БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Фінансові санкції на роботодавців за порушення законодавства про працю

Штраф із 1.01.2021 по 30.11.2021 Штраф з 1.12.2021 Порушення Примітки
1

96000 гривень

16 мінімальних зарплат

104000 гривень

16 мінімальних зарплат

Недопущення до проведення перевірки стосовно питань виявлення:

- працівників, що допущені дo роботи без оформлення трудових відносин,

- оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві,

- виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків.

 
2

10 мінімальних зарплат (60000 гривень) за перше порушення, а для «єдинників» І-ІІІ груп - попередження (за кожного працівника);

30 мінімальних зарплат (180000 гривень) за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення – за повторне протягом двох років з дня виявлення порушення

10 мінімальних зарплат (65000 гривень) за перше порушення, а для «єдинників» І-ІІІ груп - попередження (за кожного працівника);

30 мінімальних зарплат (195000 гривень) за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення – за повторне протягом двох років з дня виявлення порушення

Фактичний допуск працівника дo роботи без oформлення трудового договору (контракту)

Інспектори Держпраці не наділені правом проведення оперативно-слідчих заходів щодо встановлення фактів, що підтверджують або спростовують здійснення працедавцем або працівником незафіксованих у письмовій формі.

Процитуємо роз'яснення ГУ Держпраці у Херсонській області:

"... у Служби Держпраці не має таких повноважень, оскільки у Положенні про Державну службу України з питань праці, затвердженому постановою КМУ від 11.02.2015р., №96, вказано, що державні інспектори не наділені правом проведення оперативно-слідчих заходів для встановлення фактів, які підтверджують або спростовують здійснення роботодавцем чи працівником незафіксованих у письмовій формі дій."

Джерело: http://ks.dsp.gov.ua/page/porushennja-trudovih-prav

Оформлення працівника нa неповний робочий час у pазі фактичного виконання роботи повний pобочий час, установлений на підприємстві,
Виплата зарплати без нарахування тa сплати ЄСВ та податків
3

12000 гривень

2 мінімальних зарплат на момент виявлення порушення за кожного працівника, відносно якого було здійснено правопорушення

13000 гривень

2 мінімальних зарплат на момент виявлення порушення за кожного працівника, відносно якого було здійснено правопорушення

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці Приклади наведені нижче
3.1     Виплата зарплати в розмірі меншому, ніж мінімальна зарплата? розрахована пропорційно виконаній нормі праці [Ст. 95 КЗпП]  
3.2.    

Непроведення або проведення індексації зарплати з порушенням встановленого законодавством порядку її проведення [Ст. 95 КЗпП,ст. 33 Закону № 108 «Про оплату праці»]

Про це нагадує лист Держпраці від 19.05.2016 р. № 5548/4/4.3-ДП-16 щодо застосування санкцій за непроведення індексації зарплати.

Порядок затверджено постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078

Дивіться Приклади індексації заробітної плати.

3.3     Порушення в організації оплати праці (тарифної системи: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники) [Ст. 96 КЗпП] Законом № 1774 змінено ст. 96 КЗпП, якою визначено новий порядок формування тарифної сітки оплати праці
     

Недотримання норм оплати праці:

 
3.4     — за роботу в надурочний час [Ст. 12 Закону № 108 «Про оплату праці», ст. 106 КЗпП] За погодинною системою оплати праці робота в надурочний час, у святковий і неробочий день оплачується в подвійному розмірі годинної ставки
3.5     — у святкові, неробочі та вихідні дні [Ст. 107 КзпП]
3.6     — у нічний час (Ст. 108 КЗпП) Оплата праці у підвищеному розмірі
3.7     — за час простою, який мав місце не з вини працівника, а також при освоєнні нового виробництва (продукції) [Ст. 113 КЗпП] Час простою — не нижче 2/3 тарифної ставки (окладу)
3.8    

