БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Онлайн-формування Трудового договору

Тут можете сформувати трудовий договір і потім наказ про прийняття на роботу з підказками стосовно окремих рядків.


Дивіться відео: Як заповнити трудовий договір з використанням цього онлайн-конструктора?


Цей варіант трудового договору схожий на форму договору, затверджену наказом Мінсоцполітики № 260 вiд 08.06.2001, але в ньому виправлено деякі помилки та недоліки >>.

Додатково дивіться відео 6 етапів оформлення нового працівника  >>

1 Введіть реквізити трудового договору.

Номер договору: Дата укладення договору: .. Місце складання:

 


 

2 Введіть реквізити роботодавця (обравши спочатку тип роботодавця).

роботодавець - фізична особа;

Прізвище: Ім'я: По батькові:

Дата народження: ..

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті:

Для фізичної особи-підприємця вкажіть реквізити документа про державну реєстрацію: [ НЕ включати цей підпункт до договору, якщо роботодавець - звичайна физична особа-НЕпідприємець]

Місце проживання:

Паспорт:

роботодавець - юридичична особа;

Назва підприємства:

в особі (введіть посаду керівника) введіть ПІБ керівника , що діє на підставі інші реквізити:

 


 

3 Введіть реквізити працівника.

Прізвище: Ім'я: По батькові:

Дата народження: ..

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті:

Місце проживання:

Паспорт:

Вид діяльності (професія): Примітка. Звісно, не обов'язково вказувати в договорі код професії, але перевірте, щоб обрану вами назву професії містив Класифікатор професій (дивіться відео Як правильно обрати професію у Класифікаторі професій?). Додатково, стосовно окремих рідкісних випадків, читайте роз'яснення Держпраці: як оформлювати документи, якщо працівник буде виконувати обов'язки, що віднесені  штатним розписом до різних посад?

Останнє місце роботи:

 


 

4 Визначте строк дії трудового договору.

Початок роботи:

Примітка. Зверніть увагу, що дату початку роботи треба вказати хоча б на день пізніше дати укладення договору, оскільки вам до початку роботи треба подати до місцевої податкової інспекції Повідомлення про прийняття на роботу нового працівника (дивіться Приклади заповнення повідомлення).

Цей договір є:

таким що укладається на невизначений строк;

на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; [введіть у полі нижче строк закінчення (конкретну дату, або подію, до якої буде діяти договір)]

Примітка. Наприклад, вкажіть конкретну дату "по 30.09.2022 (включно)" або "до 30.09.2022" (в такому випадку останній день роботи буде 29.09.2022), чи пропишіть якусь умову, наприклад, "на період знаходження працівниці підприємства Декретченко О. М. у відпустці по дoгляду за дитиною до дocягнення нею трирічного віку", або, наприклад "до виходу на роботу тимчасово відсутнього Відпускниченко О. Ф., за яким збeрігається місце роботи", або вкажіть інший варіант дати чи події для закінчення договору. Всі собливості цієї ситуації дивіться у темі Строковий трудовий договір / Срочный трудовой договор.

таким, що укладається на час виконання певної роботи; [опишіть у полі нижче цю конкретну роботу]

 


 

5 Визначте трудову функцію працівника. Треба описати вид роботи, яку повинен виконувати працівник (можливо, з потрібною кваліфікацією за вказаною у договорі професією чи посадою).

Працівник зобов'язаний виконувати:

 


 

6 Визначте місце роботи.

Змініть у полі нижче місце роботи (якщо у роботодавця є підрозділи, то до якого структурного підрозділу приймається, адреса):

 


 

7 Визначте умови оплати праці (розмір посадового окладу або тарифної ставки, вкажіть доплати, надбавки, заохочувальні виплати, якщо вони передбачені).

Умови оплати праці:

Примітка. Наприклад, вкажіть конкретну суму зарплати, або напишіть щось схоже на "не менше 4800 грн. на місяць" (таке формулювання дозволить не оформлючати зміни трудового договору кожного разу, коли буде змінюватися оклад працівника, наприклад, коли буде законодавчо підійматися розмір мінімальної зарплати), або напишіть "працівнику нараховується зарплата згідно зі штатним розписом" (дивіться тему Штатний розписШтатное расписание з прикладами). Скачайте чек-лист "Оплата праці: яких вимог законодавства треба дотримуватись?" >>


Можете прописати умови надбавок, доплат, премій та інших виплат:

Цей вибір стосовно доплат, надбавок та премій може не знадобитися всім роботодавцям. Можете не влючати його до трудового договору та наказу.

НЕ включати цей підпункт з доплатами та надбавками до Трудовгого договору та Наказу

 


 

8 Визначте час виконання роботи.

Час виконання роботи та перерви:

Примітка. Якщо ви поки що не займалися цим питанням, читайте теми Правила внутрішнього трудового розпорядку / Правила внутреннего трудового распорядка та Перерва для відпочинку / Перерыв для отдыха плюс скачайте чек-лист "Робочий час та час відпочинку: яких вимог законодавства дотримуватись?" >>.

