БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Випадки використання бухгалтерської довідки в обліку фінансових інвестицій

Реклама

Тема: buh020772 Бухгалтерська довідка / buh020771 Бухгалтерская справка

Таблиця 03. Випадки використання бухгалтерської довідки в обліку фінансових інвестицій

№ з/п

Випадки використання бухгалтерської довідки

Нормативний документ

3. Фінансові інвестиції

01

Нарахування амортизації премії (дисконту) при обліку фінансової інвестиції методом ефективної ставки відсотка

п. 10 ПСБО 12, п. 30.2 ПСБО 13

02

Розрахунок суми інвестиції при використанні методу участі в капіталі

п. п. 11 – 14 ПСБО 12

03

Розрахунок сум відсотків і доходу від фінансових інвестицій

ПСБО 12, ПСБО 13

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh020703 Финансовая отчетность / buh020704 Фінансова звітність підприємства

buh020703 Бухгалтерский учет / buh020704 Бухгалтерський облік

buh020713 Учетная политика / buh020714 Облікова політика

buh020705 Баланс предприятия (Форма №1) / buh020706 Баланс підприємства (Форма №1)

buh020713 Отчет о финансовых результатах / buh020714 Звіт про фінансові результати

buh020715 Отчет о движении денежных средств / buh020716 Звіт про рух грошових коштів

buh020717 Отчет о собственном капитале / buh020718 Звіт про власний капітал

buh020719 Отчет субъекта малого предпринимательства / buh020720 Фінансовий звіт малого підприємства

buh020721 Примечания к финансовой отчетности / buh020722 Примітки до фінансової звітності

buh020705 Бухгалтерские проводки / buh020706 Бухгалтерські проводки

buh020715 Приказ об учетной политике / buh020716 Наказ про облікову політику

buh020719 План счетов бухгалтерского учета / buh020720 План рахунків бухгалтерського обліку

buh020701 Учет основных средств / buh020702 Облік основних засобів

buh020723 Должностная инструкция бухгалтера / buh020724 Посадова інструкція бухгалтера

buh020761 Календарь бухгалтера / buh020762 Календар бухгалтера.