БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

ТОП помилок роботодавців з питань трудового законодавства

Реклама

[Цей перелік типових помилок за результатами аналізу планових перевірок за січень-квітень 2021 року Управлінням Держпраці y Сумській області]

Підсумовуючи результати проведених перевірок фахівці Держпраці встановили найбільш типові помилки серед роботодавців, серед яких:

1) виплата заробітної плати проводиться з порушенням строків установлених частиною першою статті 115 КЗпП та частиною першою статті 24 ЗУ № 108, a саме пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Як видно з діаграми [дивіться цю діаграму нижче], таке порушення є майже y кожного 2-го суб’єкта господарювання (ч. 1 статті 115 КЗпП) [читайте Строки виплати зарплати / Сроки выплаты зарплаты];

2) заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ч. 4 статті 115 КЗпП) [читайте Виплата відпускних / Выплата отпускных];

3) трудовий договір, укладений на невизначений строк, розривається працівником за відсутності письмового попередження власника або уповноваженого ним органу за два тижні (ч. 1 статті 38 КЗпП) [читайте Звільнення за власним бажаннямУвольнение по собственному желанию та про альтернативний варіант - Звільнення за угодою сторін / Увольнение по соглашению сторон];

4) при звільненні працівників виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться не в день звільнення. У зв’язку із не виплатою звільненим належних сум при звільненні y строки, зазначені y статті 116 КЗпП з вини власника або уповноваженого ним органу, останнім не виплачено середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку (стаття 116 КЗпП, 117 КЗпП);

5) несвоєчасне подання повідомлення до органу ДПС про прийняття на роботу працівника (Постанова КМУ № 413) [читайте Повідомлення про прийняття працівника на роботу / Уведомление о приеме на работу];

6) працівників не ознайомлюють з правилами внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві (стаття 29 КЗпП) [дивіться Правила внутрішнього трудового розпорядку / Правила внутреннего трудового распорядка];

7) не проводиться індексація заробітної плати (стаття 95 КЗпП) [дивіться Індексація зарплати / Индексация зарплаты];

8) працівники не повідомлені за 2 місяці про зміну істотних умов праці (стаття 32 КЗпП);

9) святкові, понаднормові та нічні не оплачуються відповідно до чинного законодавства (статті 106, 107, 108 КЗпП);

10) на підприємствах не складаються графіки відпусток (стаття 79 КЗпП) [дивіться Графік відпусток / График отпусков];

11) робота y вихідні дні здійснюється без дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) (стаття 71 КЗпП);

12) роботодавцем не забезпечується достовірний облік виконуваної працівником роботи (стаття 30 КЗпП) [дивіться Табель обліку робочого часу / Табель учета рабочего времени та Підсумований облік робочого часу / Суммированный учет рабочего времени];

13) трудова книжка не видається працівнику в день звільнення (стаття 47 КЗпП) [читайте Видача трудової книжки / Выдача трудовой книжки];

14) відпустка без збереження заробітної плати, становить більше 15 календарних днів на рік (стаття 84 КЗпП) [читайте Відпустка без збереження заробітної плати / Отпуск за свой счет];

15) працівники відпрацьовують понаднормових більше 120 годин на рік (стаття 65 КЗпП)

16) допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), інших підставах передбачених законом, виплачується не y найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати (Закон №1105) [дивіться ЛікарняніБольничные та Допомога по вагітності та пологах / Пособие по беременности и родам].

Джерело: https://sumy.dsp.gov.ua/news/za-rezultatamy-analizu-planovykh-perevirok-za-sichen-kviten-2021-roku-vyznacheno-top-pomylok-robotodavtsiv-z-pytan-trudovoho-zakonodavstva/

Важливі сторінки / Важные страницы:

rp093130 Перевірки Держпраці / rp093129 Проверки инспекции по труду

rp093150 Трудовий договір / rp093149 Трудовой договор

rp093112 Компенсація за невикористану відпустку / rp093111 Компенсация за неиспользованный отпуск

rp093106 Штатний розпис / rp093105 Штатное расписание

rp093108 Приклад індексації заробітної плати / rp093107 Пример индексации зарплаты

rp093110 Розрахунок відпускних / rp093109 Расчет отпускных

rp093106 Таблиця індексації зарплати / rp093105 Таблица индексации зарплаты

rp093102 Лікарняні / rp093101 Больничные

rp093122 Класифікатор професій ДК 003:2010 / rp093121 Классификатор профессий ДК 003:2010

rp093144 Декретна відпустка по вагітності та пологах / rp093143 Декретный отпуск по беременности и родам

rp093142 Змінний графік роботи / rp093141 Сменный график работы

rp093144 Робота в нічний час / rp093143 Работа в ночное время

rp093172 Вихідна допомога / rp093171 Выходное пособие

rp093174 Особова картка працівника / rp093173 Личная карточка работника

rp093176 Наказ про прийняття на роботу / rp093175 Приказ о приеме на работу

rp093178 Заява про прийняття на роботу / rp093177 Заявление о приеме на работу

rp093180 Строковий трудовий договір / rp093179 Срочный трудовой договор