Найчастіші питання / відповіді...
 

Запитання: Як виписуються податкові накладні у разі безоплатного постачання ...?

Teми: ПДВ (НДС), Податкова накладна (Налоговая накладная), Заповнення податкової накладної (Заполнение налоговой накладной), Приклад заповнення податкової накладної (Образец заполнения налоговой накладной).

Відповідь з Бази податкових знань

Коротка:

Операція з безкоштовної передачі товарів/послуг не є діяльністю, яка спрямована на отримання доходу, а отже не є господарською діяльністю підприємства, а тому при безоплатній передачі у власність іншого підприємства товару (безоплатному наданні послуг), постачальник – платник ПДВ повинен виписати податкову накладну в одному примірнику, яку залишає у себе, з типом причини „13 - використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не у господарській діяльності”, з ціною постачання, визначеною виходячи з вартості придбання товарів. Така податкова накладна включається до складу податкових зобов’язань податкової декларації з ПДВ в загальному порядку.

Повна:

Відповідно до підпункту 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) господарська діяльність - діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Відповідно до підпункту «г» пункту 198.5 статті 198 Кодексу платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

У разі здійснення операцій відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), а за товарами/послугами - виходячи з вартості їх придбання (пункт 189.1 статті 189 Кодексу).

Таким чином, операція з безкоштовної передачі товарів/послуг не є діяльністю, яка спрямована на отримання доходу, а отже не є господарською діяльністю підприємства, а тому при безоплатній передачі у власність іншого підприємства товару (безоплатному наданні послуг), постачальник – платник ПДВ повинен виписати податкову накладну в одному примірнику, яку залишає у себе, з типом причини „13 - використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не у господарській діяльності”, з ціною постачання, визначеною виходячи з вартості придбання товарів.

Така податкова накладна включається до складу податкових зобов’язань податкової декларації з ПДВ в загальному порядку.

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...
 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua