В каких странах переводят время?

Тема: Перевод на зимнее время (Перехід на зимовий час), Перевод часов на летнее время (Перехід на літній час).

Синим цветом отмечены страны или части стран, где практикуют перевод на летнее время.Как видите, некоторые штаты в США, Бразилии, Австралии и Канаде не переходят на летнее время.

Смотрите также:

01 - Когда переводить часы на зимнее время.
02 - Переход на зимнее время.
03 - Когда переводят часы в Украине.
04 - Перевод времени (Украина).
05 - Переход на летнее время.
06 - Переведення годинника на літній час.
07 - Коли переводять годинник на літній час.
08 - Когда переводят часы на летнее время.
09 - Коли переводять годинник на зимовий час.

Важливі сторінки:

r198705 Єдиний податок / r198706 Единый налог,

r198707 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / r198708 ЕСВ (единый социальный взнос),

r198709 План рахунків бухгалтерського обліку / r198710 План счетов бухгалтерского учета,

r198713 Основні засоби / r198714 Основные средства,

r198715 Компенсація за невикористану відпустку / r198716 Компенсация за неиспользованный отпуск,

r198721 Штатний розпис / r198722 Штатное расписание,

r198723 Індексація зарплати / r198724 Индексация зарплаты,

r198725 Розрахунок лікарняних / r198726 Расчет больничного,

r198727 Бланк Розрахунок відпускних / r198728 Расчет отпускных,

r198729 Лікарняні (лікарняний лист) / r198730 Больничные (больничный лист),

r198731 Класифікатор професій / r198732 Классификатор профессий,

r198733 Відпустка по догляду за дитиною / r198734 Отпуск по уходу за ребенком,

r198735 Допомога по вагітності та пологах / r198736 Пособие по беременности и родам,

r198737 Відпустка на дітей / r198738 Отпуск на детей,

r198739 Документи для оформлення декретної відпустки / r198740 Когда дают декретный отпуск?,

r198741 Заповнення табеля (табель обліку робочого часу) / r198742 Образец заполнения табеля учета рабочего времени,

r198743 Нарахування відпускних / r198744 Начисление отпускных,

r198745 Декларація про доходи / r198746 Декларация о доходах,

r198747 Графік відпусток, бланк / r198748 Как заполнить график отпусков?,

r198759 Трудовий договір, приклад / r198750 Трудовой договор, пример,

r198751 Цивільно-правовий договір (договір ЦПХ) / r198752 Договор ГПХ (гражданско-правовой договор),

r198753 Єдиний податок - 3 група / r198754 Единый налог - 3 группа,

r198755 Єдиний податок - 2 група / r198756 Единый налог - 2 группа,

r198703 Неоподаткований мінімум / r198704 Необлагаемый минимум в Украине для штрафов,

r198757 Об'єднана звітність з ЄСВ і ПДФО / r198758 Объединенная отчетность по ЕСВ и НДФЛ,

r198773 Наказ про відпустку, приклад / r198774 Приказ на отпуск, пример,

r198775 Заява на відпустку, приклад / r198776 Заявление на отпуск, пример,

r198777 Особова картка працівника, приклад / r198778 Личная карточка работника, пример,

r198779 Декларація платника єдиного податку / r198780 Декларация плательщика единого налога,

r198781 Правила внутрішнього трудового розпорядку / r198782 Правила внутреннего трудового распорядка,

r198783 Форма №20-ОПП, r198784 ЄСВ ФОП,

r198785 Наказ про прийняття на роботу / r198786 Приказ о приеме на работу,

 
 
 

© 2022 Бухоблік - buhoblik.org.ua