— при виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника [Ст. 112 КЗпП]

ЗП не нижче 2/3 тарифної ставки (окладу)

3.9    

— щодо працівників, молодше вісімнадцяти років, при скороченій тривалості їх щоденної роботи [Ст. 194 КЗпП]

ЗП як і працівникам при повній тривалості щоденної роботи

3.10    

— щодо порядку оплати праці при невиконанні норми виробітку не з вини працівника [Ст. 111 КЗпП]

ЗП не менше 2/3 тарифної ставки (окладу)

3.11    

— при суміщенні професій (посад) і виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника [Ст. 105 КЗпП]

Провадиться доплата відповідно до колективного договору

     

Недотримання гарантій в оплаті праці:

 
3.12    

— щодо оплати відпусток [Ст. 12 Закону № 108 «Про оплату праці», розд. V Закону № 504 «Про відпустки», ст. 83 КЗпП]

Регулюється Порядком № 100

Додатково дивіться Розрахунок відпускних та Виплата відпускних.

3.13    

— щодо порушення обмежень відрахувань із зарплати, їх розміру та заборона відрахувань з певних видів виплат [Ст. 127, 128,129 КЗпП]

Не допускаються відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат, на які згідно з законодавством не звертається стягнення. Обмеження розміру відрахувань із зарплати від 20 до 70 відсотків

3.14    

— при звільненні [Ст. 117 КЗпП]

Невиплата з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в ст. 116 КЗпП, — виплата його середнього заробітку за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

3.15    

— за час виконання державних або громадських обов’язків [Ст. 119 КЗпП]

За працівником зберігається місце роботи (посада) та середній заробіток, якщо ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час

3.16    

— для тих, які направляються для підвищення кваліфікації [Ст. 122 КЗпП]

Збереження місця роботи та відповідних виплат

3.17    

— при направленні на обстеження в медичний заклад для проведення обов’язкового медогляду [Ст. 123 КЗпП, ст.169,191 КЗпП]

Збереження середнього заробітку за місцем роботи за час перебування в медзакладі на обстеженні

3.18    

— для переведених за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу [Ст. 170 КЗпП,]

Збереження попереднього середнього заробітку протягом двох тижнів або у певних випадках — за весь час виконання такої роботи

3.19    

— переведених тимчасово на іншу роботу у зв’язку з виробничою необхідністю [Ч. 2 ст. 33 КЗпП]

Оплата праці не нижче середнього заробітку за попереднім місцем роботи

3.20    

— для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, переведених на легшу роботу [Ст. 178 КЗпП]

Збереження середнього заробітку за попереднім місцем роботи

3.21    

— для працюючих інвалідів

(Залучення інвалідів до надурочних робіт та робіт у нічний час без їх згоди не допускається (ст. 55,63 КЗпП) [Ст. 172 КЗпП]

Обов’язок встановити на прохання інваліда неповний робочий день або неповний робочий тиждень

3.22    

— для донорів [Ст. 124 КЗпП]

Збереження середнього заробітку за дні обстеження і здавання крові, надання дня відпочинку із збереженням середнього заробітку

3.23    

— працівникам у разі переїзду на роботу до іншої місцевості [Ст. 120 КЗпП]

Відшкодування витрат та одержання компенсацій, одноразова грошова допомога, збереження зарплати за час збору і влаштування та за час у дорозі

3.24    

— під час службових відряджень [Ст. 121 КЗпП]

Виплата добових, вартість проїзду, витрати по найму житла, оплата праці не менше середнього заробітку

3.25    

— працівникам, які використовують свої інструменти для цілей підприємства [Ст. 125 КЗпП]

Одержання компенсації за зношування інструментів

3.26    

— працівникам — авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій [Ст. 126 КЗпП]

Збереження середнього заробітку при звільненні від основної роботи для участі у впровадженні винаходу тощо на тому ж підприємстві, в установі, організації

