Найчастіші питання / відповіді...
 

Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

4 Розрахунок нормативних витрат палива для різних типів рухомого складу автомобільного транспорту

Тема: Наказ №43 - Норми витрат палива.

4.1 Для легкових автомобілів і автобусів нормативні витрати палива розраховуються за формулою:

Qн = 0,01 • Hs • S • (1 + 0,01 • KΣ), (3)

де: Qн - нормативна витрата палива, літри, (м3);

Hs - базова лінійна норма витрати палива, л/100 км (м3/100 км),

S - пробіг автомобіля, км,

KΣ- сумарний коригуючий коефіцієнт, %.

БОНУС: Довідник "Автомобіль на підприємстві"

4.2 У разі використання в автомобілях (у тому числі автобусах) автономних (незалежних) обігрівачів нормативна витрата палива на роботу обігрівача додається до загальних нормативних витрат і її максимально можливе значення розраховується таким чином:

Qон = Hонх 0,01 х KТх tон,

(4)

де:

Qон - максимально можливе значення нормативної витрати палива на роботу обігрівача, літри,

Hон - базова норма витрати палива на роботу автономного обігрівача (додаток Г), л/год.,

KТ - відсоток використання потужності обігрівача залежно від фактичної температури повітря в холодну пору року (визначається відповідно до пп. 1.8),

tон - обґрунтована та належним чином задокументована тривалість роботи автономного обігрівача.

Примітка. Тривалість роботи автономного обігрівача та обґрунтування відсотка використання його потужності зазначається у дорожніх листах та/або інших звітних документах.

4.3 При експлуатації легкових автомобілів і автобусів з причепами, які виконують транспортну роботу, що обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються для них, як і для вантажних автомобілів, що працюють з причепами (п. 4.4).

Якщо транспортна робота для зазначених автомобілів не обліковується, до них згідно з п. 3.1.11 застосовується коефіцієнт підвищення лінійної норми витрати палива для автомобіля з причепом, розрахованої з урахуванням спорядженої маси причепа).

4.4 Для бортових вантажних автомобілів і сідельних тягачів у складі автопоїздів, автомобілів-фургонів та вантажопасажирських автомобілів, які виконують роботу, що обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються за формулою:

Qн = 0,01 • (Нsan• S + Hw• W) • (1 + 0,01 • KΣ),(5)

де: Нsan - лінійна норма витрати палива на пробіг автопоїзда:

Нsan = Hs + Hg • Gnp, л/100 км (м3/100 км),

де Hs - базова лінійна норма витрати палива на пробіг автомобіля, л/100 км (м3/100 км),

Hg - норма витрати палива на одну тонну спорядженої маси причепа або напівпричепа згідно з п. 1.4, л/100 т•км (м3/100 т•км),

Gnp - споряджена маса причепа або напівпричепа, т,

Hw - норма на транспортну роботу згідно з п. 1.3, л/100 т•км (м3/100 т•км),

W - обсяг транспортної роботи, т•км (W = Gван• Sван, де Gван- маса вантажу, Sван - пробіг з вантажем).

Примітка. При буксируванні автомобілів, при їх перегоні в спареному стані нормативні витрати палива обраховуються як і для автопоїздів.

4.5 Для автомобілів-самоскидів та самоскидальних автопоїздів нормативні витрати палива визначаються за формулою:

Qн = 0,01 • Hsanc • S • (1 + 0,01 • KΣ) + Hz • Z,(6)

де: Hsanc - лінійна норма витрати палива самоскидального автопоїзда, л/100 км (м3/100 км),

Hsanc = Hs + Hw • (Gnp + 0,5 • g),

де Hs - базова лінійна норма витрати палива на пробіг автомобіля-самоскида з урахуванням транспортної роботи, л/100 км (м3/100 км),

Hw - норма витрати палива на транспортну роботу і споряджену масу причепа або напівпричепа згідно з п. 1.3, л/100 т•км (м3/100 т•км),

Gnp - споряджена маса причепа або напівпричепа, т,

g - вантажність причепа, т;

Hz - норма витрати палива на їздку з вантажем автомобіля-самоскида згідно з п. 1.5, л (м3);

Z - кількість їздок з вантажем.

У випадках роботи автомобілів-самоскидів з коефіцієнтом використання вантажності вищим 0,5 допускається нормування витрат палива за пунктом 4.4. У цьому випадку за базову лінійну норму приймається базова лінійна норма для відповідного базового бортового автомобіля, скоригована за різницею споряджених мас цих автомобілів.

4.6 Розрахунок нормативних витрат палива для спеціальних і спеціалізованих автомобілів.

Спеціальні автомобілі - це автомобілі, які за своєю конструкцією та обладнанням призначені для виконання спеціальних робочих функцій.

Спеціалізовані автомобілі - це автомобілі, які за своєю конструкцією та обладнанням призначені для перевезення пасажирів або вантажів певних категорій.

Спеціальні і спеціалізовані автомобілі (далі - спецавтомобілі) з установленим на них обладнанням підрозділяються на дві групи:

- автомобілі, які виконують спеціальні роботи під час стоянки (автокрани, компресорні, бурильні установки, тощо);

- автомобілі, які виконують спеціальні роботи під час руху (снігоочисники, поливомиєчні тощо).

4.6.1 Нормативні витрати палива для спецавтомобілів, які виконують спеціальні роботи під час стоянки, визначаються таким чином:

Qн = 0,01 • Нs • S • (1 + 0,01 • KΣ) + Ноб • Тоб • (1 + 0,01 • KΣс), (7)

де: Нs - базова лінійна норма витрати палива на пробіг спеціального автомобіля, л/100 км (м3/100 км);

Ноб - норма витрати палива на роботу спеціального обладнання, л/год. або літри на виконану операцію (заповнення цистерни, тощо);

Тоб - час роботи обладнання, годин або кількість виконаних операцій;

KΣ - сумарний коригуючий коефіцієнт до лінійної норми, %;

KΣс - сумарний коригуючий коефіцієнт до норми на роботу спеціального обладнання, %.

У випадках, коли спеціальний автомобіль виконує транспортну роботу, яка обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються за формулою:

Qн = 0,01 • (Hs • S + Hw • W) • (1 + 0,01 • KΣ) + Ноб • Тоб • (1 + 0,01 • KΣс), (8)

У випадках, коли спеціальний автомобіль виконує транспортну роботу, яка не обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються за формулою 7 з врахуванням у складі KΣ коригуючого коефіцієнта за п. 3.1.11.

4.6.2 Нормативні витрати палива для спеціальних автомобілів, які виконують роботу під час руху, визначаються таким чином:

Qн = 0,01 • (Hs • S + Hsc • Sc) • (1 + 0,01 • KΣ) + Hn • N,(9)

де: Hs - базова лінійна норма витрати палива на пробіг спецавтомобіля (без виконання спеціальної роботи), л/100 км;

S - пробіг спецавтомобіля без виконання спеціальної роботи, км;

Hsc - норма витрати палива на пробіг при виконанні спеціальної роботи, л/100 км (м3/100 км);

Sc - пробіг автомобіля при виконанні спеціальної роботи, км;

Hn - норма витрати палива на розкидання одного кузова піску або суміші згідно таблиці Б.2, л;

N - кількість кузовів розкиданого піску або суміші за зміну.

Додатково:

Норма годин - 2022, воєнний стан;

Норма годин - 2023, воєнний стан;

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...

Відео:

 
 
 
 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua