БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Випадки використання бухгалтерської довідки в обліку фінансових зобов'язань

Реклама

Тема: buh021172 Бухгалтерська довідка / buh021171 Бухгалтерская справка

Таблиця 07. Випадки використання бухгалтерської довідки в обліку фінансових зобов'язань

№ з/п

Випадки використання бухгалтерської довідки

Нормативний документ

01

Нарахування амортизації премії (дисконту) при обліку фінансового зобов'язання за методом ефективної ставки відсотка

ПСБО 12, ПСБО 13

02

Порядок розрахунку відсотків за кредитними операціями та їх віднесення до собівартості кваліфікаційних активів

ПСБО 31

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh021103 Финансовая отчетность / buh021104 Фінансова звітність підприємства

buh021103 Бухгалтерский учет / buh021104 Бухгалтерський облік

buh021113 Учетная политика / buh021114 Облікова політика

buh021105 Баланс предприятия (Форма №1) / buh021106 Баланс підприємства (Форма №1)

buh021113 Отчет о финансовых результатах / buh021114 Звіт про фінансові результати

buh021115 Отчет о движении денежных средств / buh021116 Звіт про рух грошових кошті

buh021117 Отчет о собственном капитале / buh021118 Звіт про власний капітал

buh021119 Отчет субъекта малого предпринимательства / buh021120 Фінансовий звіт малого підприємства

buh021121 Примечания к финансовой отчетности / buh021122 Примітки до фінансової звітності

buh021107 Годовой отчет / buh021108 Річний звіт

buh021109 Квартальный отчет / buh021110 Квартальний звіт

buh021105 Бухгалтерские проводки / buh021106 Бухгалтерські проводки

buh021115 Приказ об учетной политике / buh021116 Наказ про облікову політику

buh021111 Электронная отчетность / buh021112 Електронна звітність

buh021119 План счетов бухгалтерского учета / buh021120 План рахунків бухгалтерського обліку

buh021101 Учет основных средств / buh021102 Облік основних засобів

buh021123 Должностная инструкция бухгалтера / buh021124 Посадова інструкція бухгалтера

buh021161 Календарь бухгалтера / buh021162 Календар бухгалтера.