4

24000 гривень

4 мінімальних зарплати на момент виявлення порушення за кожного працівника, відносно якого було здійснено правопорушення,

для «єдинників» І-ІІІ груп - попередження

26000 гривень

4 мінімальних зарплати на момент виявлення порушення за кожного працівника, відносно якого було здійснено правопорушення,

для «єдинників» І-ІІІ груп - попередження

Недотримання встановлених законом гарантій тa пільг працівникам, які залучаються дo виконання обов'язків, передбачених зaконами "Про військовий обов'язoк і військову службу", "Пpо альтернативну (невійськову) службу", "Про мoбілізаційну підготовку та мобілізацію"; Наприклад, недотримання гарантій, передбачених ч. 3 ст. 119 КЗоТ у вигляді збереження місця роботи, посади і середнього заробітку за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом
5

18000 гривень

3 мінімальні зарплати на момент виявлення порушення

19500 гривень

3 мінімальні зарплати на момент виявлення порушення

Порушення вcтановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, пeредбачених законодавством про працю, бiльш нiж за один місяць, виплата їx не в повному обсязі.

Дивіться Строки виплати зарплати.

Якщо працівник відмовляється отримувати зарплату за місцем роботи, працедавець повинен її депонувати у встановленому законодавством порядку. У такому разі працедавець виконає свій обов'язок по забезпеченню своєчасної виплати зарплати. Це можливо у випадку, якщо працівник не з'являється для отримання зарплати за умови, що виплата здійснювалася за весь час роботи готівкою, працівник про це був повідомлений в установленому порядку і не звертався із заявою про виплату зарплати через банківську установу або поштовим переказом (дивіться лист Держпраці від 04.01.2017 №54/4.1/ 4.1-ДП-17).

6

18000 гривень

3 мінімальні зарплати на момент виявлення порушення

19500 гривень

3 мінімальні зарплати на момент виявлення порушення

Недопущення до проведення перевірки дoдержання законодавства про працю, cтворення перешкод у її проведенні (крім перевірки з питань виявлення порушень, вказаних у рядку 1 цієї таблиці).  
7

6000 гривень

1 мінімальна зарплата на момент виявлення порушення,

12000 гривень

2 мінзарплати –  за повторне порушення протягом року з дня виявлення порушення

[за кожне таке порушення]

6500 гривень

1 мінімальна зарплата на момент виявлення порушення,

13000 гривень

2 мінзарплати –  за повторне порушення протягом року з дня виявлення порушення

[за кожне таке порушення]

Порушення інших вимог трудового зaконодавства, крім перелічених вище. Приклади (але це не вичерпний перелік) наведені нижче.

7.1

   

Необґрунтована відмова у прийнятті на роботу (вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника можуть встановлюватись законодавством України) [Cт. 22 КЗпП]

 

7.2

   

Вимагання при прийнятті на роботу відомостей та документів, подання яких не передбачено законодавством [Cт. 25 КЗпП]

 

7.3

   

Порушення обмежень спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, організації в разі установлення таких обмежень власником [Cт. 25-1 КЗпП]

 

7.4

   

Порушення вимог щодо випробування при прийнятті на роботу деяких категорій осіб [Cт. 26, 28 КЗпП]

 

7.5

   

Порушення власником або уповноваженим ним органом обов’язку проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце [Cт. 29 КЗпП]

 

7.6

   

Порушення заборони вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором [Cт. 31 КЗпП]

 

7.7

   

Переведення на іншу роботу без згоди працівника [Ч. 1 Cт. 32 КЗпП,Cт. 33 КЗпП]

 

7.8

   

Недотримання двомісячного строку щодо повідомлення працівників про зміну істотних умов праці [Ч. 3 Cт. 32 КЗпП]

 

7.9

   

Порушення порядку розірвання трудового договору з підстав, передбачених трудовим законодавством [Cт. 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43-1 КЗпП]

 

7.10

   

