Найчастіші питання / відповіді...
 

II. Для розрахунку виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

(Приклади з Наказу Мінсоцполітики №1022 від 21 жовтня 2015)

II. Для розрахунку виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Приклади 1 - 4 щодо визначення розрахункового періоду.

N п/п

Дата

Розрахунковий період

початку трудових відносин з підприємством, де стався страховий випадок

настання нещасного випадку або дата складання акта розслідування професійного захворювання

листка непрацездатності, пов'язаного з нещасним випадком або профзахво-рюванням

встановлення МСЕК стійкої втрати працездатності, довідка про причинно-наслідковий зв'язок смерті з ушкодженням здоров'я

для виплати допомоги по тимчасовій непраце-здатності

для страхових виплат у разі стійкої втрати працездатності та одноразової допомоги у разі смерті

1.

20.01.2012

05.07.2015

х

20.10.2015

х

липень 2014 - червень 2015

05.07.2015

х

липень 2014 - червень 2015.

 

2.

13.09.2014

08.07.2015

08.07.2015

х

жовтень 2014 - червень 2015

х

х

01.12.2015

х

жовтень 2014 - червень 2015

3.

06.08.2015

10.08.2015

10.08.2015

х

З 06.08 по 09.08.2015

х

   

25.12.2015

 

З 06.08 по 09.08.2015

4.

20.11.2001 - 14.11.2014 - сталевар
15.11.2014 - 25.12.2015 - формувальник

Акт ф. П-4 10.06.2015
(за професією сталевар)

 

15.12.2015

х

листопад 2013 - жовтень 2014

   

17.09.2015

 

вересень 2014 - серпень 2015

 

5. Особі, яка потерпіла на виробництві, МСЕК встановлено 20 відсотків стійкої втрати професійної працездатності з 23 лютого 2016 року у зв'язку з нещасним випадком на виробництві, який стався 17 грудня 2013 року.

Перед настанням страхового випадку в розрахунковому періоді (грудень 2012 року - листопад 2013 року) зазначена особа в грудні 2012 року повний місяць знаходилась на лікарняному, в лютому 2013 року частину місяця знаходилась на лікарняному та іншу частину місяця - у відпустці без збереження заробітної плати [дивіться додатково Відпустка без збереження заробітної плати], у березні 2013 року повний місяць знаходилась у відпустці без збереження заробітної плати, також відпрацювала неповні календарні місяці з поважних причин (у червні - 4 календарних дні, заробітна плата - 566,67 грн.;

у вересні - 11 календарних днів, заробітна плата - 1558,33 грн.; у жовтні - 3 календарних дні, заробітна плата - 411,29 грн.).

Розрахунок: (у червні - 566,67 грн. (4250 грн. : 30 днів х 4 дні); у вересні - 1558,33 грн. (4250 грн. : 30 днів х 11 днів); у жовтні - 411,29 грн. (4250 грн. : 31 день х 3 дні).

Середня заробітна плата в галузях економіки у 2012 - 2013 роках приведена до фактично відпрацьованих календарних днів (наприклад, за 4 дні червня 2013 року 450,69 грн. (3380,17 грн. : 30 х 4).

Місяці розрахункового періоду

Фактично відпрацьовано календарних днів

Заробітна плата потерпілого у розрахунковому періоді, з якої сплачено єдиний внесок,
гривень

Середня заробітна плата працівників, зайнятих в галузях економіки України у 2012 - 2013,
гривень

Середня заробітна плата працівників, зайнятих в галузях економіки у 2012 - 2013 роках, приведена до фактично відпрацьованого часу потерпілого,
гривень

Коефіцієнт заробітної плати
(гр. 3 : гр. 5)

1

2

3

4

5

6

грудень 2012

З 1-го до 1-го числа тимчасова непрацездатність

0

3376,75

 

0

січень 2013

31

4250

3000,03

3000,03

1,4167

лютий 2013

7 днів без збереження заробітної плати,
21 день
тимчасова непрацездатність

0

3043,70

 

0

березень 2013

31
(з 1-го до 1-го числа відпустка без збереження заробітної плати)

0

3212,32

0

0

квітень 2013

30

4250

3232,58

3232,58

1,3148

травень 2013

31

4250

3252,94

3252,94

1,3065

червень 2013

4

566,67

3380,17

450,69

1,2573

липень 2013

31

4250

3429,36

3429,36

1,2393

серпень 2013

31

4250

3303,98

3303,98

1,2863

вересень 2013

11

1558,33

3261,25

1195,79

1,3032

жовтень 2013

3

411,29

3282,54

317,67

1,2947

листопад 2013

30

4250

3268,19

3268,19

1,3004

 

202

     

11,7192

Обчислення середньомісячного заробітку для призначення щомісячної страхової виплати за страхуванням від нещасних випадків розраховується за формулою

З = З(н) х С : М,

де З - середньомісячна заробітна плата застрахованої особи, гривень;

З(н) - 3700 грн. (середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих в економіці України, за 2015 рік (умовно);

С - 11,7192 (сума коефіцієнтів заробітної плати застрахованої особи за кожний місяць розрахункового періоду);

М - 9 (кількість календарних місяців у розрахунковому періоді, 3 місяці виключено з розрахункового періоду, як не відпрацьовані з поважних причин).

