Найчастіші питання / відповіді...
 

Документи для отримання електронного цифрового підпису органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності

Тема: Електронна звітність (Электронная отчетность), ЕЦП - електронний цифровий підпис (ЭЦП - Электронная цифровая подпись).

Форми та зразки заповнення документів:

ZIP

Реєстраційна картка (для юридичної особи)

Зразок заповнення Реєстраційної картки (для юридичної особи)

ZIP

Додаток до розділу 2 реєстраційної картки

Зразок заповнення Додатку до розділу 2 реєстраційної картки

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Для встановлення особи заявника відповідальна особа (підписувач) повинна мати при собі оригінал паспорта громадянина України.

У разі подання реєстраційної картки без формування посиленого сертифіката для керівника копія паспорта та картки платника податків керівника не подається.

Довіряння повноважень з генерації ключів посадовими особами установи забороняється.

Копії документів та витяги з них, що подаються на реєстрацію, крім нотаріально засвідчених, засвідчуються: підписом керівника з прикладенням печатки установи. Для центральних та місцевих органів виконавчої влади допускається засвідчення копій підписом уповноваженої особи з прикладенням печатки установи призначеної для забезпечення діяльності служби діловодства, кадрів.

Використання факсимільного підпису при завірянні документів не допускається.

До розгляду не приймаються документи, які мають підчистки, дописки, закреслені слова, інші незастережні виправлення або написи олівцем, а також мають пошкодження, внаслідок чого їх текст неможливо прочитати.

Для уникнення помилок при заповненні документів уважно ознайомтесь з Пам’яткою щодо заповнення Реєстраційної картки (для юридичної особи).

УВАГА! Для недопущення помилок при заповненні "Реєстраційної картки" в форматі ".xls", окремі поля, які не потребують редагування, є заблокованими.
 

Документи, необхідні для отримання послуг електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності (далі – установа):

 • заповнена та підписана Реєстраційна картка (для юридичної особи) встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних підписувача, у двох примірниках;
 • додаток до розділу 2 Реєстраційної картки (в разі одночасного отримання послуг ЕЦП для більш ніж двох працівників), у двох примірниках;
 • оригінал статуту юридичної особи (положення) або його нотаріально засвідчена копія (надається виключно для ознайомлення);
 • документи, що підтверджують повноваження керівника установи (наказ про призначення, подається один раз та у разі зміни даних);
 • копія наказу керівника установи про визначення відповідальної особи/підрозділу в установі* (подається один раз та у разі зміни даних);
 • копія наказу керівника установи про визначення переліку осіб, яким надається право застосування ЕЦП в установі** (подається один раз та у разі зміни даних);
 • копія документу, що підтверджує належність підписувача до юридичної особи (копія наказу про призначення на посаду);
 • копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства або службової картки (за наявності таких осіб);
 • копія паспорта підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання) або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі, засвідчена підписом власника;
 • копія посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання, засвідчена підписом власника, або паспорт громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (для іноземних громадян);
 • копія документа про зміну прізвища підписувача, виданого відповідним державним органом (якщо в поданих документах є невідповідність прізвища);
 • копія картки платника податків***, засвідчена підписом власника (тільки для посадових осіб, які уповноважені на підписання звітності). За наявності у паспорті громадянина України реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до вимог Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міндоходів від 10.12.2013 №779, замість копії картки платника податків може бути подана копія сторінки паспорта громадянина України з відповідною відміткою, засвідчена підписом власника. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову.


* - вимагається відповідно до п.9 Постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року №1452 «Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності» (далі – Постанова).

** - вимагається відповідно до п.10 Постанови.

*** - у разі, якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, копія картки платника податків не подається.

До реєстраційних документів також потрібно додавати:

У разі здійснення генерації ключів ЕЦП підписувачем в АЦСК ІДД ДФС – носій інформації для генерації особистого ключа підписувача з розрахунку один носій для одного ключа.

У разі здійснення генерації ключів ЕЦП на робочому місці підписувача за допомогою програмного забезпечення «ІІТ Користувач ЦСК-1» – запити на формування посилених сертифікатів для кожного підписувача в електронному вигляді;

При здійсненні генерації ключів ЕЦП підписувачем на своєму робочому місці, підписувач повинен зберігати запити (2 шт.) на формування посилених сертифікатів у форматах: «ПІБ EU-XXXXXXXX.p10» та «ПІБ EU-KEP-XXXXXXXX.p10». Розширення файлу запиту (.p10) повинно залишатися без змін.


Наприклад:

Петренко Петро Васильович EU-6E50VH92.p10;

Петренко Петро Васильович EU-KEP-3R15GT23.p10, де:

 • «Петренко Петро Васильович» – прізвище, ім’я по батькові підписувача;
 • «EU-6E50VH92.p10» – унікальне ім’я файлу запиту для формування сертифіката електронного цифрового підпису, що формується програмним забезпеченням за замовчуванням;
 • «EU-KEP-3R15GT23.p10» – унікальне ім’я файлу запиту для формування сертифіката за протоколом розподілу, що формується програмним забезпеченням за замовчуванням.

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...

Відео:

 
 
 
 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua