БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад заяви на перенесення відпустки у випадку лікарняного під час відпустки

Реклама

Тема: Перенесення відпустки (Перенос отпуска).

Приклад заяви на перенесення відпустки у випадку лікарняного під час відпустки:

Директору ТОВ «Марні справи»

Крутюку Б. П.

від інженера з технічного нагляду

Захворайченко В. А.

Заява

Відповідно до графіка відпусток ТОВ «Марні справи» на 2021 рік мені була надана щорічна відпустка з 12.07.2021 р. по 04.08.2021 р. тривалістю 24 календарних дня. Вісім днів з цієї відпустки, з 18.07.2021 р. по 25.07.2021 р., я хворіла. Листок непрацездатності додаю до заяви.

Прошу перенести ці дні відпустки на інший строк — з 02.09.2021 по 09.09.2021.

Додаток:

- листок непрацездатності від 18.07.2021 ЖДК №876543


_______________ Захворайченко В. А.

05.08.2021 р.

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh018301 Расчет отпускных / buh018302 Розрахунок відпускних.

buh018303 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh018304 Компенсація за невикористану відпустку.

buh018305 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh018306 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh018307 Пример расчета отпускных / buh018308 Приклад розрахунку відпускних.

buh018311 Выплата отпускных / buh018312 Виплата відпускних.

buh018331 Резерв отпусков / buh018332 Резерв відпусток.

buh018333 Учет отпускных / buh018334 Облік відпускних.

buh018337 Отпуск по уходу за ребенком / buh018338 Відпустка по догляду за дитиною.

buh018339 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh018340 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh018341 Индексация зарплаты / buh018342 Індексація зарплати.

buh018343 Декретный отпуск по беременности и родам / buh018344 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh018345 Штатное расписание / buh018346 Штатний розпис.

buh018363 Табель учета рабочего времени / buh018364 Табель обліку робочого часу.

buh018301 Больничные / buh018302 Лікарняні.

buh018303 Декретный отпуск / buh018304 Чи оплачується декретна відпустка?.

buh018305 Больничный во время отпуска / buh018306 Лікарняний під час відпустки.

buh018307 Больничный по уходу за ребенком / buh018308 Лікарняний по догляду за дитиною.

buh018311 Страховой стаж / buh018312 Страховий стаж.

buh018313 Пособие по беременности и родам / buh018314 Допомога по вагітності та пологах.

buh018315 Расчет больничного / buh018316 Розрахунок лікарняних.

buh018317 Расчет декретных / buh018318 Розрахунок декретних.

buh018381 График отпусков / buh018381 Графік відпусток.

buh018383 Ежегодный отпуск / buh018384 Щорічна відпустка.

buh018385 Учебный отпуск / buh018386 Навчальна відпустка.

buh018387 Отпуск за свой счет / buh018388 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh018365 Приказ на отпуск / buh018366 Наказ про відпустку .

buh018367 Заявление на отпуск / buh018368 Заява на відпустку.