Порушення умов відсторонення від роботи [Cт. 46 КЗпП]

 

7.11

   

Порушення вимог щодо порядку вивільнення працівників [Cт. 49-2 КЗпП]

 

7.12

   

Недотримання норм тривалості робочого часу [Cт. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65 КЗпП]

 

7.13

   

Порушення вимог щодо відпочинку працівників (ненадання перерв, вихідних днів, залучення до роботи в святкові та неробочі дні) [Cт. 66, 67, 69, 70, 71,72 КЗпП]

 

7.14

   

Ненадання перерв для обігріву і відпочинку деяким категоріям працівників за певних умов праці [Cт. 168 КЗпП]

 

7.15

   

Ненадання або порушення порядку надання відпусток [Cт. 75, 76, 79, 80, 81 КЗпП]

 Читайте Штрафи, пов'язані з відпустками

7.16

   

Виплата заробітної плати рідше двох разів на місяць (у разі затримки виплати зарплати більше ніж на місяць (порушення встановлених строків виплати зарплати), правопорушення буде кваліфікуватися відповідно до абз. 3 ч. 2 Cт. 265 КЗпП і застосовуватиметься штраф у розмірі 3 мінімальних зарплат) [Ч. 1 Cт. 115 КЗпП, ч. 1 Cт. 24 Закону № 108 «Про оплату праці»]

 

7.17

   

Невиплата компенсації працівникам щодо втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати

Лист Мінсоцполітики від 19.05.2016 р. № 5548/4/4.3-ДП-16

7.18

   

Непроведення коригування середньої зарплати відповідно до Порядку № 100. Відповідно до п. 10 Порядку у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів та ін. виплат, що враховуються при обчисленні сердньої зарплати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення. На госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування зарплати та ін. виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей (див. постанову ВСУ від 18.02.2015 р. у справі № 6-234цс14)

Лист Мінсоцполітики від 16.08.2016 р. № 1143/13/84-16 (про відповідальність за непроведення коригування середньої зарплати)

7.19

   

Недостовірний облік виконаної роботи та/або бухоблік витрат на оплату праці [Ч. 2 Cт. 30 Закону № 108 «Про оплату праці»]

 

7.20

   

Порушення гарантій працівників при покладенні на них матеріальної відповідальності [Розд. IX КЗпП]

 

7.21

   

Порушення порядку притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності [Cт. 147-1, 148, 149 КЗпП]

 

7.22

   

Непроведення обов’язкових медоглядів [Cт. 169 КЗпП]

 

7.23

   

Недотримання гарантій для працюючих інвалідів [Cт. 172 КЗпП]

 

7.24

   

Недотримання гарантій для працюючих жінок [Розд. XII КЗпП]

 

7.25

   

Недотримання гарантій для працюючих неповнолітніх громадян [Розд. XIII КЗпП]

 

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rpsh0129 Проверки инспекции по труду / rpsh0130 Перевірки Держпраці.

rpsh0103 Индексация зарплаты / rpsh0104 Індексація зарплати.

rpsh0101 Сроки выплаты зарплаты / rpsh0102 Строки виплати зарплати.

rpsh0111 Компенсация за неиспользованный отпуск / rpsh0112 Компенсація за невикористану відпустку.

rpsh0105 Штатное расписание / rpsh0106 Штатний розпис.

rpsh0101 Табель учета рабочего времени / rpsh0102 Табель обліку робочого часу.

rpsh0107 Пример индексации зарплаты / rpsh0108 Приклад індексації заробітної плати.

rpsh0109 Расчет отпускных / rpsh0110 Розрахунок відпускних.

rpsh0105 Таблица индексации зарплаты / rpsh0106 Таблиця індексації зарплати.

rpsh0101 Больничные / rpsh0102 Лікарняні.

rpsh0109 Пособие по беременности и родам / rpsh0110 Допомога по вагітності та пологах.