БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Випадки використання бухгалтерської довідки в обліку інвестиційної нерухомості

Реклама

Тема: buh020672 Бухгалтерська довідка / buh020671 Бухгалтерская справка

Таблиця 02. Випадки використання бухгалтерської довідки в обліку інвестиційної нерухомості

№ з/п

Випадки використання бухгалтерської довідки

Нормативний документ

01

Порядок визначення справедливої вартості при обліку за методом справедливої вартості

п. п. 16 – 17, 19 – 21 ПСБО 32

02

Розрахунок амортизації інвестиційної нерухомості при обліку за методом первісної вартості

п. п. 16, 18 ПСБО 32

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh020603 Финансовая отчетность / buh020604 Фінансова звітність підприємства

buh020603 Бухгалтерский учет / buh020604 Бухгалтерський облік

buh020613 Учетная политика / buh020614 Облікова політика

buh020605 Баланс предприятия (Форма №1) / buh020606 Баланс підприємства (Форма №1)

buh020613 Отчет о финансовых результатах / buh020614 Звіт про фінансові результати

buh020615 Отчет о движении денежных средств / buh020616 Звіт про рух грошових коштів

buh020617 Отчет о собственном капитале / buh020618 Звіт про власний капітал

buh020619 Отчет субъекта малого предпринимательства / buh020620 Фінансовий звіт малого підприємства

buh020621 Примечания к финансовой отчетности / buh020622 Примітки до фінансової звітності

buh020605 Бухгалтерские проводки / buh020606 Бухгалтерські проводки

buh020615 Приказ об учетной политике / buh020616 Наказ про облікову політику

buh020619 План счетов бухгалтерского учета / buh020620 План рахунків бухгалтерського обліку

buh020601 Учет основных средств / buh020602 Облік основних засобів

buh020623 Должностная инструкция бухгалтера / buh020624 Посадова інструкція бухгалтера

buh020661 Календарь бухгалтера / buh020662 Календар бухгалтера.