БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Випадки використання бухгалтерської довідки в обліку доходів

Реклама

Тема: buh021372 Бухгалтерська довідка / buh021371 Бухгалтерская справка

Таблиця 09. Випадки використання бухгалтерської довідки в обліку доходів

№ з/п

Випадки використання бухгалтерської довідки

Нормативний документ

01

Порядок оцінки ступеня завершеності операції щодо надання послуг з метою визначення доходу

п. 11 ПСБО 15

02

Розрахунок відсотків, дивідендів [дивіться додатково Облік дивідендів, проводки / Учет дивидендов, проводки], роялті, належних до одержання з метою відображення їх у бухгалтерському обліку

п. 20 ПСБО 15

03

Розрахунок суми списання цільового фінансування [читайте добірку Цільове фінансування / Целевое финансирование]

п. п. 16 – 18 ПСБО 15

04

Розрахунок курсових різниць

ПСБО 21

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh021303 Финансовая отчетность / buh021304 Фінансова звітність підприємства

buh021303 Бухгалтерский учет / buh021304 Бухгалтерський облік

buh021313 Учетная политика / buh021314 Облікова політика

buh021305 Баланс предприятия (Форма №1) / buh021306 Баланс підприємства (Форма №1)

buh021313 Отчет о финансовых результатах / buh021314 Звіт про фінансові результати

buh021315 Отчет о движении денежных средств / buh021316 Звіт про рух грошових коштів

buh021317 Отчет о собственном капитале / buh021318 Звіт про власний капітал

buh021319 Отчет субъекта малого предпринимательства / buh021320 Фінансовий звіт малого підприємства

buh021321 Примечания к финансовой отчетности / buh021322 Примітки до фінансової звітності

buh021305 Бухгалтерские проводки / buh021306 Бухгалтерські проводки

buh021315 Приказ об учетной политике / buh021316 Наказ про облікову політику

buh021319 План счетов бухгалтерского учета / buh021320 План рахунків бухгалтерського обліку

buh021301 Учет основных средств / buh021302 Облік основних засобів

buh021323 Должностная инструкция бухгалтера / buh021324 Посадова інструкція бухгалтера

buh021361 Календарь бухгалтера / buh021362 Календар бухгалтера.