БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад Довіреності на укладення договору про надання поворотної фінансової допомоги

Реклама

ДОВІРЕНІСТЬ №1

м. Одеса

Четвертого січня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Мрії працівників” (код ЄДРПОУ 98765432, м. Одеса, вул. Загиблих Джедаїв, буд. 199, оф. 666) в особі директора Джексона Майкла Васильовича цією довіреністю уповноважує Вейдера Дарта Степановича (паспорт ХХ 998877, виданий Ленінським РВ УМВС України в Одеській області 19.10.1998р.):

укласти від імені Товариства договір про надання поворотної фінансової допомоги на суму 49000,00 гривень, підписавши договір особисто від імені Товариства.

Підпис Вейдера Д. С. _______________________ засвідчую.

Довіреність видана строком до тридцять першого грудня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Директор ____________________ Джексон Майкл Васильович

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh019103 Финансовая отчетность / buh019104 Фінансова звітність підприємства

buh019103 Бухгалтерский учет / buh019104 Бухгалтерський облік

buh019113 Учетная политика / buh019114 Облікова політика

buh019105 Баланс предприятия (Форма №1) / buh019106 Баланс підприємства (Форма №1)

buh019113 Отчет о финансовых результатах / buh019114 Звіт про фінансові результати

buh019115 Отчет о движении денежных средств / buh019116 Звіт про рух грошових коштів

buh019117 Отчет о собственном капитале / buh019118 Звіт про власний капітал

buh019119 Отчет субъекта малого предпринимательства / buh019120 Фінансовий звіт малого підприємства

buh019121 Примечания к финансовой отчетности / buh019122 Примітки до фінансової звітності

buh019105 Бухгалтерские проводки / buh019106 Бухгалтерські проводки

buh019115 Приказ об учетной политике / buh019116 Наказ про облікову політику

buh019119 План счетов бухгалтерского учета / buh019120 План рахунків бухгалтерського обліку

buh019101 Учет основных средств / buh019102 Облік основних засобів

buh019123 Должностная инструкция бухгалтера / buh019124 Посадова інструкція бухгалтера

buh019161 Календарь бухгалтера / buh019162 Календар бухгалтера.