БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Про подання Форми №20-ОПП ФОП на єдиному податку: коли потрібно, коли - ні

Автор: Ошурков С.

У відео використовуються або згадуються:

• Податковий Кодекс - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
• ЗІР - http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques (категорія 116.11)
• Порядок №1588 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11
• Рішення суду у справі № 560/793/20 - https://reyestr.court.gov.ua/Review/89265941
• Постанова суду у справі №520/6549/19 - https://reyestr.court.gov.ua/Review/87754806
Приклади заповнення Форми №20-ОПП

Підпишіться на нові відео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі сторінки / Важные страницы:

rp070927 Єдиний податок / rp070928 Единый налог

rp070902 Податок на прибуток / rp070901 Налог на прибыль

rp070923 Податок на землю / rp070924 Налог на землю

rp070925 Податок на нерухомість / rp070926 Налог на недвижимость

rp070945 Наказ про облікову політику / rp070946 Приказ об учетной политике

rp070906 Бухгалтерський облік / rp070905 Бухгалтерский учет

rp070908 Фінансова звітність / rp070907 Финансовая отчетность

rp070914 Облік податку на прибуток / rp070913 Учет налога на прибыль

rp070929 Єдиний податок - 2 група / rp070930 Единый налог - 2 группа

rp070931 Єдиний податок - 3 група / rp070932 Единый налог - 3 группа

rp070933 1 група платників єдиного податку / rp070934 1 группа единого налога

rp070940 Декларація з ПДВ / rp070932 Декларация по НДС

rp070935 Декларація платника єдиного податку / rp070936 Декларация плательщика единого налога

rp070937 Податки на зарплату / rp070938 Налоги на зарплату

rp070931 Податкова накладна / rp070939 Налоговая накладная

rp070941 Неоподатковуваний мінімум / rp070942 Необлагаемый минимум

rp070943 Баланс підприємства (Форма №1) / rp070944 Баланс предприятия (Форма №1)