Вихідні дні:

Визначте тривалість робочого дня або тижня:

Примітка. Можете вказати або тижневу або денну тривалість роботи. В загальному випадку це 8 годин на день або 40 годин на тиждень. Якщо маємо справу з сумісником, то він має відпрацювати не більше 20 годин на тиждень (або 4 на день, але не обов/язково, щоб кожного дня було відпрацьовано однакову кількість годин, головне - не більше 20 годин на тиждень). Є інші випадки скороченого робочого тижня (робочого дня). Наприклад, читайте Праця матерів, Праця вагітних. Є обмеження тижневої норми робочого часу для неповнолітніх працівників, працюючих інвалідів та ін.

Наприклад, для сумісника для ідеальної ситуації можете вказати такий варіант: "тривалість роботи - 20 годин на тиждень з щоденною тривалістю робочого дня — 4 години"

 


 

9 Вкажіть, буде працівник у цього роботодавця працювати за основним місцем роботи або за сумісництвом:

за основним місцем роботи;

за сумісництвом.

Примітка. Всі собливості ситуації із сумісником дивіться у темі Прийняття на роботу сумісника / Прием на работу совместителя.

Додатково читайте: Відпустки сумісникам, Лікарняний суміснику, Табелювання сумісників, Індексація зарплати сумісників.

 


 

10 Якщо застосовується випробувальний термін, вкажіть його тривалість та зніміть "галочку" нижче у клітинці "НЕ включати цей підпункт ...".

Примітка. Всі особливості призначення випробування дивіться у темі Випробувальний термін / Испытательный срок. Роботодавець має право обумовити у трудовому договорі термін та умови випробування, з цього приводу читайте роз'яснення Миністерства юстиції >> та дивіться приклади документів, що складаються у випадку випробувального терміну для нового працівника >>.

Цей вибір відноситься не до всіх випадків. Можете не влючати його до трудового договору наказу.

НЕ включати цей підпункт до Договору та Наказу

 


 

11 Якщо умови праці є важкими або шкідливими, вкажіть це у трудовому договорі та наказі.

Примітка. За таких умов у цього працівника буде пільгова пенсія та Відпустка за шкідливі умови праці / Отпуск за вредные условия труда] тощо.

Цей вибір відноситься не до всіх випадків. Можете не влючати його до трудового договору наказу.

НЕ включати цей підпункт до Договору та Наказу

 


 

12 Якщо для посади цього працівника передбачається укладення договору про повну матеріальну відповідальність, вкажіть це у трудовому договорі.

Примітка. Випадки, коли з працівником допускається укладення договору пpо повну матеріальну відповідальність, встановлені статтею 134 КЗпП.

Цей вибір відноситься не до всіх випадків. Можете не влючати його до трудового договору наказу.

НЕ включати цей підпункт до Договору та Наказу

 


 

13 Можете включити додаткові умови у трудовий договір.

Примітка. Можете за бажанням включити якісь умови, перелічені у пункті "03. Додаткові умови трудового договору" теми Трудовий договір та інші умови.

Цей вибір відноситься не до всіх випадків. Можете не влючати його до трудового договору наказу.

НЕ включати цей підпункт до Договору та Наказу

 

Залишається ввести декілька реквізитів наказу (розпорядження) про прийняття на роботу та роздрукувати його.

Скачайте додатково Обов'язкові кадрові документи роботодавців >>

Остання примітка стосовно форми трудового договору.

Цей варіант трудового договору схожий на форму договору, затверджену наказом Мінсоцполітики № 260 вiд 08.06.2001, але в ньому виправлено деякі помилки та недоліки.

1) Додано реквізит "Початок роботи". Адже треба допускити працівника до роботи хоча б на день пізніше дати укладення трудового договору, щоб мати можливість завчасно подати до податкової Повідомлення про прийняття нового працівника.

2) Додано пункт з для визначення, чи є він трудовим договором за сумісництвом (адже законодавче регулювання праці сумісників дещо відрізняється від праці за основним місцем роботи, з цього приводу читайте  роз'яснення Миністерства юстиції >>>). Наприклад, у офіційній формі Наказа про прийняття на роботу є таке визначення сумісника / основного працівника.

3) Додано пункт для визначення, чи буде застосовуватися випробувальний термін.

4) Видалено пункт щодо тривалості відпустки та часу її надання. Час надання регулює Графік відпусток / График отпусков, а не трудовий договір. Якщо ви скористаєтеся офіційно затвердженою (хоч і не обов'язковою) формою договору від Мінпраці, то підлеглі цього міністерства, тобто Держпраці, поспішить вас за це оштрафувати. Бо відсутність графіку відпусток - це порушення законодавства, а включення дати початку відпустки до трудового договору - це з законодавством ніяк не пов'язано (і лише свідчить про низький рівень кваліфікації працівників Мінпраці, що розробили форму трудового договору). Крім того, вказувати у договорі тривалість відпустки (наприклад, 24 дні) - не завжди коректно. Адже є випадки, коли тривалість відпустки поступово збільшується з року в рік (дивіться Тривалість відпустки / Продолжительность отпуска). Крім того працівник (працівниця) може набути право на Додаткову відпустку на дітей / Дополнительній отпуск на детей впродовж дії трудового договору, або навпаки - лишитися права на цю відпустку (підстави для цієї відпустки доводиться перевіряти кожного року). Тоді що? Оформлювати зміни до трудового договору?