Отже, З = 4817,83 грн. (3700 грн. х (11,7192 : 9)

При 20 відсотках втрати професійної працездатності сума щомісячної страхової виплати становитиме 963,58 гривні.

6. Нещасний випадок на виробництві стався з потерпілим 18 травня 2015 року. Стійку втрату професійної працездатності встановлено з 22 жовтня 2015 року. Розрахунковим періодом для обчислення середньомісячного заробітку є період роботи з травня 2014 року по квітень 2015 року.

За даними Державного реєстру відсутня інформація про сплату єдиного внеску за період з лютого по квітень 2015 року включно.

У випадку якщо на дату призначення страхових виплат відсутні дані про сплату єдиного внеску за деякі місяці розрахункового періоду, розрахунок середньої заробітної плати проводиться без урахування цієї заробітної плати.

Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (з травня 2014 року - січень 2015 року) заробітної плати, на яку нараховано та сплаченоєдиний внесок за даними Державного реєстру (за виключенням заробітної плати за період з лютого по червень 2015 року), на кількість календарних днів у розрахунковому періоді (з травня 2014 року по квітень 2015 року).

Після надходження даних до Державного реєстру або довідки від роботодавця середня заробітна плата (дохід) повинна бути перерахована.

7. Особі, яка потерпіла на виробництві, МСЕК встановлено 30 відсотків стійкої втрати професійної працездатності з 10 серпня 2015 року у зв'язку з нещасним випадком на виробництві, що стався 17 травня 2014 року.

У зв'язку з тим, що на дату встановлення потерпілому МСЕК стійкої втрати професійної працездатності минуло більше року з дня настання страхового випадку, обчислення середньої заробітної плати проводиться відповідно до пункту 14 Порядку.

Розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати є період роботи з травня 2013 року по квітень 2014 року.

Перед настанням страхового випадку в розрахунковому періоді зазначена особа відпрацювала неповні календарні місяці (в серпні 2013 року - 21 календарний день, заробітна плата - 1903,23 грн.; у лютому 2014 року - сімнадцять календарних днів, заробітна плата - 2254,29 грн.).

Середня заробітна плата в галузях економіки у серпні 2013 року та у лютому 2014 року приведена до фактично відпрацьованого часу потерпілого і становить:

у серпні 2013 року - 2238,18 грн. (3303,98 грн. : 31 день х 21 день);

у лютому 2014 року - 1936,05 грн. (3188,79 грн. : 28 днів х 17 днів)

Період

Календарні дні місяця

Фактична кількість відпрацьованих календарних днів

Нарахована заробітна плата,
гривень

Середня заробітна плата працівників, зайнятих в економіці України,
гривень

Середня заробітна плата працівників, зайнятих в економіці України приведена до фактично відпрацьованого часу,
гривень

Коефіцієнт заробітної плати
(гр. 4 : гр. 6)

травень 2013

31

31

3790,36

3252,94

3252,94

1,1652

червень 2013

30

30

4860,34

3380,17

3380,17

1,4379

липень 2013

31

31

3467,36

3429,36

3429,36

1,0111

серпень 2013

31

21

1903,23

3303,98

2238,18

0,8503

вересень 2013

30

30

3632,67

3261,25

3261,25

1,1139

жовтень 2013

31

31

3806,21

3282,54

3282,54

1,1595

листопад 2013

30

30

3609,72

3268,19

3268,19

1,1045

грудень 2013

31

31

5533,64

3619,23

3619,23

1,5290

січень 2014

31

31

3828,70

3148,49

3148,49

1,2160

лютий 2014

28

17

2254,29

3188,79

1936,05

1,1644

березень 2014

31

31

4634,83

3398,05

3398,05

1,3640

квітень 2014

30

30

5604,01

3432,08

3432,08

1,6328

           

14,7486

Обчислення середньомісячного заробітку для призначення щомісячної страхової виплати за страхуванням від нещасних випадків розраховується за формулою

З = З(н) х С : М,

де З - середньомісячна заробітна плата застрахованої особи, гривень;

З(н) - 3480,19 грн.(середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих в економіці України, за 2014 рік);

С - 14,7486 (сума коефіцієнтів заробітної плати застрахованої особи за розрахунковий період);

М - 12 (кількість календарних місяців у розрахунковому періоді).

Отже, З = 3480,19 грн. х (14,7486 : 12) = 4277,50 грн.

При 30 відсотках втрати професійної працездатності сума щомісячної страхової виплати становитиме 1283,25 грн. (4277,50 грн. х 30 %:100 %).

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...
 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua