая отчетность / buh023404 Фінансова звітність підприємства

buh023403 Бухгалтерский учет / buh023404 Бухгалтерський облік

buh023413 Учетная политика / buh023414 Облікова політика

buh023405 Баланс предприятия (Форма №1) / buh023406 Баланс підприємства (Форма №1)

buh023413 Отчет о финансовых результатах / buh023414 Звіт про фінансові результати

buh023415 Отчет о движении денежных средств / buh023416 Звіт про рух грошових коштів

buh023417 Отчет о собственном капитале / buh023418 Звіт про власний капітал

buh023419 Отчет субъекта малого предпринимательства / buh023420 Фінансовий звіт малого підприємства

buh023421 Примечания к финансовой отчетности / buh023422 Примітки до фінансової звітності

buh023405 Бухгалтерские проводки / buh023406 Бухгалтерські проводки

buh023415 Приказ об учетной политике / buh023416 Наказ про облікову політику

buh023419 План счетов бухгалтерского учета / buh023420 План рахунків бухгалтерського обліку

buh023401 Учет основных средств / buh023402 Облік основних засобів

buh023423 Должностная инструкция бухгалтера / buh023424 Посадова інструкція бухгалтера

buh023461 Календарь бухгалтера / buh023462 Календар бухгалтера.