5) Виключено пункт "Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством". Адже це вимога законодавства. І незважаючи на те, є такий пункт у трудовому договорі чи немає, зарплата буде оподатковуватись. Додатково читайте Податки на зарплату / Налоги на зарплату.

6) Виключено пункт "Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Сплата єдиного внеску провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством". Це теж вимога законодавства. І незважаючи на те, є такий пункт у трудовому договорі чи немає, працівник  підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

7) Виключено пункт "Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг". Податковий кодекс ставить можливість пільг з ПДФО в залежність від наявності Заяви на податкову соціальну пільгу та інших доданих до неї документів (список необхідних доументів дивіться у темі Податкова соціальна пільга). Наявність такого пункту в трудовому договорі такого пункту само по мобі не дає права працівнику на пільги. Додатково дивіться про майже єдиний реальний випадок застосування пільги: Податкова соціальна пільга на дітей / Налоговая социальная льгота на детей.

8) Положення "Трудовий договір складений у трьох автентичних примірниках" замінено на "Трудовий договір складений у двох автентичних примірниках". Адже, коли офіційна форма договору розроблялася, існував обов'язок реєструвати трудові договори у  Службі зайнятості та залишати там третій примірник.

9) Серед реквізитів роботодавця видалено поле "Посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг)", оскільки цей реквізит не потрібен. Мінпраці вважало, що там треба заповнювати "фізична особа-підприємець", але це не посада, а статус особи, зареєстрованої в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Крім помилки з посадою підприємця незрозуміло, чому для підприємця, що займається послугами треба заповнювати це поле, а для підприємця, що займається виробництвом або торгівлею, не потрібно. У фізичної особи - роботодавця може не бути посади зовсім. Наприклад, якщо хтось ніде не працює як найманий працівник (тобто не має ніякої посади, отримуючи доходи від надання в оренду, або дивіденди, або іноземні доходи та ін.) наймає працівників для будівництва свого власного будинку, або для переоблаштування у своєму дворі.

10) Пункт із обов'язками роботодавця "забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником обов'язків" доповнено фразою "(крім випадків, коли робоче місце згідно із законодавством атестовано з важкими або шкідливими умовами праці)". Адже можливі випадки, коли працівник буде працювати на робочому місці саме з важкими умовами праці (стосовно яких проведено атестацію робочого місця, та у зв'язку з якими працівник буде мати право на пільгову пенсію та додаткову відпустку). Цьому питанню присвячено пункт 11 цього Онлайн-формування Трудового договору.

Скачайте список "Укладення трудових договорів: яких вимог законодавства дотримуватись?" >

 

Важливі сторінки / Важные страницы:

CalkTrudDodov30 Перевірки Держпраці / CalkTrudDodov29 Проверки инспекции по труду

CalkTrudDodov04 Індексація зарплати / CalkTrudDodov03 Индексация зарплаты

CalkTrudDodov02 Строки виплати зарплати / CalkTrudDodov01 Сроки выплаты зарплаты

CalkTrudDodov12 Компенсація за невикористану відпустку / CalkTrudDodov11 Компенсация за неиспользованный отпуск

CalkTrudDodov02 Табель обліку робочого часу / CalkTrudDodov01 Табель учета рабочего времени

CalkTrudDodov10 Розрахунок відпускних / CalkTrudDodov09 Расчет отпускных

CalkTrudDodov02 Лікарняні / CalkTrudDodov01 Больничные

CalkTrudDodov10 Допомога по вагітності та пологах / CalkTrudDodov09 Пособие по беременности и родам

CalkTrudDodov44 Декретна відпустка по вагітності та пологах / CalkTrudDodov43 Декретный отпуск по беременности и родам

CalkTrudDodov42 Змінний графік роботи / CalkTrudDodov41 Сменный график работы

CalkTrudDodov44 Робота в нічний час / CalkTrudDodov43 Работа в ночное время

CalkTrudDodov72 Вихідна допомога / CalkTrudDodov71 Выходное пособие

CalkTrudDodov74 Особова картка працівника / CalkTrudDodov73 Личная карточка работника

CalkTrudDodov76 Наказ про прийняття на роботу / CalkTrudDodov75 Приказ о приеме на работу

CalkTrudDodov78 Заява про прийняття на роботу / CalkTrudDodov77 Заявление о приеме на работу

CalkTrudDodov82 Звільнення за власним бажанням / CalkTrudDodov81 Увольнение по собственному желанию

CalkTrudDodov84 Звільнення за угодою сторін / CalkTrudDodov83 Увольнение по соглашению сторон