БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Випадки використання бухгалтерської довідки в обліку сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованісті

Реклама

Тема: buh020972 Бухгалтерська довідка / buh020971 Бухгалтерская справка

Таблиця 05. Випадки використання бухгалтерської довідки в обліку сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованісті

№ з/п

Випадки використання бухгалтерської довідки

Нормативний документ

01

Розрахунок суми резерву сумнівних боргів

п. п. 8, 9 ПСБО 10

02

Розрахунок нинішньої вартості довгострокової дебіторської заборгованості

п. 12 ПСБО 10

03

Розрахунок суми списання безнадійної дебіторської заборгованості

ПСБО 10

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh020903 Финансовая отчетность / buh020904 Фінансова звітність підприємства

buh020903 Бухгалтерский учет / buh020904 Бухгалтерський облік

buh020913 Учетная политика / buh020914 Облікова політика

buh020905 Баланс предприятия (Форма №1) / buh020906 Баланс підприємства (Форма №1)

buh020913 Отчет о финансовых результатах / buh020914 Звіт про фінансові результати

buh020915 Отчет о движении денежных средств / buh020916 Звіт про рух грошових кошті

buh020917 Отчет о собственном капитале / buh020918 Звіт про власний капітал

buh020919 Отчет субъекта малого предпринимательства / buh020920 Фінансовий звіт малого підприємства

buh020921 Примечания к финансовой отчетности / buh020922 Примітки до фінансової звітності

buh020907 Годовой отчет / buh020908 Річний звіт

buh020909 Квартальный отчет / buh020910 Квартальний звіт

buh020905 Бухгалтерские проводки / buh020906 Бухгалтерські проводки

buh020915 Приказ об учетной политике / buh020916 Наказ про облікову політику

buh020911 Электронная отчетность / buh020912 Електронна звітність

buh020919 План счетов бухгалтерского учета / buh020920 План рахунків бухгалтерського обліку

buh020901 Учет основных средств / buh020902 Облік основних засобів

buh020923 Должностная инструкция бухгалтера / buh020924 Посадова інструкція бухгалтера

buh020961 Календарь бухгалтера / buh020962 Календар бухгалтера.